Copy
Primeur: de eerste nieuwsbrief van PRO5 is een feit!

De eerste nieuwsbrief van PRO5!

Nu het eerste half jaar van de nieuwe raadsperiode achter de rug is, vinden wij het de hoogste tijd om een start te maken met een periodieke nieuwsbrief. Het is één van de manieren om te laten zien waar PRO5 zich zoals mee bezig houdt. Wij doen dat natuurlijk ook door gewoon met mensen in gesprek te gaan, want we zijn ook altijd benieuwd naar wat de mensen in onze dorpen vinden van bepaalde onderwerpen. In de gemeenteraad is gewerkt aan het raadsprogramma, dat nu vastgesteld is. Sommige zaken zijn voor PRO5 extra belangrijk en daar zullen wij dan ook op de website en in de nieuwsbrief steeds aandacht aan geven. In deze eerste nieuwsbrief schrijven raadsleden Dirk, Jan, Hugo, Marcel en wethouder Joan over diverse thema’s zoals de begroting 2015, de nieuwe taken van de gemeente, intensieve veehouderij en participatie. Deze nieuwsbrief is bedoeld om te delen met anderen! En.. als je onderwerpen met ons wilt bespreken of in de nieuwsbrief zou willen zien, laat het ons weten. Veel leesplezier!

Share
Tweet
Share
Forward

PRO5 roept u op om mee te doen

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5
PRO5 roept de inwoners van Bladel op mee te doen aan het onderzoek naar overlast, veroorzaakt door intensieve veehouderij. Laat de gemeente weten wat u van het buitengebied vindt. Ervaart u wel of geen overlast van intensieve veehouderij, zoals bijvoorbeeld van geur, geluid, verkeer e.d.? Moet er iets veranderen of mag alles hetzelfde blijven?

Doe mee en werk samen met andere partijen aan een leefbaar Bladel.
Lees verder

Zorgen om zorg

Door Joan Veldhuizen,
wethouder Werk en Inkomen, WMO, Welzijn en Cultuur, Dorpsraden

Het eerste half jaar als wethouder voor PRO5 zit er alweer ruimschoots op. Omdat ik al eerder wethouder was, wist ik waar ik aan begon. De afgelopen periode was echter qua hectiek niet te vergelijken met voorgaande jaren.
Lees meer >>

Participatie is meedoen aan het maatschappelijke leven

Door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ
Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Daarmee is het een containerbegrip en leent het zich voor uiteenlopende invullingen. Die invullingen hebben ook allemaal andere benamingen zoals maatschappelijke participatie, sociale participatie, burgerlijk engagement, sociaal engagement, recreatieve participatie, sociaal-culturele participatie, burgerparticipatie, cliëntenparticipatie en politieke participatie.
Lees meer >>

Anticiperen en participeren

Door Hugo Maas, raadslid PRO5,
lid Commissie Inwoners

Raar eigenlijk, dat het woord 'anticiperen' geen negatieve betekenis heeft. Anti klinkt doorgaans tegendraads en afwijzend. Anticiperen is juist vooruit kijken en verwachten. Participeren, ook zo'n positief geladen begrip, het dreigt een containerbegrip te worden. Wat is eigenlijk de essentie en wat maakt 'participeren' zo sterk?
Lees meer >>

Begroting 2015: PRO5 ziet kansen!

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied
Op 6 november 2014 hebben we een beschouwing gegeven op de gemeentelijke begroting van 2015 waarin we onze mening gaven over plannen van het College van B&W. U leest daarin dat PRO5 een bruisende partij is die kansen ziet in een wereld vol bezuinigingen.
Lees meer >>
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2014 Pro5, Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van PRO5 of omdat je je hiervoor ingeschreven hebt via onze website of Facebookpagina.

Afmelden van deze lijst    Wijzig je voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp