Copy
Masterclass Hugh Lovel
View this email in your browser
 
Beste Ecotelers,
 
Allereerst de beste wensen voor 2019 voor jullie en je dierbaren:
Gezondheid, voorspoed, inspiratie en vooral levensvreugd en voldoening van het werken.
 
In het adviesgebeuren gaan we dit jaar een en ander aanpassen in de zin dat advieswerk nadrukkelijker tegen betaling zal (moeten) worden verricht. Het streven om jullie zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken heeft een nadelige kant in de zin dat hoe meer de bodems en dieren in hun natuurlijk evenwicht komen en blijven des te minder externe producten daarvoor nodig zijn en de verdiensten hieruit voor toeleveranciers afnemen.
 
In voornoemd streven naar grotere zelfvoorzienendheid willen we Bio Dynamische preparaten meer bij jullie onder de aandacht brengen.De B.D. preparaten zijn door Rudolf Steiner ontwikkeld, geschouwd, onder druk van Duitse landadel, als alternatief op de agrochemicalien van de Groene Revolutie, die na de Eerste Wereldoorlog zwaar werden gepromoot. De Groene Revolutie was o.a. het gevolg van de omschakeling van de oorlogsindustrieën naar civiele industrieën. Zie proefschrift van Joost Visser “Down to Earth”.

Deze adellijke grootgrondbezitters, met een eeuwenlange traditie van rentmeesterschap, en nauwe banden met het land en moeder aarde, zagen dat de Groene Revolutie niet bracht wat het beloofde. Omdat Steiner vanuit de Antroposofische (Christelijke) traditie medische en pedagogische behandelingen bij mensen had ontwikkeld, hebben zij Steiner nadrukkelijk verzocht en van de middelen voorzien om een benadering te ontwikkelen voor de productie van gezondheid versterkend voedsel op basis van natuurlijke middelen.

De preparaten bestaan uit plantaardige of dierlijke grondstoffen die op een speciale manier zijn geconserveerd en je hebt er maar kleine hoeveelheden van nodig. De preparaten werken op homeopathisch niveau, zeer fijnstoffelijk. Je hoeft niet Bio Dynamisch te telen om B.D. preparaten te kunnen gebruiken. Komend voorjaar zullen we in samenwerking met de B.D. vereniging een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Laat per email weten of je hiervan op de hoogte wilt blijven.
 
Masterclasses Hugh Lovel
In dit kader zijn we verheugd dat Hugh Lovel bereid was om twee inleidende Masterclasses op vrijdag 15 februari 2019 te geven. Overdag over de bodem- en gewasversterkende eigenschappen en het gebruik van Bio Dynamische preparaten. En ‘s avonds over het gebruik van radionische apparatuur, die de toepassing van BD preparaten sterk vereenvoudigt. Hugh is een van de mede ontwikkelaars van radionische toepassingen in de landbouw. Zie bijlagen voor dag- en avondprogramma.
Voor de liefhebbers, de mensen die dieper in de achtergronden van de B.D. preparaten en het gebruik van radionica willen duiken, is er van 18-22 februari de 5-daagse Quantum Agriculture European Advanced Course.
 
We hebben het genoegen u uit te nodigen voor twee Masterclasses van Hugh Lovel op vrijdag 15 februari 2019 te Twello. Overdag een masterclass die begint met de volgorde van opname van voedingselementen door gewassen. Vervolgens zal Hugh dieper ingaan op de kwaliteiten van B.D. preparaten als alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen en de wijze van toepassing.
Tussendoor gaan we naar buiten waar Hugh je laat zien hoe je aan de gewaskenmerken (fenomenologisch) mineraal tekorten kunt herkennen. Voor zover er voldoende planten en onkruiden aanwezig zijn. De kosten voor deze masterclass zijn €150,-.
 
Vrijdagavond is er een aparte Masterclass over het gebruik van radionische apparatuur als de Field Broadcaster en een werkstation voor het op afstand behandelen van oppervlakten met B.D. preparaten of andere organiserende informatie. De kosten voor deze avond bedragen €75,-.

Het bijwonen van een Masterclass of the European Advanced Course met Hugh zal je blikveld verruimen, je 'gereedschapskist' vergroten en een dimensie toevoegen aan de mogelijkheden die je tot beschikking hebt om bodems en gewassen in balans te brengen met natuurlijke remedies en technieken.

Opgave voor de masterclasses op 15 februari verlopen via TEAM Ecosys. Vul daarvoor dit registratieformulier in. Betalen aan de zaal of vooraf op de bankrekening van TEAM Ecosys: Triodos Bank NL61 TRIO 0390 4392 66.

De 5 daagse Quantum Agriculture European Advanced Course 18-22 Feb 2019
Opgeven voor de 5-daagse Quantum Agriculture European Advanced Course van 18-22 Feb 2019 in Hotel Taverne teTwello verlopen via de website van Hugh Lovel, waar ook aanvullende informatie is te vinden. Aanmelden en informatie via de website van Hugh Lovel

Indeling van de 5 daagse Quantum Agriculture European Advanced Course:
Dag 1: How Do Plants Grow? Biochemical Sequence, Lime and Silica, Carbon and Nitrogen
Dag 2: Biodynamic Preparations: Homeopathic Remedies for Farms
Dag 3: Weeds, Pests, Diseases
Dag 4: Your Farm Challenges, Questions and Answers
Dag 5. Dowsing, Quantum Non-Locality and Entanglement; Radionics, Energy Medicine for Your Farm

Het is mogelijk kamers te boeken in Hotel Taverne. Vermeld dan dat je komt voor Hugh Lovel..
Hotel-Restaurant Taverne is echter tussen kerst en Oud en Nieuw gesloten, vanaf 2 jani 2019 weer open. Tussen kerst en oud en nieuw kamers kun je reserveren door een e-mail te sturen naar welkom@taverne-twello.nl onder vermelding van de Hugh Lovel Masterclasses of Quantum Agriculture Advanced European Course. Dit is verstandig omdat het hotel druk bezet is en de kamers zijn geblokt voor de Hugh Lovel Quantum Agriculture European Advanced Course tot 7 januari 2019.

Bijlages:
- Uitnodiging Masterclasses Hugh Lovel NL (PDF)
- Invitation Masterclasses Hugh Lovel ENG (PDF)
 
 
Met ecologische groet,

 
Copyright © 2018 TEAM Ecosys, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp