Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Erosionsrisk modellerad

...i Stockholms skärgård.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har AquaBiota bidragit med underlag för bedömning av vågregim och hydromorfologisk status. Stranderosion längs farleder förekommer på ett flertal ställen i skärgården. Effekterna är framförallt koncentrerade till vissa känsliga passager, inte minst mellan Nykvarnsholmen och Staboudd längs Furundsleden. Kraftig påverkan har också noterats i anslutning till skärgårdstrafiken i mellanskärgården.
Läs mer...

Grön infrastruktur

...i marin miljö. AquaBiota har fått i uppdrag av HaV att arbeta med regeringsuppdraget Grön infrastruktur gällande havsmiljön. Det övergripande syftet är att identifiera värdekärnor och de krav arterna har på sin livsmiljö och möjlighet till spridning. Även hoten mot desamma ska kartläggas. Foto: Martin Isaeus. Läs mer...

Test av indikatorer

...på biologisk mångfald.
Ny rapport har getts ut som beskriver tester av både nya innovativa övervakningsmetoder och föreslagna indikatorer på biologisk mångfald (havsmiljödirektivet). Både metoderna och indikatorerna är utvecklade inom LIFE+projektet, MARMONI. Arbetet utfördes i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Foto: Martin Isaeus. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp