Copy
Algemene beschouwingen PRO5

De PRO5-nieuwsbrief is er weer!

Het is de hoogste tijd om weer even ‘bij te praten’, zeker na de enerverende raadsvergadering die we achter de rug hebben. De mensen die op de publieke tribune zaten hebben het zelf mee kunnen maken en ook via internet was het te volgen. Althans, voor diegenen die tot na middernacht wakker zijn gebleven.

Er stonden belangrijke punten op de agenda. Wat deze vergadering ook bijzonder maakte was dat er één raadslid even buiten ging staan (hij wilde niet meestemmen) en één raadslid de zaal verliet en helemaal niet meer terug kwam. Dat lijkt ons het democratisch proces niet ten goede komen. Wij vinden namelijk dat je als gekozen volksvertegenwoordiger je verantwoordelijkheid zou moeten nemen in plaats van weg te lopen tijdens een vergadering waar de discussie plaats vindt en de besluiten genomen worden.

Terug naar de inhoud van de nieuwsbrief: Marcel schrijft over de punten in de gemeentebegroting die PRO5 belangrijk vindt voor 2017. Jan deelt positieve ervaringen over de zorg in onze gemeente en Hugo gaat in op de toekomst van Den Herd. Joan schrijft over talentontwikkeling in het nieuwe Praktijkhuis en tot slot schrijft Dirk over de uitdaging van het out-of-the-box denken! Kortom, genoeg om voor te gaan zitten.

Wij hopen dat onze nieuwsbrief weer een kijkje geeft in die onderwerpen waar PRO5 zich voor inzet. Wilt u over een van deze - of andere onderwerpen - met ons van gedachten wisselen dan bent u uiteraard van harte welkom om langs te komen bij een vergadering, te bellen, te mailen of ons uit te nodigen bij u thuis. Voor nu, veel leesplezier!

PRO5

Share
Tweet
Share
Forward

Algemene beschouwingen PRO5

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied
 

Gezonde financiële huishouding

PRO5 wil beginnen met te benadrukken dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat onze gemeente een gezonde financiële huishouding heeft, die rust brengt in de begroting en ons in staat stelt keuzes te maken. Met name het gegeven dat vanuit stabiliteit nieuwe ambities ingevuld kunnen worden en eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden vinden, vinden wij een compliment waard aan het college en de organisatie.

Lees verder

Vervolg Egyptische Poort - plek om lief te hebben


Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ


Ik denk wel 's zal ik 's wat denken?
Maar dan denk ik alles is al gedacht


Aan deze zinnen - uit het liedje van Toon Hermans - moest ik denken bij de voorbereidingen van de laatste gemeenteraadsvergadering. De gemeente is namelijk al ruim tien jaar bezig met het maken van plannen in het gebied de Egyptische Poort (het gebied rondom het voormalige buitenzwembad De Smagtenbocht). Om allerlei redenen lukt het de gemeente niet om hier plannen te maken waar een meerderheid van de gemeenteraad het over eens wordt.
Lees meer >>

Hart voor zorg

Door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Op deze druilige zondagmorgen en met de derby Reuselsport Bladella in het vooruitzicht ga ik mijn overpeinzingen schrijven. Wat was het een hectische raadsvergadering afgelopen donderdag! Alhoewel ik hier zo mijn eigen gedachten over heb, ga ik hier geen tekst aan vuilmaken. Ik houd mij liever bezig met de inhoud.

Ervaringen uit de praktijk

Waar ik van de week echt vrolijk van werd, zijn de gesprekken die ik heb gevoerd met medewerkers, die de zorg aan huis leveren. Zowel de huishoudelijke als lichamelijke zorg. Ik heb gesproken met cliënten en familie die de zorg en ondersteuning ontvangen. Met beleidsmakers.

Lees meer >>

Praktijkhuis

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

Donderdag 10 november vond de begrotingsbehandeling 2017 plaats in de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel was het budget voor het Praktijkhuis. Een aantal maanden geleden was er nog wat twijfel bij sommige raadsleden maar na een werkbezoek aan het Praktijkhuis werd de toegevoegde waarde gezien.

praktijkhuis

Lees meer >>

Den Herd toekomstbestendig

Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

Een van de agendapunten tijdens de laatste raadsvergadering was een besluit over de manier waarop den Herd toekomstbestendig gemaakt kon worden op de huidige plek. De voorbereiding op 'agendapunt Den Herd' in de laatste raadsvergadering was nog niet zo eenvoudig. De kaders van de discussie en het debat waren namelijk behoorlijk vervaagd, niet alleen door een alternatief voorstel dat last-minute ingebracht werd door een inspreker, maar ook door een ongebruikelijke voorbereiding in de commissievergadering en door een verwijtende discussiesfeer. We bespraken de 'Keuzenotitie gebouwlijke maatregelen Den Herd' en dat klinkt wellicht ingewikkeld of intelligent maar de openbare afwegingen gingen er allerminst intelligent aan toe.

Lees meer >>

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2016 Pro5, Alle rechten voorbehouden.