Copy
Het laatste nieuws van de jeugdafdeling van Columbia
Nieuwsbrief maart 2018
Nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk hem in je browser 
Positief coachen
Als iemand het lidmaatschap opzegt zie ik nog wel eens de reden dat voetbal niet meer leuk is of dat de sfeer binnen de groep niet fijn is. Dat is enorm jammer! Deze redenen worden echter niet voor niets genoemd. Dit zijn ook de belangrijkste redenen voor een kind om te stoppen met sport. Sport moet vooral leuk zijn en de sfeer in de groep moet goed zijn.
De trainer, de coach, de leider hebben een belangrijke rol in het zorgen voor een veilig en plezierig voetbalklimaat. Wat zijn nu de kwaliteiten van een goede jeugdtrainer? Wanneer moedig je aan? Wanneer geef je iemand een compliment? Hoe geef je aanwijzingen? Hoe spreek je iemand aan op zijn gedrag als je vind dat het gedrag even niet door de beugel kan?
Binnenkort starten ook bij Columbia trainers en leiders met de cursus Positief Coachen. Tijdens dit traject werken de deelnemers, de trainers en leiders, aan een gezamenlijke visie op coachen. Zo wordt er van gedachten gewisseld over ‘positief coachen’, de relatie tussen plezier en ontwikkeling (beter worden),  de omgang met ouders, scheidsrechters en ongewenst gedrag. Ook krijgen de trainers en leiders tips en handvatten om in de praktijk te werken aan een veiliger sportklimaat. De cursus is een combinatie van theorie, maar ook veel praktijk. De gezamenlijke visie op coachen moet straks ook zichtbaar worden, herkenbaar zijn.
Wil je meer weten, neem vooral contact op!

Bert Brinkman
Veel stagiaires bij de Columbiajeugd.
Dit voorjaar zijn er weer veel stagiaires actief binnen de jeugdafdeling. Dat geldt voor vijf studenten van de opleiding Sport en Bewegen van ROC Aventus en ook voor vijf leerlingen middelbaar onderwijs die hun maatschappelijke stage bij Columbia gaan doen.
De S&B stagiaires Timea Varga,  Aloisa Damming, Mike Scholten, Kaan Kuyucu en Gijs Jawish zijn bij de mini’s actief als ook zijn ze elk aan een pupillenteam gekoppeld.
Lyam  Lesnussa, Jim Aberson en Reno Elshof (de laatste twee zijn juniorenspelers van Columbia) gaan voor hun maatschappelijke stage meehelpen bij de training van de mini’s
Ameer Alhabeeb (ook Columbiaspeler) gaat voor zijn maatschappelijke stage meehelpen in het jeugdhonk. En Niek van Rijn (speler O15-1) gaat aan de slag als scheidsrechter bij de pupillen.
We wensen al deze stagiaires een leerzame periode bij Columbia en zijn blij met hun bijdrage aan de Columbia huishouding.
Rookvrije Generatie
Steeds meer sportverenigingen maken afspraken over het roken op de accommodatie.
Ook binnen Columbia denken wij na over afspraken omtrent het roken op de accommodatie. KNVB-sportvelden rookvrij
Trainersstaf mini’s op volle sterkte dit voorjaar
Mede door de grote toeloop van mini’s hadden we in het najaar even wat problemen om elke week voldoende trainers beschikbaar te hebben. In de winterstop zijn 9 mini’s vervroegd overgeplaatst naar het Onder 8-3 team waardoor de totale groep mini’s wat kleiner is geworden.
De groep mini’s is opgedeeld in de categorie Onder 6 en Onder 7 waarbij hoofdtrainers Ryan de Graaf en Roy Huiberts elk verantwoordelijk zijn voor de training van 1 van deze categorieën.
Daarnaast zijn (zie ook elders in deze nieuwsbrief)  vijf stagiaires S & B ROC Aventus en drie leerlingen Maatschappelijke stage voor het geven van trainingen beschikbaar.
Mede hierom hebben we weer voldoende ruimte om de aanwas van nieuwe mini’s op een goede manier op te kunnen vangen.
Kinderen die in 2011, 2012 of 2013 zijn geboren en minimaal 4 jaar zijn kunnen zich aanmelden. Voor de contributie van 10 euro per kwartaal hoef je het niet te laten.
Een goede sfeer?  
Als jeugdbestuur werken wij hard aan een goede sfeer binnen de vereniging, een veilig sportklimaat. Wij organiseren activiteiten, leiden onze trainers op, geven ook onze jeugdleden een stem middels de Jeugdspelersraad, maar doen wij ook alles goed? Wij zijn heel benieuwd wat u vind van de sfeer binnen de vereniging. Wat zou er beter kunnen?

Wij zouden het enorm fijn vinden als u onderstaande vragenlijst zou willen invullen. Het helpt ons om kritisch naar onszelf te kijken en de vereniging nog verder te verbeteren.

Vragenlijst

Alvast dank voor je mening!

Bert Brinkman
Jeugdvoorzitter AVV Columbia
Teams nog in bekerstrijd
Onder 17-1 en Onder 19-1 zitten nog in de bekercompetitie. Deze maand spelen ze de kwartfinale.
.
Voorronde penaltybokaal
Elk voorjaar houden we tijdens een trainingsavond de voorronde van de Penaltybokaal. Elk pupillenteam vaardigt aan het eind van het seizoen (zaterdag 9 juni)  de beste penaltykiller af naar de finale. Voor het eerst gaat dit seizoen ook de oudste groep mini’s hieraan mee doen. De trainers worden geïnformeerd over de wijze waarop de voorronde gehouden dient te worden.
Lees de volledige procedure. Klik hier
Scoren voor de Club
Vorig seizoen heeft de ECJ een succesvolle actie gehouden. Om ervoor te zorgen dat de ECJ steeds weer leuke activiteiten voor de Columbiajeugd kan blijven organiseren zal ook dit seizoen deze actie gehouden worden. Nader bericht volgt.
Toernooien
Veel teams hebben zich al opgegeven voor één of meer toernooien aan het eind van het seizoen. Enkele teams hebben dat ook nog niet gedaan!   Vraag even binnen jouw eigen team of jij ook aan een toernooi gaat meedoen.
Het inschrijven voor toernooien loopt altijd via de wedstrijdsecretarissen jeugd.
Keepersdag
Traditiegetrouw doen onze jeugdkeepers weer mee aan de Apeldoornse Keepersdag. Dit seizoen wordt de keepersdag gehouden op woensdag 2 Mei op het terrein van WSV. Meerdere van onze jeugdkeepers hebben daar al eens aan deelgenomen. Een leuke en gevarieerde dag voor keepers van O8 t/m O19. Een aantal keepers hebben al aangegeven mee te willen doen. Heb je dat nog niet gedaan en je wil toch deelnemen geef dat dan door aan jouw keeperstrainer Marco Oostendorp of Jorrit Brinkman. Op de site www.apeldoornsekeepersdag.nl staat meer informatie.
Minileague bij Columbia
Op zaterdag 17 maart wordt het toernooi van de Minileague bij Columbia gehouden. Een mooie gelegenheid om te genieten van dit festijn. De Minileague start om 09.00 uur en duurt tot 11.00u
De mini’s hebben natuurlijk ook last gehad van het koude weer waardoor de start van de veldtrainingen is uitgesteld.  Maar we gaan nu weer starten en wel elke woensdagmiddag van 17.15u tot 18.15u. Nieuwe spelers (vanaf 4 jaar) kunnen gewoon "binnenlopen" en meedoen.
Jeugdhonk diensten
Zoals bekend worden alle pupillenteams ingeroosterd voor het draaien van diensten in het jeugdhonk. Vanwege de vele afgelastingen is de wedstrijdplanning voor dit voorjaar behoorlijk veranderd. Daarom ook is het rooster voor het jeugdhonk op onderdelen aangepast.
Kijk hier voor de planning voor het volledige voorjaar.

We willen nogmaals onderstrepen dat dit niet vrijblijvend is. We gaan er van uit dat alle ouders hieraan mee werken zodat de lasten verdeeld worden en we als club in staat blijven om alle zaken zodanig te regelen dat het sporten bij Columbia voor de jeugd leuk blijft 
Laat je opleiden tot scheidsrechter
We hebben nog steeds een groot tekort aan scheidsrechters voor wedstrijden bij de junioren. Op zeer korte termijn wordt in Apeldoorn een cursus verenigingsscheidsrechter georganiseerd.
De cursus leidt de cursisten in 4 avonden op voor het leiden van alle wedstrijden op een groot veld. De cursus is bedoeld voor scheidsrechters vanaf 14 jaar. Tijdens de cursus speelt het opdoen van praktijkervaring bij de eigen vereniging een grote rol. Meer informatie over de cursus is hier te vinden.  Heb je hiervoor belangstelling neem dan gelijk contact op met onze wedstrijdsecretaris René van Loenen. 06-10001794  wedstrijdsecretarisjunioren@avvcolumbia.nl
Hij kan je meer info geven en ook de inschrijving verzorgen/begeleiden. De kosten voor de cursus neemt de jeugdafdeling voor haar rekening.
Mededelingen van de Technische Commissie Jeugd (TCJ)
 
Trainers volgend seizoen
De TCJ is bezig met de invulling van trainers voor het volgende seizoen. De verwachting is dat we op korte termijn kunnen melden dat de meeste functies zijn ingevuld. Op dit moment is er nog geen invulling voor de selectieteams O13 en O19. Gesprekken hierover hebben ook nog niet plaats gevonden. En ook voor de mini’s zijn we nog op zoek naar 1 of 2 trainers.
 
Onze voorkeur gaat uit naar trainers die uit de Columbia geledingen komen. Mocht iemand nog een goede tip hebben of zelf wat tijd willen spenderen aan de jeugdopleiding bij Columbia dan houden we ons aanbevolen.
 
We zijn ook bezig om een model samen te stellen waarin zal worden beschreven wat we van een trainer (per leeftijdscategorie) verwachten en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Het profiel moet richting geven hoe de jeugdopleiding er bij Columbia uit moet komen te zien. Het betreft een groeidocument die na een aantal jaren leidend moet zijn. Als voorbeeld willen we dat er bij de jonge jeugd  O7 – O11 nagenoeg alleen aandacht wordt geschonken aan techniek. Zoveel mogelijk met de bal en alleen met de bal.
 
We zijn op de goede weg maar er is nog veel werk te verzetten. En niet alles is perfect!
 
VTON
Een jaar geleden zijn we begonnen met het beschikbaar stellen van de trainingsmethodiek VTON aan onze jeugdtrainers.  In de praktijk is nu gebleken dat de methode weliswaar heel goed zou kunnen functioneren, maar dat er in verhouding weinig trainers gebruik van maken.  Omdat aan het gebruik van VTON relevante kosten zitten hebben we daarom besloten om hiermee te stoppen.
 
Als alternatief wordt gekeken naar een (gratis) methode van de KNVB (Rinus) die ongeveer vergelijkbaar is met VTON. De TCJ laat door een aantal selectietrainers binnenkort een pilot met “Rinus” draaien. Na de pilot wordt bepaald of we hiermee gaan werken.
De TCJ vindt het belangrijk dat jeugdtrainers worden gefaciliteerd met trainersmateriaal die ook aansluit op de zienswijze hoe er getraind en gevoetbald dient of kan worden bij Columbia.
 
Indelingen teams volgend seizoen
We gaan de komende tijd bezig met de indelingen voor volgend seizoen. Er zullen ongetwijfeld nog mutaties volgen maar we moeten ook niet te lang wachten. Iedereen wil zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn team voor volgend seizoen. Op basis van de huidige situatie komen we zeer waarschijnlijk (onder voorbehoud) tot de volgende indeling:
O 19 (1 team)
O 17 (2 teams)
O 15 (2 teams)
O 14 (1 team)
O 13 (1 team)
O 12 (1 team)
O 11 (2 teams)
O 10 (2 teams)
O 9 (2 teams)
O 8 (2 teams)
Mini’s
 
Voor wat betreft de O 12 en O 14 gaan we nog beoordelen of het haalbaar is om deze geboortejaarteams te formeren of dat het respectievelijk O13 en O15 teams worden.
 
In de loop van dit voorjaar zullen spelers die volgend seizoen naar een andere leeftijdsklasse over moeten gevraagd worden om bij deze categorie mee te trainen. Dit gebeurt ook om te kunnen selecteren. De coördinatoren van de leeftijdscategorieën (selectietrainers) regelen dit onderling.
Alle inhoud copyright ©2017 A.V.V. Columbia
U ontvangt deze brief omdat uw adres is opgenomen in het data bestand van AVV Columbia.
Ons adres is: AVV Columbia Winkewijertlaan 80 Apeldoorn, Gelderland 7334 CM Netherlands

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar: <<Email Address>>. 
Indien u zich wilt uitschrijven dan kan dat door op deze link te klikken.
Om uw voorkeuren aan te passen klikt u 
hier.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AVV Columbia · Winkewijertlaan 80 · Apeldoorn, Gelderland 7334 CM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp