Copy

Veiligheid op de werkvloer: 
heb jij jouw arbobeleid op orde?
Het is belangrijk dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. In de arboregelgeving wordt richting gegeven aan beleid en arbeidsomstandigheden en wordt voor iedere ondernemer met personeel bepaalde verplichtingen opgelegd. Heb jij personeel in dienst (hier wordt ook bedoeld uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires en/of inhuurkrachten)? Dan ben je verplicht om een arbobeleid te voeren. 
Je moet hiervoor minstens de volgende middelen gebruiken:
  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak: je bent verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie te hebben;
  • preventiemedewerker: heb jij 25 of meer werknemers in dienst dan ben je verplicht een werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker, zo niet dan kun je zelf deze taak op je nemen.
Daarnaast hebben wij nog enkele tips op een rijtje gezet om de uitvoering van de Arbo regelgeving makkelijker te maken:
  • Zorg ervoor dat jouw arbobeleid op orde is en dat je dit kunt aantonen;
  • neem zelf initiatief, ben niet afwachtend wanneer je denkt dat er een gevaarlijke situatie voor de werknemer kan ontstaan. Onderzoek de werkplek, registreer problemen en meld deze;
  • geef voorlichting en instructies over veilig werken;
  • lever de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • voer een ziekteverzuimbeleid.;
  • heb jij werknemers die thuis werken en waarvan jij de werkplek dus niet kunt controleren? Zorg er dan voor dat zij zelf de werkplek evalueren door bijvoorbeeld een checklist voor de werkplek mee te geven. Zorg ook dat zij de juiste materialen mee krijgen (en weer teruggeven na eindigen dienstverband);
  • let op: ook bij uitbesteding van werk ben jij verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.
Wanneer je als werkgever de Arbowet overtreedt, kan dat verstrekkende consequenties hebben. Je riskeert een forse boete wanneer je je personeel niet beschermt tegen levensbedreigende risico’s.

Wil jij weten of jij nog aanpassingen moet doen met betrekking tot je arbobeleid, wil je meer informatie over het gebruiken van een standaard RI&E of over het opstellen van een RI&E? Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688 of helpdesk@rechtdirect.nl.
Digitale formulieren: een uitkomst voor het opbouwen van een goed personeelsdossier.
Het goed opbouwen van een personeelsdossier is altijd al belangrijk geweest maar wordt nu nog belangrijker vanwege de nieuwe Wet werk en zekerheid. Om dit proces makkelijker te maken bieden wij ondersteuning door het maken van digitale formulieren. Deze zijn gemakkelijk via de iPad of computer te gebruiken, kunnen ter plekke  digitaal ondertekend worden en direct per e-mail doorgestuurd worden naar de HR-medewerker en de werknemer, zodat deze kunnen worden opgenomen in het dossier.
Interesse in digitale formulieren voor jouw onderneming? Neem dan contact op met Jolanda via
0493-326688 of jolanda@rechtdirect.nl of klik hier voor meer informatie.
Lunchbijeenkomst Wet Werk en Zekerheid donderdag 28 mei 2015
Tijdens deze bijeenkomst worden belangrijke wijzigingen voor werkgevers in vogelvlucht met jou besproken. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met de eerste wijzigingen (ten aanzien van de flex-werknemers) die reeds op 1 januari 2015 in werking zijn getreden? Wat staat u per 1 juli 2015 te wachten ten aanzien van het gewijzigde ontslagrecht?

Duur bijeenkomst: 12.00 – 14.00.
Locatie: Kantoor Deurne, Heuvelstraat 14
Kosten bijeenkomst: er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Interesse? Meld je dan aan voor deze gratis bijeenkomst door hier te klikken. 
Training Goed debiteurenbeheer 17 juni 2015
Debiteurenbeheer, zorg dat je het voor eens en altijd goed geregeld hebt! De adviseurs van Goorts + Coppens zijn als geen ander op de hoogte van de mogelijkheden binnen het debiteurenbeheer.  In een training van 1 dagdeel zorgen zij ervoor dat jij het debiteurenbeheer binnen jouw onderneming flink kunt aanscherpen. Door de praktische insteek van de training met veel voorbeelden bouwt je veel kennis op, die je direct kunt toepassen. Je zult merken dat er daadwerkelijk geld in het laatje komt! Onderwerpen die zeker aan bod komen: dossiervorming, standaardbrieven, sommaties, aanmaningen, incassoprocedure en klantcommunicatie.

Duur training: 1 dagdeel, 08.30 - 12.30 uur aansluitend lunch.
Locatie: Kantoor Deurne, Heuvelstraat 14
Kosten training:
 236,00 in plaats van  295,00 per deelnemer (voor Recht Direct-abonnees geldt een korting van 20%), inclusief cursusmateriaal en niet-goed-geld-teruggarantie, excl. BTW.

Klik hier om je aan te melden voor deze training.
Copyright © 2015 Recht Direct, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp