Copy

Nieuwsbrief PRO5 juli 2018


Zomer

De laatste raadsvergadering van het politieke jaar zit er op. De afsluiting van een bijzondere periode met campagne, debatten, verkiezingen, onderhandelingen en nog veel meer. PRO5 blijft haar best doen om mooie resultaten te bereiken voor de gemeente Bladel, daarbij blijven we niet alleen in de raadszaal.

In de bijdrage van Marijke Lavrijsen lees je over onze gezellige leden dag die in het teken stond van de Egyptische Poort.
Verder lees je over de successen die we kunnen vieren. Ons voorstel dat werd aangenomen voor particuliere woningbouw op de locatie van de oude sporthal in Bladel én het verlengen van de werkzaamheden in, voor en door het praktijkhuis.
 
Na de zomer gaan we onverminderd door! Voor het eind van 2018 wordt in Bladel een raadsprogramma vastgesteld en een nieuwe burgemeester benoemd. Volop werk aan de winkel dus, daarom eerst genieten van een ontspannende zomer!

Fijne vakantie!

Share
Tweet
Share
Forward

PRO5 Ledendag

Door Marijke Lavrijsen, Commissielid Inwoners

Op 23 juni ontstond er rond 11 uur wat bedrijvigheid in de Leemskuilen te Bladel, want het was weer ledendag voor PRO5! Met een heerlijk zonnetje beloofde het een mooie dag te worden, welke werd ingeluid met heel verse muntthee (uit eigen tuin) of een kopje koffie, natuurlijk met een kuukske. Het programma stond vandaag volledig in het teken van de Egyptische poort, en Ad Castelijns begon de dag daarom met een opsomming van alle ondernemingen, organisaties en andere bijzondere plekjes binnen de Egyptische poort. Al woon ik al 10 jaar in Bladel; er bleken nog heel wat plekjes en bedrijfjes gehuisvest te zijn waar ik nog nooit van gehoord had! Vervolgens hebben we uitleg gekregen van het politieke proces wat zich momenteel afspeelt om te komen tot de toekomstige Egyptische poort, met of zonder fietstunnel, zwemvijver, etcetera.

Vervolgens was het tijd om op de fiets te stappen, waarbij we via het gedenkpaadje in speelbos `Ut Slingerpedje” terecht kwamen. Daar kregen we, onder het genot van onze boterhammen en een drankje, een prachtige uitleg van één van de oprichters van het speelbos. Hierbij werden zowel de oorsprong en het komen tot het speelbos, als de ambities voor de toekomst besproken. Wat een mooi verhaal waarin gedrevenheid van een klein groepje mensen tot zo’n prachtig resultaat kan leiden, waarbij door zowel het bestuur als alle vrijwilligers hard gewerkt wordt om het speelbos in zijn huidige staat te behouden. Hierdoor wordt er dagelijks met veel plezier gebruik van gemaakt door kinderen uit Bladel en de verre omgeving. Eén van onze leden raakte zelfs zo geïnspireerd dat een aanmelding tot vrijwilliger overwogen wordt!

Het laatste onderdeel van de ledendag was een korte algemene ledenvergadering. Allereerst werd er gestemd over de toetreding van Rob Beerens tot het bestuur. Na een unaniem besluit is PRO5 een enthousiast bestuurslid rijker! Vervolgens was er tijd voor bedankjes. Allereerst is Frits Pijnenburg bedankt voor zijn grote bijdrage de afgelopen jaren als voorzitter van het bestuur. Ook zijn rol binnen de verkiezingen van maart zijn zeer gewaardeerd. Ook Ton is bedankt voor zijn tijdelijk voorzitterschap op het moment dat Frits deze rol niet meer op zich kon nemen. Als laatste is Arjan van de Hout bedankt voor zijn bijdrage als wethouder na het vertrek van Joan. Na wat welverdiende rust zal Arjan zich beschikbaar stellen als ondersteuning voor commissie en raadsleden, en als lid betrokken blijven binnen PRO5.

En hiermee kwam deze zonnige ledendag tot een einde. Organisatie, het was een heel fijne dag, waarvoor ik jullie wil bedanken. Ik kijk al weer uit naar de volgende! 

Samen huizen bouwen in Bladel?!


PRO5 heeft in de laatste raadsvergadering een  voorstel ingediend dat door een meerderheid van de raad is ondersteund!

We spraken over de jaarrekening 2017 en daarin stond een toelichting over de grondexploitatie van de locatie Oude Sporthal te Bladel. Uit deze toelichting was op te maken dat het college van burgemeester en wethouders voornemens was de gronduitgifte te organiseren middels inschrijving, waardoor ontwikkelpartijen een prijs konden bieden voor het ontwikkelen van deze locatie. In zo’n geval wordt de opdracht gegeven aan de ontwikkelpartij van het plan met de hoogste prijs/kwaliteitscore.
Lees meer >>

Praktijkhuis


Het praktijkhuis is een initiatief van PRO5 wethouder Joan Veldhuizen dat eind 2016 vorm heeft gekregen in de oude praktijkschool van het Pius X- College. Vele van u zullen in de afgelopen jaren al eens hebben gehoord van het bestaan van deze mooie voorziening.In het praktijkhuis wordt door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt gewerkt aan het ontwikkelen van hun competenties. Ze worden begeleid in een aantal leerlijnen. 

Een belangrijk onderdeel en succesfactor van het praktijkhuis is de Praktijkwinkel die is gevestigd in de Gindrapassage. Daar worden tweedehands artikelen verkocht die bij het praktijkhuis worden aangeboden en opgeknapt.
Lees meer >>
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2018 Pro5, Alle rechten voorbehouden.