Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Västerbotten och Västra Götaland ska nu karteras till havs

Länstäckande marina utbredningskartor för arter och habitat ska nu tas fram genom fältundersökningar och rumslig modellering då många aktörer efterfrågar detta. Kartan visar förutsättning för blåstång från motsvarande projekt i Sthlms län. Läs mer...

Marin grön infrastruktur

Ramverk för arbete med marin grön infrastruktur finns nu på förslag, inkl. definitioner av begrepp anpassade till marin miljö. Vidare är en rapport klar som analyserar vilka förvaltningsbehov av yttäckande kartunderlag som finns samt vilka eventuella brister tillgängligt underlag har; sammanställt på länsbasis. Läs mer...

Nationell överblick av punktdata

...från marina inventeringar kommer ske under hösten inför kompletterande fältundersökningar för nationell kartering. Dataunderlagets lämplighet för modellering bedöms och prioriterad data som inte finns hos datavärd kommer rapporteras. Stefan Skoglund och Viktor Thunell (bilden) samt Maj Persson har anställts för detta arbete.  Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp