Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Expedition

...i Arktiska oceanen.
AquaBiotas oceanograf Anna Nikolopoulos är ombord på forskningsfartyget R/V Polarstern. Syftet med den internationella expeditionen TRANSSIZ är att studera hur en minskning av havsis, och förändrade säsongsförhållanden i början på tillväxtsäsongen, påverkar algernas livscykel och kretsloppet av näringsämnen. Foto: Thomas Krumpen
Läs mer...

MARMONI - slutrapporter ute

Nu finns slutrapporterna från det fem år långa projektet MARMONI att läsa, fyllda av spännande resultat! Bland annat har en stor mängd artutbredningskartor tagits fram, samt kartor över naturvärden och förslag till marina skyddade områden i Hanöbukten. Läs mer...

Nordic Nature
Photo Contest

Nicklas Wijkmark på AquaBiota tog hem pris i den prestigefyllda internationella tävlingen. Den vinnande bilden visar en spelande klockgroda som gör ringar på vattnet. Priset vanns i klassen Årets nordiska närbild 2015. Läs mer...

Fältarbeten, snart fullbokade

AquaBiota utför fältarbeten i sjöar, vattendrag och havsmiljöer och har kompetens och utrustning  för att utföra en mängd inventeringar i samband med etableringar, planering eller miljöövervakning. Vi utför provfisken, inventeringar av yngel, vegetation, mjukbottenfauna, tumlare och mycket annat. Läs mer på vår hemsida och ta kontakt med oss om ni behöver hjälp. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp