Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Midsjöbankarna

...potentiellt reproduktionsområde för Östersjöns akut hotade tumlare. Populationen har beräknats till ca 450 djur och modellerade kartor över utbredning visar att Midsjöbankarna söder om Gotland är det viktigaste området under maj-dec, då kalvarna föds, får di och de vuxna parar sig. Foto: Solvin Zankl. Läs mer...

God jul och gott nytt år

AquaBiota sänder julhälsningar till er och rent vatten till familjer via Solvatten. Solvatten är en uppfinning där en "dunk" med hjälp av solenergi kan rena 10 liter vatten åt gången (2-3 gånger/dag) i flera års tid utan att några kemikalier används. Vi önskar alla gott nytt år! Foto: Solvatten

Kartering med laser

Slutrapport ute. Forskningsprogrammet EMMA har utvecklat metoder för att tillvarata data från flygburen laserskanning av bl.a. vegetation på grunda havsbottnar för miljöövervakning. Rapporten sammanfattar 4 års vetenskapliga studier över hela landet och visar på fantastiska möjligheter men också på utvecklingsområden. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp