Copy
KLEINE LETTERTJES, GROTE GEVOLGEN!
Iedere ondernemer heeft er ongetwijfeld regelmatig mee te maken: de ‘kleine lettertjes’ (ofwel de algemene voorwaarden) op een offerte, factuur of afleverbon. De bepalingen in deze algemene voorwaarden kleuren de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn voor een groot gedeelte in. Hoewel de lettertjes vaak klein zijn, kunnen de gevolgen behoorlijk groot zijn. 
Over dit onderwerp heeft de Hoge Raad begin oktober een interessante uitspraak gedaan. Een leverancier en zijn afnemer hadden een telefonische overeenkomst gesloten. Vervolgens was de afleverbon het eerste document dat door de afnemer werd ondertekend. Nadat de afnemer schade constateerde aan de geleverde producten, beriep de leverancier zich op een bepaling uit deze algemene voorwaarden die zijn aansprakelijkheid bij schade uitsloot.
De Hoge Raad heeft hierover gezegd dat algemene voorwaarden onder omstandigheden van toepassing kunnen zijn, ook wanneer partijen dit niet voor of bij het aangaan van de overeenkomst nadrukkelijk hebben afgesproken. Verschillende omstandigheden hebben er in dit geval toe geleid dat de algemene voorwaarden in deze situatie toch van toepassing zijn:
  • de afleverbon was na iedere bestelling steeds het eerste uitgewisselde document;
  • de bon werd steeds ondertekend, waaruit blijkt dat de afnemer de tekst had gezien;
  • er was sprake van een duurzame relatie;
  •  de voorwaarden werden op iedere factuur vermeld;
  • de voorwaarden waren gebruikelijk in de branche;
  • de partijen waren professionele (ondernemers):
  • de afnemer had nog nooit geprotesteerd tegen de beperking van de aansprakelijkheid.
Een behoorlijke opsomming van omstandigheden die ervoor zorgen dat de algemene voorwaarden, die ná de onderhandelingsfase van toepassing zijn verklaard, ook echt van toepassing zijn. 

Conclusie
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat je ongelooflijk voorzichtig moet zijn met algemene voorwaarden wanneer je een contract sluit. Let om te beginnen altijd goed op of de wederpartij zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart en zorg daarnaast dat je jóúw algemene voorwaarden altijd uitdrukkelijk van toepassing verklaart. Op die manier ontstaat er geen discussie, zoals bij deze afleverbon het geval was. 
Tip: Om er zeker van te zijn dat je de algemene voorwaarden van jouw bedrijf hanteert en deze ook echt van toepassing zijn, kun je de documenten van de website van Recht Direct gebruiken: ‘Stappenplan voor het gebruik van algemene voorwaarden’ en ‘Stappenplan voor het van toepassing verklaren van jouw algemene voorwaarden’.

Op die manier zorgen de kleine lettertjes niet meer voor grote verrassingen!
 
Vragen over algemene voorwaarden? Neem contact met ons op!
Training | Effectief opbouwen personeelsdossier
26 november 2015 | 08.30 uur | Heuvelstraat 14 Deurne
Ben je er zeker van dat jouw personeelsdossiers op een goede manier zijn opgebouwd? De praktijk leert ons dat dit vaak niet het geval is. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat de werknemer wel aangesproken wordt op zijn functioneren, maar dat de verslaglegging tekortschiet om tot een ontslag te komen. Dat is jammer, omdat een goed opgebouwd dossier zeer waardevol is bij het realiseren van een ontslag. 


De training geeft tips over een juiste en effectieve wijze van dossieropbouw en de mogelijkheden om maatregelen te treffen. 

Ontvang als Recht Direct-abonnee 20% korting op de training 'Effectief opbouwen personeelsdossier' of
één van de andere trainingen!
Nieuwe documenten online!
De volgende documenten in de inlogportal zijn nieuw of aangepast:
Dankzij een tip van een klant hebben we in elk model en handleiding een versienummer toegevoegd. Zo kun je altijd zien of het document dat jij gebruikt hebt, ook de nieuwste versie is!
Copyright © 2015 Recht Direct, All rights reserved.


You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp