Copy

Nyhedsbrev no 1.
Idrætsforum København - Marts 2017


 
I denne udgave

Invitation fra Idrætsforum København til Dialogmøde.
Hvad er Idrætsforum København for en størrelse?
Følg med i Københavns Kommunes planer netop i dit område.
Følg med på Idrættens Analyseinstitut.

Invitation til Idrættens Dialogmøde den 25. april

Invitation fra Idrætsforum København til Idrættens Dialogmøde, tirsdag den 25. april 2017.

Kl. 18.30 til 21.00 i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

 

Idrætsforum København inviterer i samarbejde med DGI Storkøbenhavn alle med meninger, holdninger og interesse i København til Idrættens dialogmøde.

Aftenens hovedemne vil være Visionen Bevæg dig for Livet 25-50-75 København

Velkomst og indledning til alle ved borgmester Carl Christian Ebbesen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Status på DGI/DIF Vision Bevæg dig for livet 25-50-75 ved DIFs næstformand Thomas Bach

Fokus og status på Visionen i København ved Idrætsforum København

Tid for at netværke og pause

Workshop med temaet:
Hvor kan I som forening se jer selv spille med i dette visionsarbejde i København?
Hvor kan I byde ind?

Opsamling

Tak for i aften

 

Der er gratis adgang til mødet.

Tilmelding er dog nødvendig og sker på mail til info@idraetsforum.dk.Oplys navn, titel og forening/organisation. 


Tilmeldingsfrist er
onsdag den 20. april kl. 15.00.Bemærk indgang til Hovedkassen på Rådhuset sker via bagindgangen ved brandstationen.
 

Hvad er Idrætsforum København for en størrelse?
Idrætsforum København har eksisteret i siden 2010 med et formål om at arbejde politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede idræt i København. Dette sker bl.a. ved at være en aktiv med- og modspiller over for Københavns Kommune.

Frem til 2010 var DIF’s Københavnerudvalg et vigtigt og populært samlingspunkt. Da udvalget blev nedlagt, manglede der et samlende forum for idrættens folk. På initiativ af DBU København begyndte arbejdet på at oprette et forum for alle specialforbund under DIF. Der blev oprettet en arbejdsgruppe og en styregruppe med hhv. konsulenter og politikere fra i DIF og en række specialforbund. I oktober 2012 blev det nye Idrætsforum København præsenteret til stor glæde for alle.


Organisation

Idrætsforum København har i dag en organisation bestående af en styregruppe og en arbejdsgruppe fra DIF, specialforbund, Team Copenhagen, samt Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen fra København Kommune. Som mødes 4 gange om året.

Følgende specialforbund sidder med i dette forum: DBU København, Dansk Atletik Forbund, Danmarks Gymnastik Forbund, Badminton Danmark, Dansk Svømmeunion, Dansk Sejlunion, Danmarks Basket Forbund, Dansk Kano og Kajak Forbund, Danmarks Ishockey Union, Håndbold Region Øst.

Og et sekretariat med 2 ansatte til at varetage de mange projekter, opgaver.

Sekretariatsleder Søren Hemmingshøj og sekretariatsmedarbejder Kate Skavin.


Mission

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede idræt i København.

Indsatsområderne er: faciliteter, specialforbund, partnerskaber samt rekruttering af nye målgrupper til den organiserede idræt.


Vision

Idrætsforum København er den foretrukne idrætspolitiske samarbejdspartner for den organiserede idræt i København.

En kort status på nogle af de resultater/projekter/opgaver der er gang i:

Planlægning og den daglige drift af Idrætsforum København, herunder kommunikation, vidensdeling, servicering af kontakter, netværk, arbejds- og styregruppe. Udvikling af organisation, aktiviteter og kommunikation.
 
 • Sikret at IFK er Københavns kommune administrative og politiske naturlige samarbejdes partner på idræts området

 • Afholdt flere Lokaludvalgs møder med Formænd samt personale

 • Der er aftalt en række workshop med flere Lokaludvalg, hvor der etableres udviklingsplaner i samarbejde med lokale borger og idrætsforeninger.

 • Afholder 4 årlige Idrættens dialogmøder for alle med interesse og holdninger i København, altid med en Københavnsk politiker som taler.

 • Afgiver høringssvar og i flere tilfælde fællessvar med DGI og DIF til Københavns Kommune om områder i København til gavn for idrætten.

 • Er med til at drøfte og præge planerne for udvikling af Nordhavnen

 • Afholder møder med By og Havn, Københavns Kommune og foreninger vedr. ny forening i Nordhavn

 • Etableret flerstrenget forening i Nordhavn – Nordhavn IF

 • Udsender 4 årlige interne og eksterne nyhedsbreve

 • Været en aktiv part i at sikre en forlængelse af de sociale partnerskaber

 • Modtager ugentligt henvendelser fra Forbund, der ikke er forankret i IFK – om konkrete problemstillinger for deres virke i København 

 • Faste kvartals møder med relevante Borgmestre samt forvaltninger

 • Afholder ugentlige koordinerende møder med DGI Storkøbenhavn

 • Udarbejdet Lederuddannelses forløb i samarbejde med DIF, DGI & Københavns kommune – uddannelses forløb opstarter efterår/vinter 2016

 • Inviteret til workshop afholdt af Københavns kommune

 • Deltager i Folkeoplysningsmøder

 • Sikret en samlet og koordineret indsats med DIF og DGI Stor København i gebyr sagen – fælles høringssvar samt flere afholdte møder med politikere og embedsfolk hvilket gjorder at Brugerbetalinger/gebyrer for voksenforeninger over 25 år for brug af idrætsfaciliteter der blev indført. Blev besluttet at de droppes.

  Samt beslutningen om at brugerne der ikke havde bopæl i Københavns kommune og brugte kommunens idrætsfaciliteter også skulle betale gebyr blev også droppet

          Opgaven i Vision 25-50-75, Bevæg dig for livet:
 • Har en stor opgave i at være med til at Vision 25-50.75 Bevæg dig for livet lykkedes på den gode måde i samarbejde med DIF og DGI Storkøbenhavn samt Københavns kommune og idrætsforeningerne.

Følg med i Københavns Kommunes planer i netop dit område

Ny høring på Bliv Hørt
Vedr. ansøgning om nyt badested i Teglværkshavnen.
 
Høringen foregår i perioden fra den 23/03-2017 til den 30/03-2017
 
Du kan se høringen på denne adresse:
http://blivhoert.kk.dk/hoering/vedr-ans-gning-om-nyt-badested-i-teglv-rkshavnen

Følg med på Idrættens Analyseinstitut

Idrættens Analyseinstitut er en selvejende institution, der skaber overblik over aktuel, samfundsorienteret idrætsforskning og stimulerer debat om idrætspolitiske spørgsmål.


Mange kommunale institutioner samarbejder med frivillige
28. marts 2017

Idrætsfagets udvikling skal undersøges
23. marts 2017

Idrætsanlæg deler Danmark på midten
23. marts 2017

Forskning skal optimere bevægelse i skoletimerne
21. marts 2017

Konference ser nærmere på børn, unge og bevægelse
20. marts 2017


Følg med på http://www.idan.dk.
Copyright © 2017 Idrætsforum København. All rights reserved.

Ved Sporsløjfen 10, 2. sal
2100 København Ø.
Tlf. +45 5051 4632
info@idraetsforum.dk
www.idraetsforum.dk

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Idrætsforum København · Ved Sporsløjfen 10, 2. sal · København Ø. 2100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp