Copy
Over een gezond onderzoeksklimaat.
Bekijk dit nieuws in je browser
FederaBulletin van Federa en COREON

Wettelijke regeling Lichaamsmateriaal kan nog beter

Onlangs bracht het Ministerie van VWS een conceptwetsvoorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal in consultatie.  Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure - Netherlands  (BBMRI-NL) en COREON reageerden met punten waarop dit concept te kort schiet, en met suggesties hoe het concept te verbeteren is.   >> Meer
 

Toetsing buiten de scope van WMO

Op 8 juni jl. was de jaarlijkse COREON-sessie op het WEON. De sessie “1T eenvormig toetsing: Toetsing van wetenschappelijk onderzoek buiten de scope van de WMO” was heel interactief en is positief ontvangen.  Han Boter, Peggy Manders gaven inzichten uit Nederland, Michiel Verlinden uit België. >> Meer
 

Implementatie Code Goed Gebruik

ZonMw heeft recent een subsidie toegekend aan Susanne Rebers uit het Nederlands Kanker Intituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis voor het landelijk implementeren van de Code Goed Gebruik. Samen met experts uit verschillende instituten en organisaties gaat zij een tool box maken voor het bevorderen van het verantwoord omgaan met restmateriaal.
 

Vragen van COREON-leden

Tijdens de deelnemersvergaderingen van COREON brengen de vertegenwoordigers van de deelnemende instituten casuïstiek in zoals vragen of uitdagingen uit de dagelijkse onderzoekspraktijk die terug te voeren zijn op wet- en regelgeving of de interpretatie daarvan. Afgelopen vergadering kwam de volgende onderwerpen naar voren: de (on)mogelijkheden van digitaal toestemming vragen, de formulering van toekomstige koppelingswensen in het toestemmingsformulier bij cohortonderzoek en het dele van “mega”data. Benieuwd naar het COREON advies over deze onderwerpen? Of heb je vragen die je aan COREON zou willen stellen? Onze volgende deelnemersvergadering is op vrijdag 24 november as. Bekijk hier wie de vertegenwoordiger is van jouw instituut: https://federa.org/organisaties-coreon of mail coreon@federa.org.
 

Servicedesk Ethiek en Recht

BBMRI-NL en COREON hebben recent gezamenlijk een voorstel ingediend bij ZonMW voor het opzetten van een service desk voor ethical, legal and societal issues (ELSI). De werknaam ervoor is Servicedesk Ethiek en Recht. Hiermee creëren we één landelijk portaal waar je terecht kunt voor best practices, en al je vragen kunt stellen. De eerste versie van het portaal gaat naar verwachting begin 2018 online. Zie het bericht op ZonMw Immunologie
 

Personele wijzigingen

Het AB-bestuur van de Federa heeft op 13 juli 2017 een nieuwe voorzitter gekozen: dr. John Jacobs. Hij is al sinds 2009 secretaris van het DB. Prof. Leendert Looijenga trad af vanwege persoonlijke omstandigheden.

Janny van der Sande, Federabureau, heeft de Federa per 1 september verlaten. Haar taken worden overgenomen door Jorine Boet en Saskia Lommerse.
FederaBulletin
November 2015, [jaargang[,[nr]

De Federa en COREON geven het FederaBulletin uit. Nieuwsberichten over:
  • regelneming,
  • carrièreperspectief,
  • bevordering van vernieuwing in de medische praktijk,
Federa
Voor een gezond onderzoeksklimaat
 
Copyright © 2017 Federa, All rights reserved.


Berichten kunnen met bronvermelding worden overgenomen. De nieuwsbrief mag ook in zijn geheel doorgestuurd worden naar belangstellenden. Het wordt op prijs gesteld als u dit doet onder vemelding van onze website: www.federa.org.
Uw persoonlijke instellingen wijzigen or afmelden voor Federa nieuws

Email Marketing Powered by Mailchimp