Copy

Nieuwsbrief PRO5 | mei 2019


PRO5 ledendag Hapert: Zorg voor jong en oud

Afgelopen zaterdag 18 mei was de derde editie van de PRO5 ledendag. Na Bladel en Netersel bezocht de fractie en de leden nu het dorp Hapert, waarbij het onderwerp 'Zorg voor jong en oud' was. Er werd een bezoek gebracht aan de agrarische kinderdagopvang Buitengewoon en ook de RSZK vertelde over de zorg voor ouderen in de toekomst in de zorgboerderij De Ganzestart en Ganzehoeve.

Na een vriendelijk ontvangst door Lonneke en Ine Konings van Buitengewoon hebben ze ons meegenomen in de totstandkoming van hun agrarische kinderopvang en de visie die zij daarbij hebben. Ook namen ze ons alvast mee in de plannen die ze hebben om vanaf augustus de Zorgboerderij Hapert op te starten, waarbij ze het stokje van de RSZK daar overnemen. Lonneke had een paar leuke stellingen voor onze leden in petto, waardoor al snel volop discussie plaats vond. Na een korte rondleiding door het bedrijf was het tijd voor een lunch bij de Ganzehoeve.

Vanuit de RSZK waren Rob Slegers (manager Services & Vastgoed) en Marianne Bles, coördinator dagbesteding RSZK aanwezig. Ze namen ons mee naar de zorgproblematiek van de toekomst. Met alle keuze die je tegenwoordig kunt maken, brengt dit ook uitdagingen met zich mee. De RSZK heeft hier een idee bij, maar ook onze leden hebben hierover meegedacht. De dag werd afgesloten met een rondleiding langs de verschillende gebouwen.

We willen graag Lonneke, Ine, Rob en Marianne bedanken voor de informatie en gastvrijheid. Het is voor onze leden erg belangrijk om te zien wat er speelt binnen de dorpen van de gemeente. Doordat PRO5 onder andere tweemaal per jaar voor haar leden een dergelijke dag organiseert, krijgen de leden inzicht hierin. Heb je interesse om lid te worden van PRO5, kijk dan op pro5.nu om je aan te melden.

Share
Tweet
Share
Forward

Papieren waarheid

Tijdens de laatste raadsvergadering is de Cultuurnota 2019+ behandeld en vastgesteld. Deze cultuurnota riep bij ons de vraag op, waar staan we als we vier jaar verder zijn? Wat is er dan daadwerkelijk veranderd voor ons culturele aanbod, de cultuur beoefenaars en bezoekers? Een echt antwoord hebben we daar niet op gekregen.

Wij hebben de wethouder ook gevraagd of we met de effort die gestoken gaat worden in de benoemde prioriteiten de beoogde doelen wel gaan halen. Wij denken van niet! De gemeente zou wat ons betreft namelijk een kartrekkersrol moeten nemen. Nu zijn het vooral mooie woorden op papier, maar dat levert naar verwachting niks op.
Een gemiste kans wat PRO5 betreft, want cultuur is constant aan verandering onderhevig en waardevol voor ons allemaal.

Lees meer >>

Oei, ik word raadslid!

Je staat op plaats 4 van de kieslijst en ze vragen je om Dirk van der Voort te willen opvolgen in de gemeenteraad van Bladel. Dat lijkt logisch maar toch is het toch wel even van ‘oei’.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ben ik net niet in de gemeenteraad gekomen en dan kost het gewoon even tijd om dit te verwerken en je pijlen weer op andere zaken te richten. Vanzelfsprekend was het voor mij niet moeilijk om me nog steeds met overgave te richten op een rol binnen de partij. Die rol kende ik al wel maar als de fractievoorzitter belt met de vraag: we willen je er heel graag bij hebben in de fractie dan ga je innerlijk toch weer door dat proces van keuzestress en voorbereiding.

Lees meer >>
 
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2019 Pro5, Alle rechten voorbehouden.