Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Spår i snön – ny DNA metod för däggdjursinventering

Att göra DNA-analyser av spår i snö ger helt nya möjligheter för att studera däggdjursindivider, deras vandringsmönster och släktskap. DNA utvanns från snöspår från 3 uttrar och resulterade i prover med mycket hög kvalitet och högt innehåll av DNA. Läs mer...

Foto: Franco Atirador CC-BY-SA-3.0

eDNA detekterade 86 fiskpopulationer i 10 Norrbottniska vattendrag

AquaBiota har under en vinterdag inventerat fisksamhällen i 10 åar i Norrbotten med hjälp av eDNA och metabarcoding. En jämförelse mellan eDNA och sammanslaget elfiskedata över mer än 30 år visade att betydligt fler arter detekterats med eDNA. I vartenda vattendrag detekterades bland annat lake, vilken troligen vandrat upp för att leka. Läs mer...

Nya rapporter om sjöfartens miljöpåverkan och rumsliga behov

Fartygstrafik riskerar att påverka de marina naturvärdena på många sätt. AquaBiota har tillsammans med SSPA utrett hur fartygstrafiken i Kattegatt och vid Salvorev kan komma att ändras, och hur dessa förändringar kan påverka känsliga naturvärden. Läs mer...

Foto: Pennykall, Wikimedia Commons

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp