Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Havsplanering i Hanöbukten

Rapport med underlag för kust- och havsplanering i västra Hanöbukten är klar. En stor mängd information om den marina naturmiljön samt olika mänskliga aktiviteter har sammanställts, beskrivits och analyserats (Marxan with Zones) för att t.ex. undersöka var behov av ytterligare områdesskydd finns. Läs mer...


God jul och gott nytt år

...önskar vi er alla!
I år har AquaBiota gett en gåva till Plan International och deras arbete med barn på flykt. Bidraget går till livsuppehållande insatser som rent vatten och tält men också till Plans program som ger barn skydd och stöd, bl.a. genom upprättande av barnsäkra platser och tillfälliga skolor.

Sjömätning av Bratten

... ska ske i ett samarbete mellan AquaBiota och Clinton Marine Survey på uppdrag av HaV. I samband med detta görs även en pilotstudie i grunda områden med syfte att utveckla en metod som med hjälp av ett "multibeam"-ekolod kan tolka bentiska biotoper från reguljära sjömätningsdata. AquaBiota har anställt Trolle Carlsson för projektet. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp