Copy
Wij wensen iedereen een harmonieus en gezond 2017

Voor jullie ligt alweer de laatste PRO5 nieuwsbrief van 2016!

Wij sluiten het jaar af met een positief gevoel.
Jan deelt een vredig gedicht met ons en Joan gaat in op de kracht van kwetsbaarheid. Marcel blikt terug op onze keuzes met betrekking tot de plattelandsnota en Dirk pleit voor biologische landbouw. Tot slot legt Hugo uit waarom PRO5 koos voor een nieuw sociaal Hart voor Hapert.
 
Wij wensen iedereen een harmonieus einde van dit jaar en een gezond 2017
PRO5

Share
Tweet
Share
Forward

Kerstgedachte

Ingebracht door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Deze tekst in 1692 gevonden in de oude kerk van Baltimore is nu nog steeds van kracht.

Desiderata

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Lees verder

Je antwoord is belangrijk

Door Joan Veldhuizen, wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden


Gisteren zat ik om tafel met een groep nieuwe inwoners die alles achter gelaten hebben en hun land ontvlucht zijn omdat door oorlog en geweld hun leven niet veilig was. Zij wonen allen in de gemeente Bladel en als onderdeel van de verplichte inburgering moeten zij de "participatieverklaring" tekenen. Een idee van de rijksoverheid, als poging om angstige Nederlanders gerust te stellen. Deze nieuwkomers moeten met een handtekening verklaren dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat zij een actieve bijdrage zullen leveren. Ik heb mijn vertrouwen in deze mensen uitgesproken die niets anders willen dan erbij horen. Met een knoop in de maag heb ik ze de verklaring voorgelegd. Schaamte, omdat wij aan geen enkele andere inwoner van ons land, van onze gemeente hetzelfde laten beloven.

Lees meer >>

PRO5 investeert in mensen door in te stemmen met nieuw sociaal hart voor Hapert

Door Hugo Maas, raadslid PRO5, lid Commissie Inwoners

PRO5 heeft bij de oprichting van de partij gekozen voor drie belangrijke uitgangspunten: sociaal, solidair en duurzaam. Bij de keuzes die wij maken in de gemeenteraad is dat medebepalend voor de richting die wij kiezen. Daarnaast gebruiken we natuurlijk gewoon ons gezond verstand, luisteren we naar inwoners en lezen we de voorstellen goed. Zo proberen we steeds tot een afgewogen besluit te komen.

Afgelopen donderdag namen de raadsleden een besluit over de ontwikkeling van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Lees meer >>

Voorzichtig geboden bij nieuw plattelandsbeleid

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Ontwikkelruimte voor intensieve veehouderijen en gezondheidsrisico's stonden afgelopen raadsvergadering centraal. Het college heeft ons 11 keuzes voorgelegd, die samen moeten leiden tot nieuw plattelandsbeleid. Een aantal van deze keuzes gingen over de intensieve veehouderij. Voor PRO5 is dat een belangrijk onderwerp, zeker gezien het feit dat onlangs meer bekend is geworden over de relatie tussen veehouderij en gezondheid.

praktijkhuis

Lees meer >>

Biologische landbouw


Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ

Afgelopen raadsvergadering hebben we weer uitgebreid gesproken over het Plattelandsbeleid in de gemeente Bladel. Meestal beperkt de discussie tot de intensieve veehouderijen. Het is zeker zo interessant om ook naar andere ontwikkelingen te kijken binnen de voedselproductie.

PRO5 is voorstander van kleinschalige ontwikkelingen waarin de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij gaan voor meer lokaal geproduceerd voedsel en meer aandacht voor biologische landbouw.
De gemeente heeft echter maar weinig instrumenten. De ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de keuzes van de producenten en de consumenten.

Lees meer >>
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2016 Pro5, Alle rechten voorbehouden.