Copy

Nieuwsbrief PRO5 | februari 2021

Uit de gemeenteraad: Grootschalige bedrijvigheid in de Kempen

Bedrijvigheid in de Kempen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2021 jl hebben we gesproken over de Kempische bedrijventerreinenambities en -afspraken. PRO5 had als enige partij op aangedrongen hier een discussie over te voeren omdat wij vinden dat de maatschappelijke en landschappelijke gevolgen van het oprichten van meer, vooral grootschalige bedrijventerreinen, in de Kempen direct meegenomen moeten worden.Het afspraken en ambitie document was namelijk alleen een weergave van een onderzoek van de (toekomstige) wensen onder de ondernemers in de Kempen. Dat is wat PRO5 veel te mager om hieruit bindende afspraken en ambities vast te stellen. Uiteraard vinden wij het wel belangrijk om te weten hoe ondernemers het bedrijfseconomisch graag zouden willen maar als volksvertegenwoordigers vinden wij het nog veel belangrijker hoe dit allemaal uitpakt op onze leefomgeving.

Zaken die daarbij direct een rol spelen zijn: gewenste bevolkingsgroei, woningbouwbeleid, het behouden van een plattelandsomgeving, het tegen elkaar aan groeien van de verschillende dorpen, kansen voor groeibedrijven vanuit ZZP, arbeidsmigratie uit andere landen en de werkgelegenheidskansen voor vakmensen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de regio.

We hadden deze zorgen en aanbevelingen verwerkt in een motie om het college van B&W actie te laten ondernemen op deze maatschappelijke punten. Wethouder d´Haens van ruimtelijke ordening was het eens met de belangrijkheid van deze kernpunten en wij zullen, ondanks dat de motie door de andere partijen werd verworpen, hier stellig en fanatiek op toe blijven zien dat de juiste keuzes voor de leefomgeving en bedrijvigheid in de Kempen gemaakt gaan worden. We zullen er dus op blijven aandringen dat eerst duidelijk wordt wat de effecten zijn van de ontwikkelingen op onze mensen en dorpen in de gemeente!

Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward

Ambitieus isolatieprogramma

Ons voorstel om ons als Bladel uit te spreken voor een ambitieus isolatieprogramma is door de gemeenteraad aangenomen!
In Bladel heeft 48% van de woningen nog een energielabel heeft van C tot en met G, dat wil zeggen dat er nog veel winst te behalen is op het gebied van verduurzaming! Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee we die winst zouden kunnen boeken.Isoleren is een no-regretmaatregel, oftewel: met aanpassingen aan de schil. Denk hierbij aan het vervangen of (beter) isoleren van daken, vloeren en gevels, het vervangen van kozijnen en het dichten van kieren. 

Isoleren is bovendien goed is voor het comfort van woningen, een lagere energierekening én goed is voor het milieu. Om die reden wordt door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling een isolatieprogramma doorgevoerd. We zijn blij dat gemeente Bladel zich daar nu bij aansluit. 
Verder hebben we voorgesteld dat we er als gemeente op aandringen dat bij de ontwikkeling van het isolatieprogramma voor (sociale) huurwoningen, als voorwaarde wordt gesteld dat de maandelijkse woonlasten van de huurder na de renovatie niet meer mogen stijgen dan de besparing in energiekosten oplevert! Ook dit voorstel is aangenomen!

Strategische Kempenagenda


PRO5 heeft zich hard gemaakt om binnen de Kempengemeenten toe te werken naar een fusie, waarbij Reusel, Bladel en Eersel onder één gemeente vlag verder zouden gaan. Een grote meerderheid van de gemeenteraad was het daar na de verkiezingen niet mee eens, waardoor die oplossingsrichting van een ideale schaalvergroting al een tijdje van tafel is.Als alternatief moesten we in opdracht van de Provincie de samenwerking met de gemeenten Reusel, Eersel, Bergeijk en Oirschot versterken. Een onmogelijk proces doordat er niet alleen 5 burgemeesters of colleges, maar ook nog eens 85 raadsleden aan het roer van deze samenwerking proberen te staan. Afgelopen raadsvergadering bespraken we een procesvoorstel om tot de nieuwe werkwijze van samenwerking voor de 5 gemeenteraden te komen. In dit procesvoorstel wordt een duur onderzoeksbureau ingehuurd om hierover een advies te geven.

Eerder is er met hetzelfde onderzoeksbureau al eens een vergaderstructuur opgetuigd om op het niveau van de gemeenteraden samen te werken. Destijds was dit absoluut geen succesverhaal, vooral veel vergaderen en stukken schrijven, maar weinig verbetering van de daadwerkelijke samenwerking op inhoud. Wij voorzien voor het nu gekozen proces niet veel meer dan oude wijn in nieuwe zakken en hebben daarom ook niet ingestemd. Al met al is het wat ons betreft een doekje voor het bloeden, om vooral te voorkomen dat we de fundamentele keuze voor herindeling (fusie) voor ons uit kunnen blijven schuiven.

Kom in actie en help ons mee!


De verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart a.s. is alweer in volle gang. Volgend jaar begint de nieuwe bestuursperiode in gemeenten en wordt er ook in Bladel een nieuwe gemeenteraad gekozen.

Als PRO5 zijn we volop op zoek naar nieuw talent, die samen met ons het Sociale, Solidaire en Duurzame geluid van de gemeente Bladel willen laten horen!

We zoeken mensen die onze ideeën een warm hart toe dragen. Alles is mogelijk, gewoon een keertje meepraten of zie jij jezelf al op een plekje op onze kandidatenlijst?!

Heb je ideeën, vragen of suggesties? Wil je meer weten van onze partij of het gemeenteraadswerk? Lijkt het je leuk om je in te zetten voor jouw gemeente?  Laat dan van je horen!

Neem contact op met Hugo Maas (Fractievoorzitter) of Rob Beeren (Voorzitter PRO5)
Kom in actie en help ons mee!
Hugo Maas (hugo@pro5.nu / 0683333571)
Rob Beeren (rob@pro5.nu / 0625398248)

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2021 Pro5, Alle rechten voorbehouden.