Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Nya karteringsprojekt

Flera stora karteringsprojekt är nu i rullning hos AquaBiota, på uppdrag av HaV. Fokus ligger på att ta fram heltäckande utbredningskartor för ekosystemkomponenter och naturvärden i Bottniska Viken och Västerbottens län, samt kartor över utbredningen av ett flertal marina Natura 2000-naturtyper. Läs mer...

Listning av arters naturvärden

AquaBiota ska ta fram listor över arters naturvärden i havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Syftet med projektet är att skapa en logisk struktur för HaVs arbete med marina naturvärden, samt att ta fram ett förslag på prioriteringar i den planerade nationella marina karteringen. Läs mer...

Nya medarbetare

AquaBiota har under sommaren och hösten rekryterat en rad nya medarbetare, med kompetenser inom bland annat eDNA, limnologi, GIS och modellering, alghabitat och bottenfauna. Vi hälsar Johan, Micaela, Martin, Stina, José och Gledis varmt välkomna! Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp