Copy
Danske Gymnasier

Nyt fra Sekretariatet 40/2016


Analyse af gymnasielærers løn

Sekretariatet har opdateret lønstatistik vedrørende gymnasielærers løn, som derfor nu kan findes på danskegymnasier.dk bag login under Statistik og Analyser.
Lønstatistikken for gymnasielærer er baseret på data fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase. Kendskabet til disse oplysninger kan bruges i forbindelse med lokallønsforhandlingerne ude på institutionerne. 

Statistikken er opdelt på regioner. Lønstatistikken er som tidligere fordelt på aldersgrupper, og indeholder årsværk, gennemsnitslønnen med og uden pension for 3.kvartal 2015-2. kvartal 2016 i kroner for den enkelte aldersgruppe i regionerne, antal årsværk i alt, landsgennemsnittet med og uden pension for 3. kvartal 2015-2. kvartal 2016 i kroner samt differencen mellem disse. Ligeledes er der trukket data vedrørende mer-/overarbejde. 
Kontakt: Kirstine Kjemtrup tlf: 3318 8269


SIP-kursus: Det nye grundforløb og HF

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt invitation til efterårets kurser i Skoleudvikling I Praksis (SIP) om den kommende gymnasiereform. Temaerne på de første kurser vil være ledelse af reformimplementering, det nye grundforløb og hf. Der er frist for tilmelding til efterårets SIP-kurser den 11. oktober. Læs Ministeriets brev
Tilmelding dig SIP:
Kontakt: Louise Westmark, telefon: 33188267
 

Optagelse.dk

Der været afholdt  møde i brugerpanelet vedr. optagelse.dk. På mødet blev der orienteret om bl.a. de forventede ændringer i forbindelse med gymnasiereformen. Systemet skal indtil videre kunne rumme såvel gældende ordning som en evt. kommende ordning.
Indberetning af studieretninger m.m. forløber derfor næsten som foregående år, idet dog alle tidligere oplysninger vil være slettet. Men hvis den nye gymnasielov vedtages i år vil visningen, når optagelse.dk åbner omkring 1. december, være væsentligt ændret: 
  • Alle studieretninger i stx står samlet i en blok, og der skal ikke foretages et valg mellem dem
  • Der kan ikke knyttes bemærkninger til den enkelte studieretning - alle supplerende oplysninger skal derfor fremgå af skolens hjemmeside, og der vil blive et generelt link dertil fra ansøgningen (mærket noget i retning af Klik her for yderligere information om studieretninger m.m.)
  • For hf skal fagpakkerne indtastes i et fritekstfelt
Ansøger vil stadigvæk i et fritekstfelt selv kunne gøre opmærksom på særlige forhold, som er af betydning for behandlingen af ansøgningen, eksempelvis ønske om specielle studieretninger som kun findes på bestemte skoler.

Arbejdet med udvikling af optagelse.dk vil i de næste par år have størst vægt på understøttelsen af gymnasiereformen og de ændrede optagelsesregler fra sommeren 2019. Det betyder, at de mange konkrete ønsker til ændringer og forbedringer skal prioriteres ind i den sammenhæng og ikke nødvendigvis kommer med det samme. Problemet med ansøgere ”udefra”, som af formelle grunde skal have førsteprioritet på alle ansøgte institutioner, løses delvis ved, at systemet nu supplerer ansøgningen med et bilag, der viser prioriteringsrækkefølger.

STIL regner med, at der oprettes en mailliste til orientering af alle interesserede brugere af optagelse.dk, så orientering om driftsproblemer m.m. sker direkte til alle interesserede og ikke kun gennem besked til skolernes afdelingsbruger. 
Kontakt: Kirstine Kjemtrup tlf: 3318 8269
 

Anvendelse af elektroniske cigaretter

Danske Gymnasier har fået flere henvendelser om anvendelsen af elektroniske cigaretter på skolens område.
Det følger direkte af loven om elektroniske cigaretter, at det ikke er tilladt at anvende elektroniske cigaretter med eller uden nikotin på bl.a., skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der har optaget børn og unge under 18 år. Forbuddet omfatter både indendørs lokaliteter og udendørs arealer, dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser og andre af institutionens udendørsarealer. Forbuddet omfatter såvel lærere, pædagoger, elever og andre, der opholder sig på institutionen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Honorering af skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere for arbejde uden for normal arbejdstid

Skolebetjente (teknisk serviceledere) og skolebetjentmedhjælpere (tekniske servicemedarbejdere) er som udgangspunkt omfattet af organisationsaftalen fra 2014 for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten, som er indgået af Finansministeriet og 3F.
I henhold til organisationsaftalen er de ansatte omfattet af tjenestemændenes arbejdstidsaftale, der indeholder hjemmel til at indgå lokale aftaler om arbejdstiden.

Aftalen om ekstra vederlag fraviger og erstatter aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i forhold til selve honoreringen af arbejde uden for almindelig arbejdstid. Aftalen gælder for skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere og indeholder bestemmelser om honorering af de pågældende medarbejderes bistand f.eks. i forbindelse med åbning og lukning af skolen, tilsyn med og transport af undervisningsmateriale mv., fornøden oprydning samt bistand i forbindelse med opstilling og fjernelse af borde og stole ved større arrangementer der ikke falder ind under skolens normale arbejde.
Aftalen om ekstra vederlag blev taget ud af organisationsaftalen i 2008, men Danske Gymnasier har fornyeligt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fået bekræftet, af aftalen fortsat er gældende som lokalaftale for gymnasier, VUC-skoler og SOSU-skoler. Aftalen kan læses her og ligger på danskegymnasier.dk under Skoledrift
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Besøg os på LinkedInBesøg os på Twitter

Send nyhedsbrev til ven 
Copyright © 2016 Danske Gymnasier, All rights reserved.
Frameld nyhedsbrev   Opdater abonnementsindstillinger 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Gymnasier · Ny Vestergade 13, stuen · København K 1471 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp