Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Välkomna på regionala möten om marin naturvärdesbedömning!

På uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten har AquaBiota tagit fram ett förslag på ramverk för Sveriges arbete med naturvärdesbedömning i marin miljö. Ramverket går under namnet MOSAIC och ska fungera som ett verktyg vid olika former av förvaltning – från miljökonsekvensbeskrivningar till områdesskydd – men är här exemplifierad för arbete med marin grön infrastruktur.

Under april månad ordnas regionala möten i samarbete med länsstyrelserna i Blekinge, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Skåne för att presentera förslaget och för att få regional input på utformandet av riktlinjerna. Läs mer om ramverket samt datum, tid och plats för respektive möte.


AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp