Copy

Wij informeren u graag over twee dingen: De 'sleepwet' en onze activiteiten in het land


Sleepwet
Volgende week is er een referendum over de aankondiging van de gewijzigde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD), ook wel de sleepwet.
Een deel van deze wet is al in werking getreden op 1 september 2017. De uitkomst van het referendum kan zorgen voor een opschortende werking voor het (volledig) inwerking treden.

De sleepwet en de geheimhoudingsplicht van zorgverleners

Welke gevolgen heeft de wet voor de bescherming van medische gegevens en de geheimhoudingsplicht van zorgverleners?

Technologische ontwikkelingen en het huidige dreigingsbeeld maken modernisering van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten noodzakelijk volgens de wetgever.
Dat geeft spanning tussen de democratische rechtsstaat en haar waarden en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Daarom staat in de herziene wet ook een versterking van de grondrechtelijke waarborgen.
Dat zien we aan het voorafgaand toezicht dat is versterkt.
De rechtmatigheidstoetsing vooraf vindt plaats door de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).
De bijnaam ‘sleepwet’ is ontstaan omdat ook de privacy van ‘onschuldige burgers’ door de komst van de nieuwe bevoegdheden zal worden geschonden. 
De herziene (sleep)wet maakt het mogelijk datastromen ook op de kabel te onderscheppen. Op grond van de huidige wet moet ‘ongerichte’ interceptie, (interceptie van een grote hoeveelheid telecommunicatie) zich beperken tot niet-kabelgebonden telecommunicatie. Daardoor ontsnapt het merendeel van alle telecommunicatie aan het zicht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De 'sleepwet' en de zorg
De KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging maken zich zorgen over de nieuwe wet.
Het medisch beroepsgeheim kan met de komst van de herziene wet onder druk komen te staan, omdat het de betreffende diensten toegang kan geven tot ICT-systemen in de zorg.
In de nieuwe wet is vastgelegd dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor interceptie van data van journalisten en advocaten toestemming nodig heeft van de Rechtbank Den Haag.
Voor het uitoefenen van bijzondere bevoegdheden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij andere verschoningsgerechtigden, waaronder artsen, geldt dit bijzondere toestemmingsvereiste niet.
Daarvoor is geregeld dat men net als bij het uitoefenen van bijzondere bevoegdheden bij andere burgers toestemming moet krijgen van de TIB. Het feit dat inzage in medische gegevens een vergaande inbreuk is op de privacy van burgers speelt bij de rechtmatigheidstoets door de TIB derhalve een rol.

Onderscheid juristen en journalisten
Waarom onderscheid tussen advocaten & journalisten en andere verschoningsgerechtigden zoals artsen?
In de Memorie van Toelichting staat daarover: ‘(….) andere verschoningsgerechtigden zoals artsen en geestelijken, die de lichamelijke en geestelijke verzorging van hun cliënten voor hun rekening nemen. Dit betreft weliswaar vertrouwelijke communicatie, maar journalisten en advocaten hebben anders dan deze verschoningsgerechtigden een belangrijke rol in de borging van belangrijke aspecten van onze democratische rechtsstaat. Dit rechtvaardigt een andere afweging voorafgaand aan de uitoefening van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten en advocaten in de aangegeven omstandigheden’.
Met andere woorden, het beroepsgeheim van advocaten en de persvrijheid van journalisten zijn belangrijke grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. Die zijn verankerd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Inbreuken op deze grondbeginselen dienen met een extra waarborg te worden omkleed, in dit geval het toestemmingsvereiste van de Rechtbank Den Haag.

Beroepsgeheim artsen
Dit betekent niet dat het beroepsgeheim van artsen dan, wel de bescherming van medische gegevens door de nieuwe wet volledig wordt uitgehold. Het betekent wél dat ook dergelijke gegevens door de veiligheids- en inlichtingendiensten na toestemming daarvan van de TIB kunnen worden verzameld bij een onderzoeksopdracht. Als een arts/zorgaanbieder daar bezwaren tegen heeft, kan deze tegen de uitoefening van de bevoegdheden door de veiligheids- en inlichtingendiensten een klacht indienen bij de CTIV

De kracht van wikkelen

Leer effectieve wikkels leggen bij kleine kwaaltjes, als eenvoudige hulp bij oorpijn, keelpijn, hoesten, buikpijn, koorts en slapeloosheid.

Zwolle - De taal van leven
17, 24 en 31 maart 2018

Ontdek schrijvend de samenhang in je levensverhaal. De feiten van ons leven zijn als letters: in hun samenhang krijgen ze pas zin en betekenis. Deze cursus wordt op 3 data gegeven: 17, 24 en 31 maart 2018

Workshops & lezingen

Antroposana organiseert met beroepsorganisaties workshops en lezingen.
Op onze website vindt u deze allemaal in de kalender.

Austerlitz en Culemborg - workshop Aarden

 16 maart in Austerlitz - 17 maart in Culemborg
Maak verbinding met jezelf en de wereld. Een dag met de handen in de klei: actief, verstillend, speels…..
In deze workshop gaan we die verbinding onderzoeken en beleven met rivierklei.
Copyright © 2018 Antroposana, All rights reserved.


Het e-mailadres veranderen waar je deze mails ontvangt?
Dat kan door je voorkeur te wijzigen . Geen mails meer ontvangen? Schrijf je hier uit.