Copy

Hej <<Förnamn>>,


Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och kommer då att ersätta Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med den nya lagen är att:
  • Harmonisera persondataskyddslagstiftning inom EU/EES
  • Ställa tydligare krav på de som behandlar personuppgifter
  • Öka säkerheten och rättigheterna för de privatpersoner vars personuppgifter behandlas

För oss på ABC Färgekonomi / Björklund & Wingqvist är säkerhet och persondataskydd viktigt och det pågår ett arbete för att vi kommer att efterleva GDPR.

Copyright © 2018 ABC Färgekonomi AB, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.