Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

AquaBiota söker personal

AquaBiota växer snabbt och det finns just nu flera tjänster att söka! Vi kommer inom den närmsta tiden att rekrytera en operativ chef med ansvar över personal och driftsfrågor och en administratör med erfarenhet av EU-projekt för arbete på  företags- och projektnivå. Vi letar även forskare/konsulter för konsultarbete inför kommande fältarbeten och andra uppgifter. Läs mer...

Sveriges djupaste punkt

Karteringen av området Bratten i Skagerrak är nu klar. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten har AquaBiota tillsammans med Clinton Marine Survey med hög upplösning lyckats kartera området trots stora djup och stormiga förhållanden. Vi kan nu rapportera djup och position för Sveriges djupaste punkt. Läs mer...

Förslag på karteringsplan till HaV

För den planerade nationella karteringen av Sveriges marina naturvärden har AquaBiota presenterat ett förslag till Havs- och Vattenmyndigheten på hur denna ska utformas. Karteringen syftar till att skapa heltäckande och bättre underlag för förvaltning och planering av marina miljöer och kommer enligt planen utföras både nationellt och länsvis vilket innebär ett omfattande arbete kommande år. Läs mer...
  • AquaBiota byter ägare. Från och med 2016 ägs AquaBiota grundare Martin Isaeus efter att han förvärvat NIVAs andelar. AquaBiotas verksamhet fortsätter som tidigare men kommer att utvecklas och breddas.
  • AquaBiota stödjer förbud mot mikroplast: Tankesmejdan Baltic Eyes debattinlägg i Svenska Dagbladet skrevs bl.a. under av AquaBiotas Martin Ogonowski som därmed ställer sig bakom artikelns ståndpunkt om att införa förbud mot mikroplastpartiklar i kosmetiska produkter.

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp