Copy
Vol boeiende ondewerpen waar PRO5 zich in Bladel voor inzet

De vijfde nieuwsbrief van PRO5

In Nieuwsbrief 5 staan weer boeiende onderwerpen, waar we als PRO5 goed over willen nadenken. Het raakt immers de inwoners van onze 5 dorpen. Hun toekomst en welbevinden hangt toch voor een deel af van de besluiten die er in hun naam genomen worden. Onze kernidealen: sociaal, solidair, duurzaam.

Inhoud Nieuwsbrief 5

Raadslid Hugo Maas vertelt over de dilemma’s en zijn inzet om integere besluiten te nemen. Vaak spelen tegenoverliggende argumenten maar ook emoties en bezorgdheid mee, ook bij onze raadsleden en de wethouder. Daar moet je dan verstandig mee omgaan. Wij blijven het altijd toetsen aan de kernidealen van PRO5: sociaal, solidair en duurzaam.

Raadslid Jan Evers schrijft over de Wmo en de voorliggende voorzieningen. Dan zie je dat we een sterke gemeenschap in Bladel hebben waar het vrijwilligerswerk en allerlei burgerinitiatieven een grote maatschappelijke betekenis hebben. Hij noemt een paar voorbeelden maar hij had bladzijdes door kunnen gaan!

Raadslid Dirk van de Voort zou graag zien dat er betaalbare en passende zorgwoningen komen en niet alleen appartementen maar ook eens een huis met een tuintje.

Fractievoorzitter Marcel Roks heeft het over het Burgemeester van Houdtplein. Mede dankzij de vele steunbetuigingen lijkt het inblikken wel van de baan. Marcel heeft in de afgelopen gemeenteraad met succes, een amendement ingediend o.a. om: eerst maar eens te onderzoeken of er überhaupt parkeerdruk is, horeca toe te staan en naar alternatieven voor inrichting te zoeken. Of daar steun voor was? Dat kunt u lezen in zijn stukje.

Wethouder Joan Veldhuizen vertelt over hoe zij, mede genoodzaakt door Haagse maatregelen, onderzoekt welke nieuwe mogelijkheden in te zetten zijn zodat bijv. kwetsbare schoolverlaters werk krijgen. Ze vertelt ook hoe veel zij leert door te luisteren naar de zgn. werkvloer: werknemers, werkgevers, onderwijs.

Veel plezier bij het lezen.

Misschien zijn er vragen over een onderwerp. Neem gewoon contact op met de betreffende raadsleden of de wethouder. Zij leren graag van u.

Interesse om onze Nieuwsbrief automatisch toegestuurd te krijgen? Meld u aan op onze website.

Share
Tweet
Share
Forward

Mogelijkheden Burgemeester Van Houdtplein onderzocht!

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

In het vorige bericht hebben we u laten weten dat PRO5 bedenkingen heeft over de inrichting van Burg. Van Houdtplein als parkeerplaats. Hartelijk dank voor de steunbetuigingen die we hebben ontvangen na onze oproep om te reageren zowel via mail als via face-book. Negen jaar geleden heeft het burgerinitiatief met de vele handtekeningen ervoor gezorgd dat het een open plein werd.

Lees verder >

Werk in uitvoering

Door Joan Veldhuizen,
wethouder Zorg & Welzijn, Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, Jeugd, Cultuur en Dorpsraden


Werk, bezuinigingen en vernieuwend beleid

In ons PRO5-programma schreven we het al: werk is belangrijk. Het betekent heel veel voor mensen: inkomen en koopkracht, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ontwikkeling, sociale netwerken en eigenwaarde. Inmiddels heeft de participatiewet zijn intrede gedaan.
Lees verder >

Samen komen we een heel eind

Door Jan Evers, raadslid PRO5, lid Commissie MAZ
Voor mij als raadslid is het belangrijk te weten wat er speelt in onze gemeente. Dit doe ik op een aantal manieren o.a. door het bijwonen van een dorpsraadvergadering, lid zijn van verenigingen, en het plaatsnemen in besturen. Al deze contacten geven mij waardevolle informatie waardoor ik mijn werk als raadslid goed kan uitoefenen.
Lees verder >

Gemeentepolitiek gaat over stoeptegels

Door Hugo Maas, raadslid PRO5,
lid Commissie Inwoners


Raar eigenlijk, dat het woord 'anticiperen' geen negatieve betekenis heeft. Anti klinkt doorgaans tegendraads en afwijzend. Anticiperen is juist vooruit kijken en verwachten. Participeren, ook zo'n positief geladen begrip, het dreigt een containerbegrip te worden. Wat is eigenlijk de essentie en wat maakt 'participeren' zo sterk?
Lees verder >

Zorgwoningen

Door Dirk van de Voort, raadslid PRO5

De laatste maanden hebben we groen licht gegeven aan een aantal nieuwe projecten voor de bouw van zogenaamde zorgwoningen. Dit zijn projecten zoals verbouw van het voormalige ABAB-gebouw en het voormalige ABN-Amro-kantoor in Bladel en de nieuwbouw in het Claassenpark in Hapert.
Lees verder >
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2015 Pro5, Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van PRO5 of omdat je je hiervoor ingeschreven hebt via onze website of Facebookpagina.

Afmelden van deze lijst    Wijzig je voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp