Copy
Stage of arbeidsovereenkomst? 
Wanneer een student bij jou stage komt lopen, kan dit een groot risico met zich meebrengen. Het is belangrijk dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Is dit namelijk achteraf gezien wel zo, dan loop je als werkgever een groot risico. Je bent dan namelijk over de periode dat de stagiair bij jouw bedrijf werkzaam is geweest het minimumloon verschuldigd inclusief de premies en belastingen hierover. Daarnaast loop je het risico op een boete van het SZW en kan het zo zijn dat de stagiair een vast dienstverband heeft. 
Om dit te voorkomen, is het niet voldoende om een stage-overeenkomst af te sluiten, maar is het ook van belang wat de feitelijke omstandigheden zijn.
Wil je nagaan of een student bij jou stage loopt of eigenlijk een arbeidsovereenkomst heeft, dan kun je de volgende vragen beantwoorden:
  • Overheerst het leerelement in de stage-overeenkomst en in de praktijk?
  • Ontvangt de stagiair een vergoeding? Zo ja, dekt deze vergoeding alleen de onkosten die de stagiair maakt?

Is het antwoord op één van deze vragen “nee”, dan is de kans groter dat er geen sprake is van een stage-overeenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst. Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688 of helpdesk@rechtdirect.nl, zodat wij samen kunnen bekijken hoe deze situatie het beste kan worden aangepakt.
Het kan ook zijn dat er ondanks bovengenoemde vragen twijfel bestaat welke situatie er nu is ontstaan. Deze twijfel kun je de juiste kant opsturen door ervoor te zorgen dat jouw bedrijf de stagiair in ieder geval behandelt zoals dat hoort bij een stage. Zorg ervoor dat je een correct dossier opbouwt dat de volgende elementen bevat:
Tips:
  • Stage-overeenkomst: het is belangrijk dat deze goed is ingericht, aangezien de wet weinig regels geeft over een dergelijke relatie. Daarnaast is de stage-overeenkomst van de onderwijsinstelling vaak beknopt en voorziet deze niet in de behoeftes van jouw bedrijf. Download daarom de stage-overeenkomst op de inlogportal van Recht Direct of laat jouw stage-overeenkomst toetsen, of op maat opstellen.
  • Leerplan en evaluatie: omdat het leerelement voorop moet staan in de stage is het belangrijk dat je kunt aantonen dat dit ook het geval is. Wij adviseren daarom om een leerplan op te stellen en verschillende evaluatiemomenten vast te leggen. Neem deze documenten op in het dossier van de stagiair.
  • Vergoeding: zorg ervoor dat de vergoeding die de stagiair ontvangt niet hoger is dan de onkosten die de stage met zich meebrengt, een vergoeding gekoppeld aan de diensten die de stagiair levert of een percentage van het minimumloon raden wij altijd af.
  • Praktijk: bovenstaande punten zullen in de praktijk ook echt zo moeten zijn, is dit niet het geval dan loop je namelijk alsnog het risico dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Leerarbeidsovereenkomst
Het kan ook zo zijn dat een student een paar dagen in de week naar school gaat en de andere dagen bij jou in dienst komt. Er is dan geen sprake van een stage-overeenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst. Recht Direct heeft voor deze situatie een model opgesteld, waarbij de arbeidsovereenkomst gekoppeld is aan de studie die gevolgd wordt.

Dit model is ook beschikbaar voor de niet-abonnees van Recht Direct.
Download hier het model en de handleiding.

Het is dus belangrijk dat rondom een student, werkzaam, of stagelopend bij jouw bedrijf, alles goed geregeld is! Ben jij van plan om binnenkort een stagiair of student als werknemer aan te nemen, of heb je op dit moment stagiaires waarbij nog niet alles goed geregeld is? Neem dan contact op met de helpdesk van Recht Direct via 0493-326688, zodat wij jou kunnen ondersteunen.
Nieuwe documenten online!
De volgende documenten zijn nieuw of aangepast in de Recht Direct inlogportal:
  • Leerarbeidsovereenkomst (nieuw);
  • I.v.m. de Wet Werk en Zekerheid zijn documenten en veelgestelde vragen op het kennisgebied Personeel aangepast op onze website.
Copyright © 2015 Recht Direct, Alle rechten voorbehouden.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp