Copy

PRENUMERERA
Visa i browser
Aquabiota

God Jul och Gott Nytt År! 

Vi vill tacka våra kunder för ett fantastiskt år, trots covid-19, och hoppas ni nu får en härlig julhelg. Nästa år ser ut att bli minst lika spännande och vi ser fram emot att dela det med er. Vi hoppas att få möta er i våra nya fina kontorslokaler på Sveavägen 159 i Stockholm. God Jul!

OX2 planerar flera vindparker till havs

Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla, och utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan medverka till att uppnå flera nationella miljökvalitetsmål. OX2 planerar att bygga flera vindkraftsparker i Sveriges havsområden. AquaBiota stöder OX2 i tillståndsprocessen genom att ta fram underlag för samråd och MKB. Läs om Aurora, Njord och Galatea Galene...

Fältundersökningar för wpd

wpd planerar att bygga en vindpark på Storgrundet, en utsjöbank i södra Bottenhavet. Sedan mitten av 2000-talet har AquaBiota utfört fältundersökningar av fisk och bottenlevande organismer, förberett underlag för samråd samt skrivit delar av den MKB som beskriver miljön och en vindparks eventuella påverkan
Läs mer om parkerna Eystrasalt och Storgrundet.
  • Mosaic, som är ett verktyg för ekosystembaserad förvaltning av marina naturvärden, är nu publicerat! AquaBiota har deltagit i arbetet med att ta fram verktyget.
  • Under 2020 har vi påbörjat flera inventeringar av tumlare med klickdetektorer och har redan spännande resultat. 
  • Nu har vi återigen beräknat vågexponeringen i Estlands havsområde och resten av Finska viken. Denna gång även med ett framtidsscenario för en forskningsstudie om klimateffekter. Rapporten läser du här samt se våra andra publicerade rapporter i vårt rapportarkiv.

08-522 302 40 info@aquabiota.se Sveavägen 159 113 46 Stockholm

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Uppdatera uppgifter


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AquaBiota Water Research · Sveavägen 159 · Stockholm 11346 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp