Copy
Meepraten in de PRO5 Brainstorm-bus

Nieuwsbrief PRO5 • jaargang 3, nummer 1

Het is voorjaar en PRO5 staat in bloei! Er gebeurt veel en we bruisen van energie. We zijn met zoveel verschillende onderwerpen bezig dat het soms moeilijk kiezen is. Voor de nieuwsbrief kiezen we vaak onderwerpen die actueel zijn in onze gemeente, omdat er bijvoorbeeld belangrijke besluiten genomen zijn.
Onze wethouder legt uit hoe in onze gemeente mensen ondersteund worden die dat tijdelijk of langdurig nodig hebben. De gemeenteraad heeft namelijk onlangs voor de komende vier jaar hierover een plan vastgesteld. Dirk neemt jullie mee in de dilemma’s van eerlijke en milieuvriendelijke tarieven voor het gebruik van water. Marcel ziet kansen voor een vernieuwende manier van omgaan met de invulling van het gebied de Egyptische Poort. Jan vertelt op welke manier hij invulling geeft aan zijn rol als raadslid en wat hij daarbij belangrijk vindt.
Tot slot nodigt Hugo iedereen uit om elkaar te ontmoeten bij de Brainstormbus! Minder waan van de dag en meer in gesprek! Voor eten en drinken wordt  gezorgd :-) Zijn er onderwerpen waar volgens jou eens in de nieuwsbrief over geschreven moet worden of wil je weten hoe PRO5 ergens over denkt? Laat het ons vooral weten!

Wij wensen jullie allemaal weer veel leesplezier en vergeet niet te genieten van al het moois dat het voorjaar ons brengt!

Share
Tweet
Share
Forward

PRO5-BRAINSTORM-BUS

brainstormbus
Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

De volgende PRO5-nieuwsbrief staat alweer op je scherm. Dat betekent niets minder dan dat de politieke besluitvorming in Bladel onverminderd doorgaat én dat PRO5 zich daar met onverminderd enthousiasme voor in blijft zitten.

Lees verder

Hoe worden mensen ondersteund in onze gemeente?

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden

Ambities voor komende vier jaar

De gemeenteraad heeft onlangs het nieuwe beleidskader maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Hierin wordt voor de komende vier jaar verteld wat de ambities van de gemeente op dit gebied zijn en volgens welke principes en uitgangspunten we werken. Ook geeft het beleidskader aan wat we al hebben bereikt en wat we nog willen realiseren. Uiteraard is hier niet genoeg ruimte om een totale samenvatting te geven van het vastgestelde stuk, maar ik wil toch graag wat belangrijke onderdelen met u delen.

Lees verder

De vervuiler betaalt

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5

water
Ik ben opgevoed met spotjes op TV die zuinig waterverbruik promoten. Van die belerende spotjes dat je de kraan moet dichtdraaien, terwijl je je tanden aan het poetsen bent.
De laatste tientallen jaren hebben overheden, waterschappen en waterleidingbedrijven ons continu gestimuleerd om zo zuinig mogelijk te zijn met water, zodat we in de toekomst nog steeds voldoende water beschikbaar is.

Lees verder

Egyptische Poort anders bekeken

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

egyptischepoort
In de vorige raadsperiode is het bestemmingsplan Egyptische Poort op het laatste moment niet door gegaan. Een aantal partijen trok hun goedkeuring in, nadat zij jaren het hele proces en de beleidskaders te hadden ondersteund. Dit had grote financiële gevolgen doordat projectontwikkelaar BN uitgekocht moest worden. Inmiddels is de politieke rust wedergekeerd en wordt er opnieuw gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Egyptische Poort.

Lees verder

Raadslid zijn, hoe doe ik dat?

Door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Als raadslid voor PRO5 werk ik mee aan het stellen van kaders voor het gemeentelijk beleid. Daarnaast controleer ik ook of dit beleid goed door de burgemeester en de wethouders wordt uitgevoerd. Omdat een raadslid ook een gekozen volksvertegenwoordiger is, vind ik het belangrijk om goede contacten met inwoners te hebben. Die contacten zijn voor mij erg belangrijk, daar doe ik het uiteindelijk voor.

Lees verder
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2016 Pro5, Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van PRO5 of omdat je je hiervoor ingeschreven hebt via onze website of Facebookpagina.

Afmelden van deze lijst    Wijzig je voorkeuren

Email Marketing Powered by MailChimp