Copy

Over twee weken zijn de verkiezingen!

Met deze nieuwsbrief informeren we je over belangrijke thema´s en activiteiten waar PRO5 zich in deze periode bezig houdt. Naast een overzicht van onze campagne activiteiten lees je 5 artikelen, gebaseerd op de basisuitgangspunten in ons verkiezingsprogramma die  worden behandeld door onze kandidaten.
 

  1. GEZONDHEID OP EEN! Concrete maatregelen nodig voor een gezonde veehouderij en een gezonde leefomgeving.  Door Joan (31)
  2. Zorg, ondersteuning & ontmoeting: goed en betaalbaar geregeld, dicht bij huis, samen met inwoners georganiseerd. Door Jan (6) en Mariet (7)
  3. Huizen bouwen met de doelgroep! Ondersteunen van eigen initiatieven en stimuleren van gezamenlijke aanpak door inwoners. Door Frank (8) en Chris (4)
  4. Duurzaamheid op alle terreinen; natuur, economie, woningbouw, bedrijventerreinen, verkeer, zorg, welzijn en werk. Door Marcel (2) en Hugo (1)
  5. Lokaal toekomstbestendig bestuur door gemeentelijke herindeling. Door Dirk (3)


Benieuwd wat we hiermee bedoelen of benieuwd naar onze speerpunten per dorp? Lees ons hele programma hier. Via onze website kunt u  ook kennis maken met onze kandidaten. Liever onder het genot van een hapje of een drankje kijk dan bij onze activiteiten en bezoek een PRO5 Stembus avond. 
 

Steun ons, we gaan door! STEM PRO5!

Share
Tweet
Share
Forward

PRO5 campagne

Afgelopen periode zijn er al veel PRO5 activiteiten geweest!  De fietstocht op 24 februari  heeft ons een gezellige middag en veel zichtbaarheid in de dorpen opgeleverd, op de politieke markt tijdens de koopzondag in Bladel Centrum hebben we ook veel mensen kunnen spreken over de plannen van PRO5.
Er hebben al verschillende debatten plaats gevonden zowel in Hoogeloon als bij de ZLTO verliep constructief. In gesprek met de 5VWO leerlingen hebben we in ieder geval een aantal stemgerechtigde docenten kunnen overtuigen. Komende tijd gaan we nog bij het Georganiseerd Burgeroverleg in Hapert  in debat, nogmaals met Pius X-leerlingen in gesprek en zijn we op 18 maart bij het Lijsttrekkersdebat in Den Herd.
In de week voor de verkiezingen zijn we iedere dag met onze PRO5 Stembus in een ander dorp. Maandag zijn we in Casteren bij d’n Oard, dinsdag in Hapert op de markt, woensdag bij d’n Aanloop in Hoogeloon, donderdag op de Markt in Bladel en vrijdag bij de kiosk in Netersel.
Iedere avond zijn we om 19:00u op de aangekondigde plek, de rest van de week kun je ons overal zomaar tegenkomen.

Ook wordt wekelijks met veel zorg en aandacht PRO5 VerkiezingsVrijdag gemaakt. Filmpjes die wekelijks op vrijdag om 18:00u online komen.  Wil je de filmpjes bekijken? Klik hier!

Tot snel!

PRO5 is de enige partij in de gemeente Bladel die zich inzet voor een gezonde agrarische sector en een gezonde leefomgeving.

 
Door Joan Veldhuizen, oud-wethouder PRO5
Drie kwart jaar geleden nam het toenmalige college van burgemeester en wethouders een meerderheidsbesluit dat uitbreidingen toestond in de vee-industrie. Voor mij was dat reden om mijn ontslag in te dienen omdat het de inwoners onnodig zou blootstellen aan gezondheidsrisico’s. Nadat de overige wethouders na een motie van wantrouwen opstapten, en er een nieuw college werd gevormd, werd er een gezondere koers ingezet.
Lees verder op de website >

Ruimte voor ontmoeting, persoonlijke zorg & ondersteuning


Ontmoeting is belangrijk

Waar mensen samenzijn ontstaan vaak goede ideeën, die gerealiseerd kunnen worden met wat steun van de gemeente. Wat PRO5 betreft komt daar nog meer ruimte voor. Voorbeelden zoals het Praktijkhuis in Bladel, het collectieve nieuwbouwproject in Netersel, de Goei Kamer in Casteren, Zorgcoöperatie in Hoogeloon, Dienstencentrum in Hapert laten zien dat er behoefte is aan ontmoeting en dat samenwerken tot mooie resultaten leidt.
Lees verder op de website >

Duurzaamheid op alle terreinen


Duurzaamheid is naast sociaal en solidair één van onze drie kernbegrippen. Door de jaren heen is duurzaamheid een containerbegrip geworden. Marcel Roks legt graag uit wat duurzaam voor PRO5 betekent: People (mensen) Planet (aarde) Profit (winst) hebben verbinding met elkaar. Voor PRO5 staat goed zorgen voor mensen en milieu voorop. Uiteraard moet er geld verdiend worden, maar te vaak wordt er uitsluitend naar de financiële winst gekeken. Een balans in deze onderdelen is cruciaal voor de toekomst. En dat is ook relevant in onze eigen omgeving!
Lees verder op de website >

Bouwen met de doelgroep

PRO5 wil een woningbeleid met eerlijke kansen voor iedereen. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking: iedereen wil prettig wonen. Belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden met betrekking tot bouwen en wonen. Het werkwoord bouwen heeft veel meer in zich dan het stapelen van stenen alleen. Bouwen doe je ook aan relaties tussen mensen en bij het creëren van een plezierige leefomgeving. Wat is er dan mooier dan hierbij zelf aan het roer te staan!
Lees verder op de website >

Gemeentelijke herindeling


Het afgelopen jaar heeft ook Bladel zich gebogen over de dringende vraag: Is herindeling van onze gemeente een adequaat antwoord op de uitdagingen en opdrachten waar de gemeenten voor gesteld zijn?
De taken zoals o.a. de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), de Jeugdzorg, WMO en de omgevingsdienst worden allemaal uitgevoerd in (complexe) samenwerkingsverbanden. We constateren dat de invloed van de gemeenteraad onvoldoende is vanwege de veelheid en bestuurlijke ondoorzichtigheid van deze regelingen. Het gebrek aan democratische controle is enorm.
Lees verder op de website >
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2018 Pro5, Alle rechten voorbehouden.