Copy
Arbobeleid: pak de risico's aan die jij (en je werknemers) niet wil(len) lopen!

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) en moet schriftelijk worden vastgelegd. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak. In dit plan van aanpak ga je één voor één de risico’s langs, waarbij aangegeven wordt wat de ernst van het risico is, op welke termijn dit opgelost gaat worden en wie daarvoor binnen het bedrijf verantwoordelijk voor is. 
RI&E: wanneer en waarom?
Als ondernemer ben jij (waarschijnlijk) verplicht om een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E is een belangrijk onderdeel van jouw arbobeleid. Als je weet waar de risico’s liggen en wat de mogelijke effecten zijn (ook financieel), kan je de juiste 
preventieve maatregelen nemen.

Het risico van het niet hebben van een RI&E is zowel een intern als extern risico. Intern ben je, door bijvoorbeeld ‘bedrijfsblindheid’, mogelijk niet op de hoogte van risico’s die werknemers lopen waardoor er sprake kan zijn van een onveilige werkplek, onnodig ziekteverzuim en worden klachten soms te laat geconstateerd. Het is daarom belangrijk om een RI&E te hebben, deze actueel te houden en deze te verspreiden onder jouw personeel. Wij raden aan om jaarlijks, of wanneer er weinig verandering binnen het bedrijf is tweejaarlijks, de RI&E te controleren.

Daarnaast loop je het externe risico dat bij een controle of een opgelopen schade, een boete wordt opgelegd vanwege het niet voldoen aan de verplichting van hebben van een RI&E.

Toetsing
Wanneer je verplicht bent een RI&E te hebben, moet je deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Tijdens een toetsing wordt bekeken of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Soms wordt er ook een advies gegeven over het plan van aanpak.

Uitzonderingen RI&E op maat
  • Ben jij een zzp’er? Dan ben je niet verplicht om een RI&E te hebben (tenzij je dit verplicht bent vanuit een bepaalde certificering, bijvoorbeeld de VCA certificering).  
  • Heb je voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst? Dan kan je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
  • Heb jij minder dan 25 werknemers in dienst? Dan kun je na gaan of er een erkend RI&E-instrument beschikbaar is voor jouw branche. Deze kun je dan gebruiken zonder dat deze nog getoetst hoeft te worden door een deskundige.
Heb je vragen met betrekking tot een RI&E? Of wil jij een RI&E laten opstellen voor jouw bedrijf? Dit kan vanaf nu via Recht Direct! Neem contact op met de helpdesk via 0493-326688 of helpdesk@rechtdirect.nl
Nieuwe documenten online!
De volgende documenten zijn nieuw in de inlogportal te vinden of aangepast:
  • (model + handleiding) Brief voor het opzeggen van een huurovereenkomst in de zin van art. 7:230a BW voor huurder én verhuurder.
  • (model + handleiding) Brief voor het opzeggen van een huurovereenkomst in de zin van art. 7:290 BW voor huurder én verhuurder.
Training Goed Debiteurenbeheer 10 maart 2016
Heb jij last van debiteuren die niet betalen of is het debiteurbeheer binnen jouw onderneming niet op orde? Zorg dan dat je het voor eens en altijd goed geregeld hebt! Deze training wordt aangeboden door onze partner Goorts + Coppens. In een training van één dagdeel zorgen zij er voor dat jij het debiteurenbeheer binnen jouw onderneming flink kunt aanscherpen. Met een goed debiteurenbeheer kan je er voor zorgen dat jouw rekeningen netjes op tijd worden betaald.

Locatie: Kantoor Deurne, Heuvelstraat 14
Duur: 1 dagdeel, 8:30-12:30 uur met aansluitend lunch
Kosten: €236,00 in plaats van €295,00 per deelnemer (voor Recht Direct-abonnees geldt een korting van 20%). Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal en niet-goed-geld-teruggarantie, excl. BTW.

Klik hier om je aan te melden voor deze training.
Recht Direct BV
Heuvelstraat 14  |  5751 HN Deurne  |   0493- 326688   |   info@rechtdirect.nl
www.rechtdirect.nl     KvK 17170742   |   BTW NL813757484B01
Copyright © 2016 Recht Direct, All rights reserved.