Copy
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag. 

Het bestuur van Antroposana wenst u veel leesplezier.

Inhoud van deze nieuwsbrief: 

Dit jaar vieren we 100 jaar Antroposofische Gezondheidszorg!

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat in 1920 de eerste cursus voor artsen werd gehouden door Rudolf Steiner, de eerste antroposofische praktijken van start gingen en zijn rechterhand Dr Ita Wegman de eerste antroposofische kliniek oprichtte in Arlesheim, Zwitserland. In een eeuw tijd is er een wereldwijde antroposofisch medische beweging ontstaan, met artsenpraktijken, therapeutica en klinieken. Alle reden om daar uitgebreid bij stil te staan!
 
Antroposana stelt ter ere van dit 100-jarig jubileum een speciale uitgave samen met ‘de mooiste voorbeelden van Antroposofische Geneeskunde’; een bloemlezing uit onze eerdere uitgaven van Ita, Stroom en Antroposana Magazine. 
 
De antroposofische geneeskunde beoogt een verruiming van de conventionele geneeskunde. Dat uit zich heden ten dage in de manieren waarop de antroposofische zorg aan de huidige gezondheidsvragen kan bijdragen. Hiervoor zijn vanuit Zwitserland, het ‘hart’ van de antroposofische geneeskunde, bij de medische sectie van het Goetheanum in Dornach, een aantal speerpunten benoemd. Deze thema’s vormen een speciaal daarvoor ontwikkeld meerjarig, beroepsoverstijgend, integratief CARE programma, dat als doel heeft samenwerking tussen antroposofisch werkende artsen en hun ‘reguliere’ vakbroeders en -zusters’ te bewerkstelligen in preventie en therapie op de volgende vakgebieden:
  • Zorg tijdens zwangerschap en geboorte en voor het kleine kind
  • Behandeling en preventie van infectieziektes en voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij bovenste luchtweginfecties, oorontstekingen, luchtweg- en urineweginfecties
  • Behandeling en begeleiding bij angst, trauma en depressie
  • De oncologie
  • De palliatieve zorg
Hiermee wil de antroposofische zorg ook breder zichtbaar worden.
De activiteiten in Nederland ter ere van het 100 jarig bestaan staan in 2020 ook in dit teken. Hiervoor worden Open Dagen in therapeutica georganiseerd en in universiteitssteden een speciaal programma om (medisch) studenten te interesseren. Ook wordt er een nieuwe Nederlandse film over de antroposofische zorg gemaakt. Er komt een internationaal congres over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek inzake antroposofische zorg en mogelijk een speciale bijdrage aan het ECIM (European Integrative Medicine Congres) congres in Londen.
De activiteiten zijn allemaal te vinden op de speciaal hiervoor gemaakte website www.100jaarag.nl.
Heb je zelf een activiteit voor dit jaar in voorbereiding die in dit kader past of een andere bijdrage, meld je dan bij 100jaarAG@gmail.com.

Homeopathie en antroposofische geneeskunde in Europa

In de afgelopen maanden zijn er enkele ontwikkelingen en initiatieven geweest die het debat over homeopathie in de media levend hebben gehouden. We hebben een samenvatting gemaakt via ECHAMP van recent nieuws in de landen: Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Italië. U leest deze samenvatting op onze website.

Antroposana en Waldorfdating


Hee jij! Niet meteen wegklikken omdat het woord dating in de kop staat! Het platform Waldorfdating gaat over verbinden en ontmoeten. Lijkt het jou leuk om gelijkgestemden te ontmoeten? Al is het maar om digitaal de lekkerste recepten van palmpasenhaantjes uit te wisselen of tips over vilten of wikkelen te delen? Dat kan allemaal. Op het sociale netwerkplatform van Waldorfdating is iedereen welkom die zich verbonden voelt met de Vrije School.
Wanneer je ergens in de wereld een (oud) Vrijescholier ontmoet, voel je vaak een herkenning. Je kent dezelfde liedjes, je weet hoe de jaar feesten gevierd worden en je hoeft de ander niet uit te leggen wat euritmie is. Dat feit bracht Anna en Christine, de oprichters, ertoe om een ​​sociaal netwerkplatform op te zetten.

Dus ben je (oud) leerlingen, een ouder van kinderen op de Vrije School, (oud) leraar van de Vrije School of draag je de Vrije School een warm hart toe? Schrijf je dan in op waldorfdating.com voor het vinden van een partner, een vriendschap of het delen van een hobby. Wie weet ontstaat er een prachtig contact.
Samen sta je sterk(er)
Hoe leuk is het dat we samen met Anna en Christine een te gekke 2020 actie hebben opgezet. Leden van Antroposana krijgen een jaar lang een GRATIS lidmaatschap. Meld je aan via deze link: www.waldorfdating.com/antroposana en wie weet welke leuke ontmoeting er op je pad komt.

Ita in 2020

U bent van ons gewend dat ons magazine Ita vier keer per jaar verschijnt. De eerste van het jaar verscheen altijd in februari en bij deze Ita stuurden wij de contributiebrief mee.
In 2020 gaat dit veranderen!
Dit jaar viert de Antroposofische Gezondheidzorg haar 100ste verjaardag en daar willen we extra aandacht aan besteden. Wij betrekken graag iedereen die gebruik maakt van deze zorg bij ons werk en willen dit feestje samen vieren. Daarom maken wij een speciale uitgave van Ita rondom 100 jaar Antroposofische Gezondheidszorg. Het wordt een bloemlezing uit 15 jaar inspirerende verhalen, interviews en artikelen. Deze speciale uitgave zal in mei verschijnen en zal breed worden verspreid om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het goede werk van de antroposofische zorg. Uiteraard ontvangen onze leden ook deze special.
De reguliere Ita verschijnt in 2020 drie keer i.p.v. vier keer. Het goede nieuws is dat de Ita zes pagina’s dikker wordt! Dus meer ruimte voor verdieping en inspiratie. Het eerste nummer verschijnt rond 17 april. Onze leden ontvangen bij dit eerste nummer ook de contributiebrief. Dat is dus later dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen u vriendelijk te wachten met het overmaken van de contributie totdat u de factuur ontvangen heeft. Wij zien namelijk bij uw betaling graag het factuurnummer bij uw betaling.

PGO: voorzichtige stappen vooruit

De Persoonlijke Gezondheid Omgeving is een kans voor de Antroposofische Gezondheidszorg. Een kans om de stem van de gebruiker mee te laten wegen en aan te tonen dat het werkt voor de gebruiker. Sinds het PGO event dat Antroposana organiseerde in het voorjaar is er veel gebeurd, vooral op de achtergrond. We zien dat het voor veel zorgverleners, om diverse redenen, lastig is om de materie te begrijpen en het in de praktijk handen en voeten te geven. Dit is overigens niet voorbehouden aan de antroposofische zorgverleners. De terughoudendheid is landelijk voelbaar. Gelukkig zijn er voorzichtige stappen de goede kant op. Als Antroposana grijpen we iedere gelegenheid aan om bij alle belanghebbenden het belang en de kansen te benadrukken. Ook zijn we in gesprek met het Lectoraat hoe we gezamenlijk de juiste volgende stappen kunnen zetten.
Om het komende jaar deze ontwikkeling ten goede een boost te geven steken we er veel tijd en energie in, we zijn vervuld met vertrouwen!

Voor u geselecteerd: mooie lezingen en cursussen 


Antroposana organiseert vele interessante lezingen en cursussen/workshops, op verschillende locaties in het land. Zoals de lezing van Ron Borsboom, traumatherapeut o.g.v. geboorte, over Verloren tweelingen op 17 maart, georganiseerd door onze afdeling in Eindhoven. Eén op de 10 mensen is een alleengeboren tweeling of meerling. Heel vaak wordt dit in de zwangerschap niet opgemerkt. In de baarmoeder was je met twee of meer en ineens ben je alleen. In dit leven blijf je steeds op zoek en verlangen naar de ander, de tweeling/meerling broer of zus. Een verliestrauma met als grootste emotie eenzaamheid.

Ook interessant: een avond met Wieger Veerman over Hooggevoeligheid en elektromagnetische straling. Datum: 19 maart, locatie: Zutphen. Een avond waarin gesproken wordt over en vooral gewerkt wordt aan het omgaan met hooggevoeligheid en elektromagnetische straling.

Onze afdeling De Keerkring organiseert op 24 maart een informatieavond met Arie Bos, voormalig antroposofisch huisarts, over de nieuwe donorwet. Op 1 juli 2020 komt deze nieuwe wet. Vanuit de antroposofie bekeken rijzen er vragen op zoals is hersendood wel echt dood? En wat gebeurt er na de dood? Wat zou het effect kunnen zijn als je een deel van je orgaangebonden herinneringen mist? Hoe gaan wij met onze gestorvenen om? Wat is de invloed op de ontvanger van de informatie die meekomt in een orgaan? Leden krijgen korting!

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de cursus Biodynamisch moestuinieren. Deze cursus wordt gegeven door Alma Huisken, schrijfster en ervaren bio/biodynamisch moestuinder en groendocent. Deze cursus is op 28 maart in Zeist. Ontdek de fascinerende wereld van de biodynamische (bd)teelt. Nieuwsgierig naar deze werkwijze? Meld je aan via de agenda op onze website!

Kijk voor meer activiteiten, info en aanmelden in onze agenda!

'Gebruikers' moeten zich organiseren, word lid van Antroposana

Tijdens gesprekken die we hebben met de zorgverzekeraars, blijkt telkens weer hoe belangrijk het is dat gebruikers van de antroposofische zorg zich goed organiseren. Hoe meer mensen zich aansluiten bij Antroposana hoe makkelijker het is om goed te kunnen onderhandelen. We blijven in gesprek met de zorgverzekeraars om uw belangen te behartigen en hopen zo voor de toekomst meer draagkracht te creëren.

 

Lid worden

U maakt ons werk mogelijk door ons jaarlijks te steunen met 35 euro.
U ontvangt dan drie keer per jaar een extra dik nummer van Ita.  
Ik steun Antroposana en word graag lid voor 35 euro per jaar

Dankzij cadeaulidmaatschap verwelkomen wij 55 nieuwe leden!

In december 2019 verscheen de laatste Ita van 2019, met thema Tussen hemel en aarde. Een mooi nummer over het denken over de kunst van het sterven en hoe je daarmee je levenskunst kunt verfijnen. Nog niet gezien? U kunt bij ons een exemplaar aanvragen.
Onze leden ontvingen bij deze Ita een brief waarin wij vragen om extra steun. Dit jaar viert de Antroposofische Gezondheidzorg haar 100ste verjaardag en daar willen we extra aandacht aan besteden. Wij betrekken graag iedereen die gebruik maakt van deze zorg bij ons werk en willen dit feestje samen vieren.
De afgelopen jaren merken we dat de zorg die we zo belangrijk vinden steeds meer onder druk komt te staan en dat het belangrijker wordt dat Antroposana, namens iedereen die er gebruik van maakt, strijdt voor het behoud van deze zorg.
Leden kunnen een lidmaatschap van 35 Euro aan iemand cadeau doen waarvan bekend is dat deze persoon ons werk belangrijk vindt. Met de extra opbrengsten zorgen we in 2020 voor meer zichtbaarheid en belangenbehartiging bijvoorbeeld door een nog grotere aanwezigheid in de wachtkamers met ons magazine Ita en onze folders. Er komt een speciale uitgave van Ita rondom 100 jaar Antroposofische Gezondheidszorg en we maken extra middelen vrij om in Brussel een krachtig geluid te laten horen.
Met de extra steun van onze leden kunnen wij inmiddels 55 nieuwe leden welkom heten! Wij zijn uitermate blij met dit geweldige resultaat en danken alle leden die gehoor hebben gegeven aan onze oproep!
U kunt nog steeds een nieuw lid aanbrengen. Stuur een email aan info@antroposana.nl of bel 085 – 773 14 40 (di-do 11.00-14.00 uur) en inspireer een ander!
Copyright © 2020 Antroposana, All rights reserved.


Het e-mailadres veranderen waar je deze mails ontvangt?
Dat kan door je voorkeur te wijzigen . Geen mails meer ontvangen? Schrijf je hier uit.