Copy
View this email in your browser
Provinciaal advies leidt tot culturele kaalslag in Tilburg
Foto: visitbrabant.nl

Met de bekendmaking van het advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant op donderdag 3 november zijn in Tilburg harde klappen gevallen. Twee beeldbepalende festivals, Incubate Festival en Festival Mundial, het bekende jazz- en improv festival Stranger than Paranoia, twee dansgezelschappen, T.r.a.s.h. en Vloeistof, en twee presentatie instellingen voor beeldende kunst, PARK en Kunstpodium T, worden niet ondersteund door de Provincie voor de periode 2017-2020, op basis van uiteenlopende argumenten.

 

Een groot deel van alle niet gehonoreerde organisaties en instellingen is gevestigd in Tilburg. Natuurlijk zijn we op het moment van schrijven nog in afwachting van de beslissingen van de gemeente Tilburg zelf, maar het mislopen van deze middelen maakt het bijna onmogelijk om onze organisaties in stand te houden. Dit zal onherstelbare schade aanbrengen aan het stedelijke én provinciale cultuurlandschap en heeft ernstige gevolgen voor de werknemers van deze organisaties, voor de kunstenaars met wie we werken en voor onze bezoekers, maar ook voor het bestaande netwerk en de infrastructuur waarvan we deel uitmaken. Bij het verdwijnen van deze organisaties verdwijnt ook het middensegment uit het veld, waardoor er een gat ontstaat in de kunstketen van de gemeente Tilburg en de verbindingen in het netwerk in Brabant. Dit zal grote gevolgen hebben voor alle theaters, locaties en musea in de stad.

Wij hoopten dat het landelijke en internationale belang en bereik van alle zeven genoemde instellingen gezien en gewaardeerd zou worden. Tilburg is de tweede stad van Brabant; de genoemde organisaties en instellingen zijn belangrijk, vernieuwend en invloedrijk voor de héle Brabantse infrastructuur en het bijhorende vestigingsklimaat, en bieden duurzame talentontwikkeling en verdieping voor jonge makers uit verschillende disciplines, die opgeleid worden aan de Brabantse academies.

We constateren tevens dat er een forse overlap is tussen o.a. de besluiten van Fonds Podiumkunsten inzake de Meerjarige Activiteitensubsidies 2017-2020 en van de Provincie; wij verwachten van een op Noord-Brabant georiënteerde adviescommissie veel meer kennis en waardering van de inbedding en werking van provinciale culturele organisaties. In de huidige adviezen missen wij echter die eigen signatuur. We hopen derhalve dat de Provincie de systematiek van hun keuzes anders vormgeeft; deze leidt er nu voornamelijk toe dat keuzes van het Rijk worden overgenomen en dat de commissie geen eigen oordeel vormt.

Het mogelijke verlies van deze zeven instellingen is onacceptabel. We willen met elkaar verder kunnen bouwen aan een gezond klimaat voor kunst en cultuur in onze stad en in Brabant, waarbij iedereen, van jong tot oud, van student tot ondernemer, van kenner tot leek, kan genieten van een diverse en toegankelijke beleving van de rijke kunst die hier gemaakt en getoond wordt. Wij gaan hierover graag het gesprek aan met de Provincie Noord-Brabant.

namens Stichting Incubate, Jan Zobel, directeur
namens Festival Mundial, Jan Drissen, directeur
namens Stranger than Paranoia, Paul van Kemenade, artistiek leider
namens Dansgezelschap T.r.a.s.h., Joris Bedaux, zakelijk leider
namens Dansgezelschap Vloeistof, Yuri Bongers en Anja Reinhardt
namens PARK, Rob Moonen, directeur
namens Kunstpodium T, Marleen Hartjes, directeur

namens Tilt, Bijke Aarts, artistiek directeur
namens Fundament Foundation, Chris Driessen, directeur
namens Het Zuidelijk Toneel, Eric Japenga, zakelijk leider
namens Strijbos & Van Rijswijk, Jeroen Strijbos en Rob Van Rijswijk
namens Theater De NWE Vorst, Maurice Dujardin, directeurHet complete advies van de commissie is hier te lezen.


 
Paul Bogaers 'The Fortune Teller' (te zien in PARK van 6.11 t/m 18.12, opening zaterdag 5.11 16.00 uur)
Charlotte Schleiffert 'What's coming' (te zien in PARK van 6.11 t/m 18.12, opening zaterdag 5.11 16.00 uur)
WILHELMINAPARK 53
5041 ED TILBURG NL
INFO@PARK013 .NL

VRIJDAG T/M ZONDAG 13.00 - 17.00 UUR
FRIDAY - SUNDAY 1 - 5 PM
www.park013.nl

PARK is een initiatief van / PARK is initiated by
Rob Moonen, Linda Arts, René Korten, Reinoud van Vught
Graphic design : Berry van Gerwen, Breda
Dank aan / Thanks to : Gemeente Tilburg, Mondriaan Fonds

 
Share
Tweet
Forward
Read Later
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook


This email was sent to info@robmoonen.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Park · Wilhelminapark 53 · Tilburg, NL 5041ED · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp