Copy
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag.
Inhoud: 

Welke zorgverzekering kies ik?

U heeft uw zorgverzekeringspolis ontvangen. Wellicht staat u weer voor de vraag: welke zorgverzekering kies ik? 
Er zijn veel polissen, het is ingewikkeld en mensen krijgen te weinig informatie om echt goed te kunnen kiezen.
Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de informatie over zorgverzekeringen en polissen duidelijk en bruikbaar moet zijn als mensen een passende zorgverzekering zoeken. Op de website van de federatie vindt u informatie en extra tips en uitleg.

logo nvazDe koepel van antroposofische zorgverleners (NVAZ) meldt dat Nationale Nederlanden/Delta Lloyd de beste maximale dekking heeft en VGZ de breedste dekking.

Het kan zo zijn dat u zorg van antroposofische therapeuten wel vergoed krijgt, als u een restitutiepolis afsluit . Check daarop uw voorwaarden.

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid dan bij andere type verzekeringen. Let op: als de zorgverlener een onredelijk hoge rekening stuurt, betaalt uw zorgverzekeraar het zogeheten 'wettelijke tarief' of 'marktconforme vergoeding'. De maximale vergoedingen staan in uw verzekeringvoorwaarden.

Informatie over het zorgcollectief voor Antroposana leden

Antroposana is voortdurend in gesprek met de zorgverzekeraars om te zorgen dat de antroposofische zorg zo goed mogelijk ondersteund wordt.

Via u maar ook uit onderzoek blijkt telkens weer welke meerwaarde deze zorg biedt.
Gedurende een lange tijd merken we in de contacten met de zorgverzekeraars dat de kennis en interesse in de antroposofische zorg bij de zorgverzekeraars steeds verder afneemt.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars concentreren zich meer en meer op het standaardiseren van hun producten en het zo scherp mogelijk inkopen van zorg en medicatie. Hoe zorguitgaven, zowel in de basis als aanvullende verzekering, beheerst kunnen worden door complementaire zorg goed in te zetten ligt momenteel geheel niet in het interessegebied van de zorgverzekeraars.

Antroposanapolis stopt

De hierboven beschreven ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Antroposana besloten heeft vanaf januari 2019 te stoppen met het aanbieden van de Antroposanapolis, omdat het onderscheidend vermogen onvoldoende is.

Antroposofische zorg wel vergoed

Belangrijk om te melden is dat zorgverzekeraars nog steeds vergoedingen bieden voor antroposofische zorg. Iedere zorgverzekeraar doet dit op zijn eigen wijze.

Als u geïnteresseerd bent in een aanvullende verzekering met antroposofische dekking, hangt het dus van uw persoonlijke omstandigheden af welke zorgverzekeraar het beste bij u past.

Advies en ondersteuning

Aon logoOm u te ondersteunen in het bekijken welke zorgverzekering het beste bij u past kunt u via de link www.aon.nl/vergelijken het aanbod van verschillende partijen met elkaar vergelijken.
 
Wilt u hierover nadere informatie of heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van onze tussenpersoon Aon.
Zij zijn alle werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 030 – 694 28 21 en staan u graag te woord.
Op 24 en 31 december zijn zij er tot 16 uur.
 
Mocht u liever uw vraag per mail willen stellen dan kunt u deze mail versturen naar: antroposanapolis@flexisgroep.nl.

'Gebruikers' moeten zich organiseren

ita magazine

Tijdens gesprekken die we hebben met de zorgverzekeraars, blijkt telkens weer hoe belangrijk het is dat gebruikers van de antroposofische zorg zich goed organiseren. Hoe meer mensen zich aansluiten bij Antroposana hoe makkelijker het is om goed te kunnen onderhandelen. We blijven in gesprek met de zorgverzekeraars om uw belangen te behartigen en hopen zo voor de toekomst meer draagkracht te creëren.

Lid worden

U maakt ons werk mogelijk door ons jaarlijks te steunen met 35 euro.
U ontvangt dan vier keer per jaar ons blad Ita.
Ik steun Antroposana en word graag lid voor 35 euro per jaar

Waar valt antroposofische zorg onder?

Er worden veel termen door elkaar gebruikt zoals complementaire zorg, alternatieve zorg en natuurgeneeswijzen.
Lees goed in de voorwaarden van uw verzekering waar antroposofische zorg onder valt en of uw verzekeraar dat vergoedt.
 

Vergoeding en voorwaarden

Er zijn diverse aanvullende dekkingen vanuit de zorgverzekering om antroposofisch geneeskundige behandelingen vergoed te krijgen. De vergoeding vindt dan plaats onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’. Daarnaast moet er aan de voorwaarden van de verzekeraar worden voldaan. Essentieel is, bijvoorbeeld, dat de therapeut/arts of behandelaar lid is van een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Een aantal beroepsverenigingen komen hiervoor in aanmerking:

 1. Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie (BPHA)
 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)
 3. Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP)
 4. Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)

o   Tot deze vereniging behoort ook de Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie (NVDA)

 1. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF)
 2. Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiek op Antroposofische Grondslag (NVCAG)
 3. Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag)
 4. Beroepsvereniging van verpleegkundigen van verpleegkundigen Antroposofische Zorg (V&VN AZ)

LET OP: niet iedere beroepsvereniging wordt door iedere zorgverzekeraar erkend en dus vergoed. Raadpleeg je eigen zorgverzekeraar. 

Over het algemeen worden de NVAA, BPHA en NVKToag goed erkend door de Nederlandse zorgverzekeraars. Raadpleeg bij twijfel over de vergoeding de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar. Contact opnemen met de antroposofische arts kan vaak ook helderheid geven over de vergoeding.

Verder belangrijk

Pakketten en eigen risico: de patiënt dient een aanvullend pakket af te sluiten met vergoedingen voor alternatieve zorg of alternatieve geneeswijzen, wil hij/zij voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de aanvullende zorgverzekeringen betaald men geen eigen risico.

Geneesmiddelen: ook antroposofische geneesmiddelen worden door veel zorgverzekeraars vergoed. Hier kleven echter wel wat voorwaarden aan:

 • Het geneesmiddel is voorgeschreven door een (antroposofische) huisarts of arts. Een alternatieve behandelaar of therapeut is niet altijd arts.
 • Het geneesmiddel is als antroposofisch geneesmiddel geregistreerd en opgenomen in de Z-index. Dit kan jouw arts of apotheker controleren.
 • Het middel moet zijn geleverd door een erkende, Nederlandse apotheek
 • Het voorgeschreven middel is medisch noodzakelijk.

Voor zover bekend stelt alleen zorgverzekeraar CZ een strengere, aanvullende voorwaarde, namelijk:

 • Dat het antroposofische geneesmiddel volgens de geneesmiddelenwet is geregistreerd. In de praktijk zijn er echter maar een zeer beperkt aantal van deze middelen.

Voor de vergoeding van antroposofische geneesmiddelen geldt geen daglimiet of limiet per behandeling. Hieronder is wel een limiet getoond in verband met een maximum dat de zorgverzekeraar per behandeling/consult of per dag vergoed aan de verzekerde.

Wilt u weten of het lidmaatschap van een patiëntenvereniging door uw verzekeraar vergoed wordt, dan is dit overzicht beschikbaar via de federatie.

Een vergelijking maken van zorgpolissen

Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde kunt u zorgpolissen vergelijken.
Daar vindt u een overzicht van zorgverzekeraars die antroposofische zorg hebben opgenomen in een aanvullende verzekering.

Als u wilt weten welke aanvullende verzekeringen euritmietherapie vergoeden, raadpleeg dan: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/euritmietherapie

Rectificatie artikel: "Bestellen bij de bron via de app" in ita 2

In het tweede nummer van ons magazine Ita wordt in het artikel over bestellen bij de bron via de app (p.16) in de alinea: "Schlossroute" de suggestie gewekt dat er niet meer rechtstreeks besteld kan worden bij de Schlossapotheek. Dit is niet juist.

In ita 2 2018, op pagina 16, staat het artikel: "Bestellen bij de bron via de app". In de alinea: "Schlossroute" kan gelezen worden dat er niet meer rechtstreeks besteld kan worden bij de Schlossapotheek in Duitsland. Dat is onjuist!

Ook in 2019 is het mogelijk om medicijnen rechtstreeks te bestellen bij de Schlossapotheek. Deze medicijnen worden dan, net als in de app, bij u afgeleverd.

Onze excuses voor de eventuele ontstane verwarring.

Copyright © 2018 Antroposana, All rights reserved.


Het e-mailadres veranderen waar je deze mails ontvangt?
Dat kan door je voorkeur te wijzigen . Geen mails meer ontvangen? Schrijf je hier uit.