Copy
Het laatste nieuws van de jeugdafdeling van AVV Columbia
Nieuwsbrief nummer 13, november 2016
Nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk hem in je browser 
Hoofd Technische Commissie Jeugd
Per de start van het seizoen verwelkomden we al Jeff Pleket als nieuwe jeugdvoorzitter. Per 1 oktober heeft Arjan Jacobs de taak van Hoofd Technische Commissie Jeugd overgenomen van Andrew Markies. Arjan neemt ook zitting in het jeugdbestuur
Op de website heeft Arjan zich inmiddels voorgesteld. Zie http://www.avvcolumbia.nl/index.php/jeugdafdeling/701-even-voorstellen
Richting de winterstop  
Het is nog niet zo ver, maar de winterstop komt heel in de verte er al weer aan. Tijdens de trainingen is het inmiddels al aardig donker aan het worden waardoor de veldverlichting aan moet (extra sleutels om de verlichting aan en uit te kunnen doen zijn in bestelling en worden spoedig uitgeleverd aan een aantal trainers). Langs de lijn (vooral bij de trainingen) begint het al kouder te worden en zeker als er ook nog een regenbui voorbij trekt. Gelukkig is ook tijdens de training hetzij het jeugdhonk of het clubhuis open en de vrijwilligers van dienst schenken graag een warme kop koffie, chocomelk of iets anders voor je in.
Wanneer is de winterstop?
Eind november zitten voor de meeste teams de wedstrijden van de 1e competitiehelft er al weer op. Een enkel team speelt begin december nog een (inhaal)wedstrijd. Houdt dus daarom altijd de KNVB Widget op de website in de gaten. Op 19 november is het laatste toernooi van de Minileague. Begin maart 2017 start de volgende serie op. De KNVB voorjaarscompetitie start op 11 februari 201..
In de periode 19 december 2016 t/m 8 januari 2017 wordt er niet getraind op de velden van Columbia.. Buiten deze periode is het aan de trainers wanneer ze met de trainingen stoppen en weer starten, dus de communicatie daarover komt van de trainer of coördinator.
Zaalvoetbal
Ook dit seizoen hebben we voor alle jeugdteams een aantal malen een zaal gehuurd. Dit is hetzij als voorbereiding op de zaalvoetbal3daagse, die eind dit jaar van 28 december t/m 30 december gehouden wordt, of als overbrugging van de winterperiode. De trainers hebben inmiddels al het schema daarvoor ontvangen. Op http://www.avvcolumbia.nl/images/Documenten/Jeugd/zaalhuur%202016_2017.pdf zijn per team de dagen en tijden te vinden.
Columbia zaalvoetbal3daagse
Tussen Kerst en Nieuwjaar dit jaar al weer de 33e editie van de zaalvoetbal3daagse. Acht voetbalverenigingen uit Apeldoorn en omgeving vaardigen vanaf de Onder-11 t/m de senioren hun beste selecties af. Dit jaar neemt Beekbergen de plaats van ZVV ’56 over. Ook dit jaar zorgt Columbia Media via website http://www.avvcolumbia.nl/3daagse/ ervoor dat de uitslag van elke wedstrijd direct zichtbaar is. De poule-indelingen en wedstrijdschema’s zijn natuurlijk ook op deze website te vinden. Nog leuker is het om op de wedstrijddagen eens te komen kijken in Sporthal Zuiderpark.
Kerstborrel  
De ECJ organiseert dit jaar net voor de winterstop een kerstborrel voor alle (groot)ouders en/of verzorgers van onze jeugdleden.
Op maandag 12 en dinsdag 13 december 2016 is het jeugdhonk van Columbia tussen 18.15 en 20.30 uur voor deze trouwe supporters van onze jeugdleden open voor een drankje en een hapje. Natuurlijk zijn onze jeugdleden ook welkom!
Dit lijkt ons een leuke gezamenlijke afsluiting van de eerste helft van dit seizoen, dus kom zeker even langs.
Afgelastingen
De kans op afgelastingen neemt naarmate we richting de winterperiode gaan natuurlijk toe. Op de website staat de procedure die daarvoor geldt. http://www.avvcolumbia.nl/index.php/informatie/afgelastingen
Houdt dus op zaterdagmorgen goed de website van Columbia in het oog waar aan de linkerkant in de KNVB Widget als eerste is te zien of een wedstrijd is afgelast.
Acht gediplomeerde scheidsrechters erbij
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van de scheidsrechterscursus die wij bij Columbia zouden gaan houden. De cursus is inmiddels afgerond en maar liefst 8 jeugdspelers van Columbia zijn geslaagd voor het diploma pupillenscheidsrechter.

We feliciteren Twan Westra, Joey Hidma, Kevin Braker, Thimo van Lier, Milan de Weert, Brian Wijnhoud, Kjeld van Loenen en Terrence Daleman en wensen hen veel plezier bij het fluiten van thuiswedstrijden van onze Columbia pupillen.
Zie ook http://www.avvcolumbia.nl/index.php/jeugdafdeling/697-2e-cursus-dag-pupillen-scheidsrechters
We hebben je dringend nodig
Twee vacatures binnen de jeugdafdeling hebben dringend invulling nodig.

Binnen de Technische Commissie Jeugd zoeken we een coördinator voor de leeftijdsgroep Onder 13 en Onder 15. Vind je het leuk om mee te helpen om ervoor te zorgen dat de gang van zaken binnen deze categorieën goed verloopt? Vind je het ook leuk om mee te praten over technisch beleid? Dan zijn we op zoek naar jou !! Mail naar de technische commissie jeugd.

Binnen de commissie Interne Zaken Jeugd zijn we op zoek naar een materiaalbeheerder voor de jeugdafdeling. De kern van deze taak is administratie en beheer. Lukt het jou om de bestaande Excel administratie netjes bij te houden en die te laten kloppen met de werkelijke voorraden? En ben je bereikbaar voor de trainers/leiders? Dan is dit iets voor jou !! Stuur een email naar support jeugdafdeling.
Beide functies staan open voor zowel vrouwelijke als manlijke vrijwilligers.
Zie voor alle vacatures http://www.avvcolumbia.nl/index.php/vacatures
Kampioen?
De afgelopen periode en ongetwijfeld ook de komende weken zetten de Columbiaspelers elke zaterdag hun beste beentje voor. Het is leuk om een wedstrijd te winnen en het is nog leuker om aan het eind van de rit zelfs kampioen te worden. Enkele teams maken hier nog kans op en wensen we veel succes.
Het kampioen worden of het veel wedstrijden winnen hangt trouwens van heel veel factoren af. Hoe hoog is jouw team ingedeeld? Heb je te maken met veel 1e jaars spelers terwijl bij de tegenstander er vaak veel 2e jaars meedoen en natuurlijk ook of de trainingen je naar een hoger niveau tillen gedurende het seizoen. Maar hoe dan ook we hopen vooral dat iedereen veel plezier beleeft aan het voetballen bij Columbia.
Veel nieuw jeugdspelers
Gelukkig krijgen we in diverse jeugdcategorieën veel aanloop van nieuwe spelers. Dat hebben we graag. Het geeft echter ook uitdagingen. De bestaande teams lopen daardoor soms (te) vol met aantallen spelers. De oplossing is soms (als er voldoende spelers zijn) om een extra team te formeren. De consequentie is dan wel dat er een herverdeling van alle spelers gaat ontstaan. Het dilemma dus tussen het kiezen voor teams met een hele grote reservebank of het tussentijds toch spelers overplaatsen naar een ander team. We proberen hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Op dit moment zal deze situatie zich mogelijk gaan voordoen bij de Onder 9 en Onder 13 categorie.
Techniektrainer jeugd
De TCJ heeft dit seizoen een techniektrainer (Richardt Kratschz) aangetrokken. De afgelopen periode is Richardt al als zodanig aan het werk gegaan. Hij is er vooral voor om de jeugd en de jeugdtrainers van Columbia te coachen op het gebied van (voetbal)techniek. Met Richardt zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • Iedere week begeleid Richard 2 jeugdteams (in de categorieën O13 t/m O19) bij trainingen met aandacht voor techniek. De planning van de teams wordt via de TCJ naar Richard gecommuniceerd.
  • Incidenteel kunnen verzoeken van trainers worden gehonoreerd
  • Evaluatie vindt plaats in winterstop

Deze inzet beoogt de jeugd op het gebied van techniek en tactiek iets extra’s bij te brengen. We hebben gemeend dit voor alle jeugdteams vanaf O13 te laten gelden. Voor de categorieën O09 t/m O11 wordt nog bekeken of het zinvol is om op deze wijze ook hier extra aandacht te geven aan de techniektraining.

De eerste terugkoppelingen van elftallen en trainers is positief en dat is heel mooi!!
Gebruik veld 2 voor trainingen  
Naar aanleiding van de beslissing van het hoofdbestuur dat jeugdteams geen gebruik meer mogen maken van trainingen op veld 2 is door de TCJ er nader overleg geweest met het bestuur. Het resultaat is dat de jeugd selectieteams, die op een groot veld voetballen, alsnog onder bepaalde restricties gebruik kunnen maken van veld 2. De trainer van O17-1 heeft aangegeven geen gebruik van deze mogelijkheid te gaan maken. De planning ziet er nu zo uit:
  • O19-1 op donderdag 1 uur
  • O15-1 op donderdag 1 uur
  • O13-1 op maandag 1 uur
  • Geen warming up op veld 2. Hiervoor wordt het trainingsveld gebruikt.
  • Bij slechte weersomstandigheden geen gebruik veld 2.
  • Jeugdteams dienen vroegtijdig van het veld te zijn op de dagen dat de 1e en 2e selectie er gebruik van maken.
zie ook http://www.avvcolumbia.nl/index.php/53-nieuws/voorpaginanieuws/691-gebruik-trainingsveld-en-veld-2
Winnaars van morgen
De KNVB heeft de afgelopen periode grote plannen gecommuniceerd over aanpassingen van het pupillenvoetbal. Binnen alle geledingen van het voetbal wordt hier nu over gesproken en de meningen zijn verdeeld. Dat heeft met diverse zaken te maken nl. de inhoudelijke plannen, de timing, de consequenties etc. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig volgen en als hierover iets te melden is dan gaan we dat doen. De voorgestelde wijzigingen gelden ook voor de mini’s dus daarover hebben wij contacten met het bestuur van de Minileague Apeldoorn. Zie ook https://youtu.be/5SAhBh4i3qw
Inloopspreekuur Technische Commissie Jeugd
In de nieuwsbrief van Juli hebben we aangekondigd dat we gaan starten met een inloopspreekuur. De Technische Commissie Jeugd wil hiermee de communicatie met (ouders van) jeugdleden verder verbeteren.
Het eerste inloopspreekuur was zaterdag 5 november 2016. (week 44) Van 10.30u tot 11.30u is in het sponsorhome iemand van de TCJ aanwezig. Dus als je vragen hebt of iets kwijt wilt, loop dan gewoon even binnen.
Het inloopspreekuur is eens per 2 weken en wordt gehouden in de even weken. We starten dus in week 44. In de agenda van de website zullen we de juiste data vermelden.
De praktijk moet leren of hieraan behoefte is. In de loop van het seizoen zullen we dit evalueren.
Columbia erkende opleider beroepsonderwijs
Onlangs is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) getoetst of Columbia nog steeds voldoet aan de voorwaarden om zich een erkend leerbedrijf te mogen noemen. Onder complimenten voor de wijze waarop wij daar invulling aan geven is deze erkenning met vier jaar verlengd.

Naast de stagiaires van Aventus geeft Columbia ook aan middelbare school scholieren de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage bij de club te doen. Meer info op http://www.avvcolumbia.nl/stage/
Kunstgrasdiscussies … en nu ?
De afgelopen periode kan het niemand ontgaan zijn dat er veel discussie en onrust is ontstaan over de mogelijk nadelige effecten van kunstgras (en dan vooral de gebruikte fillers). Het standpunt van Columbia is al een tijdje geleden via de website gepubliceerd. http://www.avvcolumbia.nl/index.php/53-nieuws/voorpaginanieuws/688-standpunt-kunstgras
Columbia is voornemens om in de toekomst een kunstgrasveld aan te leggen. Een heel voorzichtige planning wijst naar medio 2017, maar dat is onder andere afhankelijk van het rondkomen van de financiering daarvoor. In ieder geval zal bij Columbia alleen kunstgras worden aangelegd als volstrekt duidelijk is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Dat betekent dat alle nog te volgen publicaties van o.a. het RIVM nauwgezet gevolgd zullen worden en dat vooral ook heel erg goed gekeken zal worden naar de fillers (nu vaak rubberkorrels) die gebruikt gaan worden en volstrekt veilig moeten zijn.
Jeugdspelersraad
Door omstandigheden heeft het samenstellen van de twee jeugdspelersraden iets vertraging opgelopen. Inmiddels hebben we dit weer ter hand genomen en zijn van veel teams er al vertegenwoordigers bekend die zitting willen nemen in een spelersraad. Dit is best wel een grote uitdaging voor alle betrokkenen. In Nederland zijn er vrijwel geen voetbalverenigingen waar een jeugd spelersraad actief is. We gaan dus met elkaar het wiel uitvinden en hebben in de persoon van Lamon Daleman een kundig begeleider van de jonge leden van de spelersraden. Het doel is in ieder geval om de jeugdleden dichter te betrekken bij alle zaken die binnen de jeugdafdeling gebeuren en om op die manier ervoor te zorgen dat we beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de jeugd en niet vanuit een ivoren toren bedenken wat goed en juist is.
Gevonden voorwerpen
Met enige regelmaat komt het voor dat iemand iets kwijt is. Dan blijkt dat op allerlei plekken binnen de club misschien wel het verlorene terug te vinden is. Dat is niet handig en daarom gaan we in het jeugdhonk een plek creëren waar alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Dan is het voor iedereen duidelijk waar je moet zijn.
KNVB Spelregelbewijs
Alle 2e jaars O17 spelers moeten het KNVB spelregelbewijs halen. Dit jaar zijn de spelers uit geboortejaar 2000 aan de beurt.
De verplichting om het spelregelbewijs te moeten halen is één van de maatregelen van de KNVB om incidenten op het voetbalveld tegen te gaan. Een goede kennis van de spelregels en daardoor mogelijk minder discussie met de scheidsrechter kan daarbij helpen.
Alle 2e jaars O17 spelers hebben begin september informatie en inlogcodes ontvangen. Een aantal van deze spelers heeft inmiddels het examen met een positief resultaat afgesloten.
Een aantal spelers moet echter nog starten !!!. Zorg dat je je spelregelbewijs haalt voor 1 januari 2017.
Indien je jouw spelregelbewijs niet op tijd haalt ben je na de winterstop NIET meer speelgerechtigd.
Voor vragen of ondersteuning kun je terecht bij onze wedstrijd secretaris jeugd,
Rene van Loenen
Evenementen Commissie Jeugd
Helaas heeft de ECJ vorige week de Disco op het laatste moment moeten annuleren. Aanvankelijk leek iedereen enthousiast, maar toch bleek er op het laatste moment te weinig belangstelling voor dit evenement. Dat is jammer. Zeker voor degenen die nog steeds enthousiast waren en hadden willen komen. Maar dit is niet onoverkomelijk. De ECJ blijft aansluiten op de wensen en behoeften van de jeugd. Een FIFA-toernooi ligt bijvoorbeeld in de planning. Zijn er andere goede ideeën en suggesties? Stuur een mail naar de jeugd evenementen commissie.
De ECJ wil samen met en voor de jeugd van Columbia leuke en uitdagende evenementen organiseren.
Als vereniging vinden we het belangrijk dat jeugdleden niet alleen tijdens de training en de wedstrijd met elkaar te maken krijgen, maar ook bij andere gelegenheden met elkaar omgaan en ook kinderen van andere teams ontmoeten. Mede daarom gaan we er vanuit dat deelname aan door de ECJ georganiseerde evenementen door de teamleiding wordt gezien als een teamactiviteit waarbij in principe iedereen aanwezig is.
Sinterklaas  
Op woensdag 30 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Columbia. Dat belooft weer een dol feest te worden!
Alle kinderen van de mini’s en O9 zijn uitgenodigd. Natuurlijk krijgt iedere aanwezige pupil van de Sint een mooi cadeau.
Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

RDKR Creatieve Communicatie | Reclame Internet Fotografie
Alle inhoud copyright ©2016 A.V.V. Columbia
U ontvangt deze brief omdat uw adres is opgenomen in het data bestand van AVV Columbia.
Ons adres is: AVV Columbia Winkewijertlaan 80 Apeldoorn, Gelderland 7334 CM Netherlands

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar: <<Email Address>>. 
Indien u zich wilt uitschrijven dan kan dat door op deze link te klikken.
Om uw voorkeuren aan te passen klikt u 
hier.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AVV Columbia · Winkewijertlaan 80 · Apeldoorn, Gelderland 7334 CM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp