Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

eDNA-analyser hos AquaBiota

De DNA-spår som organismer lämnar efter sig i miljön kan användas som ’genetiska fingeravtryck’ och därför också som metod att inventera akvatiska miljöer. AquaBiota kan nu erbjuda den senaste metoden och den expertkompetens som krävs för provtagning av eDNA och arbetar redan i ett projekt inom området. Läs mer...

God Jul och Gott Nytt År

AquaBiota sänder julhälsningar till er och rent vatten till familjer via Wateraid. Wateraid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förbättra tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen. Vi önskar er alla ett gott nytt år! Bild: Copyright Wateraid/Layton Thompson.

Kunskap om djupa revmiljöer

Ett kunskapsuppbyggande program för djupa revmiljöer ska tas fram för att öka kunskapen om habitaten och bidra till bättre bevarandestatus. Programmet ska sammanställa information om och föreslå lämpliga åtgärder för bevarande av ögonkorallrev, hornkoralls- och svampdjurssamhällen. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp