Copy
Tot de dood ons scheidt...
Omdat wij zien dat onze klanten geregeld vragen hebben over het opzeggen van een contract zetten wij in deze nieuwsbrief kort uiteen hoe opzegging van een contract nu eigenlijk werkt in de praktijk en wat je kunt doen om te voorkomen dat je ongewild lang gebonden bent aan een contract.

Allereerst moet worden bekeken óf het mogelijk is om het contract op te zeggen en welke mogelijkheden er zijn.
Wettelijke opzeggingsmogelijkheden
In de wet zijn met betrekking tot bepaalde overeenkomsten wettelijke regels vastgelegd voor opzegging (wijze van opzegging, opzegtermijn, opzeggingsgrond, gevolgen). Dit gaat bijvoorbeeld om arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten et cetera. In Nederland is er sprake van een grote mate van contractsvrijheid, van sommige van deze wettelijke bepalingen kun je dus in een contract afwijken. Het is belangrijk goed na te gaan of er een afwijking van de wet is opgenomen in het contract en daarnaast of deze afwijking wel is toegestaan (of dat je toch de wet moet volgen).

Contractuele opzeggingsmogelijkheden
Soms is er in het contract zelf (of in de algemene voorwaarden) de mogelijkheid opgenomen om het contract op te zeggen. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor eenzijdige of tweezijdige opzegging, opzegging met of zonder reden, wel of geen opzegtermijn, opzegging alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Zijn er bepalingen in het contract opgenomen die niet in strijd zijn met de wet? Dan is het in principe alleen mogelijk om op te zeggen met inachtneming van die bepalingen.

Geen wettelijke of contractuele opzeggingsmogelijkheden
Wanneer het gaat om een overeenkomst waarvoor in de wet niets geregeld is én in het contract of de algemene voorwaarden geen regels zijn opgenomen met betrekking tot opzegging dan geldt in beginsel het volgende:
 • Contracten voor bepaalde tijd: zijn niet tussentijds opzegbaar.
 • Contracten voor onbepaalde tijd: zijn tussentijds opzegbaar, maar er moet wel aan de eisen van redelijk en billijkheid worden gedacht waardoor:
  • er sprake moet zijn van een redelijke opzegtermijn.
  • er een zwaarwegende opzeggingsgrond kenbaar moet worden gemaakt;
  • er mogelijk sprake kan zijn van een schadevergoeding door de tussentijdse opzegging.
Let op:
 • Wanneer je een contract aangaat met een consument, dan gelden er beperkingen met betrekking tot wat je in een contract kan regelen met betrekking tot opzegging. Neem voor informatie hierover contact op met de helpdesk.
 • Wanneer je een dringende reden hebt voor opzegging is het in sommige gevallen wel mogelijk om een ‘niet opzegbaar contract’ op te zeggen.
Tips
Wat kun je dus het beste doen als je een contract sluit:
 1. Zorg ervoor dat er een (eenzijdig) tussentijds opzegbeding wordt opgenomen in het contract of de algemene voorwaarden en dat deze niet in strijd is met de wet.
 2. Zeg altijd schriftelijk op indien nodig, zodat je achteraf kan aantonen dat er (rechtmatig) is opgezegd.
Heb jij vragen over bovenstaande informatie of wil je graag ondersteuning bij het opstellen van jouw contracten en/of algemene voorwaarden? Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688 of helpdesk@rechtdirect.nl.
De komende tijd worden er meerdere bijeenkomsten en trainingen georganiseerd door Recht Direct en Goorts + Coppens. Hieronder vind je een overzicht van deze bijeenkomsten en trainingen:

Gratis bijeenkomst: Veranderingen wetgeving rondom ZZP
Wanneer? Maandag 7 november om 16.00u en 20.00u.
Waar? Schootense dreef 31 te Helmond. 
Meld je hier aan voor één van de twee bijeenkomsten. 

Training: Goed debiteurenbeheer
Wanneer? Woensdag 9 november.
Waar? Heuvelstraat 14 te Deurne. 
Meld je hier aan.

Gratis bijeenkomst: Nascholing Recht Direct
Wanneer? Donderdag 17 november.
Waar? Heuvelstraat 14 te Deurne
Meld je hier aan.

Training: Goede algemene voorwaarden, goud waard!
Wanneer? Donderdag 24 november.
Waar? Heuvelstraat 14 te Deurne.
Meld je hier aan. 

Training: Wat maakt een contract een goed contract?
Wanneer? Donderdag 8 december.
Waar? Heuvelstraat 14 te Deurne.
Meld je hier aan.
Recht Direct BV
Heuvelstraat 14  |  5751 HN Deurne  |   0493- 326688   |   info@rechtdirect.nl
www.rechtdirect.nl     KvK 17170742   |   BTW NL813757484B01
Copyright © 2016 Recht Direct, All rights reserved.