Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Ekosystemtjänster i havet

Genom att djupstudera två olika marina livsmiljöer har projektet Values visat hur ekosystemfunktioner kan karteras, kvantifieras och värderas. Values är en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning Värdet av Ekosystemtjänster och projektresultaten kommer att presenteras på slutkonferensen 21 mars. Foto: Antonia Nyström Sandman. Läs mer...

AquaBiota med i EU-styrelse för eDNA-utveckling

Micaela Hellström från AquaBiota har valts in i styrelsen för det femåriga EU-projektet DNAqua-Net. Forskare från fler än 40 länder deltar i projektet och Micaela leder en av undergrupperna om hur eDNA-metoder ska utvecklas och användas i både limnisk och marin miljö. Läs mer...

Detaljerad kartering av Hoburgs bank

Hoburgs bank söder om Gotland innehar höga naturvärden, och just nu pågår en detaljerad kartering av området genom att kombinera modern sjömätning med biologisk provtagning och modellering. Resultatet kommer att bli högupplösta kartor som visar utbredningen av naturvärdesbärande arter och biotoper på havsbotten. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp