Copy
Nieuwe koers MPZ voor duurzame bedrijfsvoering zorg
Bekijk de email in uw browser
www.milieuplatform.nl
Beste <<Voornaam>> <<tussenvoegsel>> <<Achternaam>>

Agenda


De MPZ activiteitenagenda 2015 er voor de komende periode als volgt uit:
*  5 oktober deadline inleveren milieujaarverslag of duurzaamheidsverslag van 2014, Er zijn intussen zeven jaarverslagen binnen.
*  9 oktober landelijke Dag van de Duurzaamheid, overal
* 26 oktober: werkgoep monitoren, Hilversum
* 19 november ALV EN LEDENDAG, Utrecht
 

Birkhoven Zorggoed 1e instelling in provincie Utrecht met het keurmerk MilieuthermometerYvonne Kemmerling, wethouder van duurzaamheid en innovatie van Amersfoort reikte 10 september het Milieuthermometer certificaat brons uit aan bestuurder Henk Hutten.
Brikhoven Zorggoed is daarmee de eerste instelling in Utrecht die zo laat zien in de gehele organisatie te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. In heel Nederland zijn dat er intussen bijna 50. Om dit thema extra kracht bij te zetten en zichtbaar te maken voor haar medewerkers is dit voorjaar op locatie Birkhoven Park tevens een zonne-energie installatie van 70 panelen in bedrijf genomen.

Milieuthermometer krijgt update


Het schema van de Milieuthermometer Zorg krijgt 1 oktober a.s. een update. Hierin zijn onder andere de eisen voor duurzaam inkopen aangepast en is het thema energiebesparing uitgebreid. Het schema is verbeterd in samenwerking met de MPZ leden. Ook is rekening gehouden met komende wetgeving. Met name het thema energiebesparing staat in Nederland hoog op de politieke agenda.

Recent zijn de reacties van de leden verwerkt. Nu ligt het nieuwe schema voor een laatste check bij het hoorcolege van Stichting MilieuKeur (SMK).

In oktober treden de nieuwe eisen in werking. Opdrachten voor die tijd kunnen nog tot eind dit jaar met het huidige schema worden opgepakt.

Zie hier de link naar de meest recente versie van beide schema's 

 

> Visie en advies voor omgang met nieuwe EED wetgeving

Het thema energiebesparing komt met nieuwe wetgeving steeds prominenter in beeld bij instellingen en het bevoegd gezag. Op aandringen van Europa heeft Nederland 10 juli de Energie Efficiency Directive (EED) in de wetgeving in werking gesteld. Dit verplicht alle grote bedrijven om elke 4 jaar een energiebesparingsplan op te stellen, om te beginnen in 2015. Hieronder vallen alle ziekenhuizen en instellingen waar meer dan 250 mensen werken én de kleine vestigingen die onderdeel zijn van grote organisaties.

MPZ is van mening dat de Milieuthermometer Zorg voldoet aan de wetgeving. Het huidige Milieuthermometer Zorg certificaat is immers een harde bevestiging dat de instelling een energiebesparingsplan heeft én uitvoert. Het thema vervoer is een extra eis van de EED. Zakelijk vervoer is echter bij de zorg gering dus minder relevant voor EED. Bovendien wordt dit thema ook afgedekt met eisen in hoofdstuk 2.1.12 van de Milieuthermometer.

Meer over de visie en een advies van MPZ leest u in ons visiedocument op de website.
 

> Geslaagde excursie aan SIMS Recyling

Dinsdag 1 september was MPZ te gast bij SIMS Recycling Solutions te Eindhoven. Tijdens de indrukwekkende rondleiding leerden we meer over recycling van alle mogelijke ICT apparatuur en andere elektrische apparaten. Er is nog duurzame winst te halen voor ziekenhuizen en zorginstellingen!

Lees hier het hele verslag.

MPZ presenteert zich aan de zorg in gemeente Breda en HaarlemVan uit gemeenten en regio's komt het thema duurzaamheid en klimaatbeleid weer hoger op de agenda. In plaats van alleen handhaving zoeken de gemeenten ook de samenwerking met de zorg. Gemeente Breda en gemeente Haarlem zijn twee gemeenten die streven naar afspraken met instellingen om te werken aan duurzaamheid. Ze creëren daarbij en een lokaal platform om kennis uit te wisselen en elkaar te versterken.

Milieuthermometer certificaat Zilver
voor Sint Lucas Andreas Ziekenhuisfoto vlnr Adriaan van Engelen (MPZ, Ada Zon (milieucoördinator ), Peter van der Meer (rvb) Ellen Parma (mvo coördinator)
Vice voorzitter raad van bestuur Peter van de Meer van het SLAZ nam 18 augustus jl. wederom enthousiast het Milieuthermometer Zorg certificaat in ontvangst, nu het niveau zilver. Daarmee maakt SLAZ in één jaar tijd de stap van brons naar zilver en uitte de bestuurder ten overstaande van een groep collega's gelijk het voornemen om door te gaan voor goud.

Website
Email
Twitter
Tweet
Forward


De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. De leden zijn UMC's,  ziekenhuizen, GGZ instellingen, V&V, GZ en overige instellingen gerelateerd aan de zorg. De leden hebben samen meer dan 225.000 medewerkers.
www.milieuplatform.nl

Uitschrijven van deze lijst  |  Update uw gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp