Copy

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018!

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder andere dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd

Midden 2017 wordt opnieuw de implementatie van de Wet DBA bekeken en besloten of een verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 gewenst is.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op met de Recht Direct Helpdesk via 0493- 326688 of mail naar helpdesk@rechtdirect.nl.

Copyright © 2016 Recht Direct, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp