Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota

eDNA ger fakta om vattenkraftens effekter på biologisk mångfald

Med hjälp av akvatiskt eDNA och metabarkodning har AquaBiota inventerat fisksammansättningen vid Spjutmo kraftverk i Dalarna. Sammanlagt hittades 19 olika fiskarter i Spjutmosjön och ytterligare en nedströms dammen, vilket nästan är en fördubbling av det antal arter som hittats i tidigare inventeringar. Läs mer...

Nya arter kan orsaka stora kostnader

De djupa sedimentbottnar som täcker stora delar av Östersjön bidrar med viktiga ekosystemfunktioner, som nedbrytning av organiskt material och omsättning av näringsämnen. Sedan 1990-talet har denna miljö förändrats dramatiskt. En invasion av havsborstmaskar av släktet Marenzelleria har förändrat livet i Östersjöns vanligaste miljö, och därmed påverkat hur ekosystemet fungerar. Läs mer...

Kommunal havsplanering i Kävlinge

Som en del i ett regionalt havsplaneringsprojekt kring Öresund har AquaBiota för Kävlinge kommuns räkning tagit fram underlag för havsplanering. Kommunens kustområde är relativt oexploaterat, men bebyggelse, infrastruktur och rekreation kan påverka de arter och kustnära habitat. Påverkan av yrkesfiske på bottenmiljöerna bedöms vara begränsad på grund av rådande trålförbud. Läs mer...
Vi hoppas du uppskattar vårt nyhetsbrev och vill fortsätta att få det!

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Vi ber därför om ditt godkännande att få fortsätta skicka dig vårt nyhetsbrev. I brevet som mailas ut 4–6 gånger per år berättar vi om nya forskningsresultat och andra nyheter för dig som är intresserad av hav, sjöar och vattendrag i ditt arbete eller privat. Om du redan godkänt dina uppgifter den senaste veckan behöver du inte göra det igen.


Ja tack - jag vill fortsätta få nyhetsbrevet.
 

AquaBiota Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se


Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe |Uppdatera uppgifter


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AquaBiota Water Research · Sveavägen 159 · Stockholm 11346 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp