Copy
Minska drunkning i världen genom att tillhandahålla livräddningsutrustning tillgänglig för allmänheten
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare? Tryck här

Hög drunkningsrisk vid badplatser
 

Den som fallit i vattnet och blivit medvetslös kan dras in under bryggor och flottar av vattenrörelser. Livräddningshaken är då till stor hjälp för att snabbt kunna söka av vattnet under bryggor och flottar. Med sin spretande trekrok kan livräddningshaken lätt få tag i en person som hamnat under vattenytan. Placera en hakpost (livräddnings­hake och livboj) på bryggor och badflottar för ett snabbt ingripande.
 
För räddningsinsats längre ut i vattnet krävs en livräddningsflotte. För 2 personer
är den enkel att sätta i sjön, och de tar alltid med en livräddningshake.
Vid sökområdet ror en person, medan den andre söker med livräddningshaken.

Flottens nya design gör det mycket enkelt att dra upp den nödställde ur vattnet. Det går att starta inblåsning samt Hjärt-Lung-Räddning direkt på flotten. 
Livräddningsflotten fyller ett behov på badplatser.

Guide till ökad vattensäkerhet


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ut en guide för att öka säkerhetsarbetet hos anläggningsägare. Guiden tar upp förslag till säkerhetshöjande åtgärder för bl.a. badplatser och bostadskajer. Guiden kan beställas på MSB:s hemsida, sök på Guide till ökad vattensäkerhet. Den innehåller också råd om hur kommuner och andra kan arbeta systematiskt med handlingsprogram, tillsyn och underhåll för vattensäkerhet.

Identifiera riskutsatta platser vid vatten


Med vårt program Vattensäkrat hjälper vi kommuner att identifiera riskutsatta platser vid vatten. Programmet ger kommunen ett underlag till att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid bl.a. badplatser och bostadskajer. Underlaget ger också stöd åt kommunens handlingsprogram till ökad vattensäkerhet. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Vattensäkrat.
 

Påminnelse: Introduktionserbjudande för fällbar lejdare.


Beställ fällbar lejdare för flytbrygga senast 30 juni 2015 så medföljer en handgreppstolpe utan kostnad. Den har en imponerande stabilitet, snygg design, och är enkel att använda.
Facebook
Websida
E-mail
Copyright © 2015 Shore Safety AB, All rights reserved.


Avprenumerera    Uppdatera premurerationen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

Tillsyn av livsviktig räddningsutrustning är alltid aktuell.

Vi önskar våra kunder en trevlig och säker sommar.

Facebook
Websida
E-mail
Copyright © 2015 Shore Safety AB, All rights reserved.


Avprenumerera    Uppdatera premurerationen 

Email Marketing Powered by Mailchimp