Copy
JA Eesti kõige olulisemad uudised ettevõtlushariduse kohta.
View this email in your browser
JA EESTI UUDISED
detsember 2016

 
Majandus- ja ettevõtlusõpetajate selts sai 20!
Meie lähedane sõber Majandus- ja ettevõtlusõpetajate selts sai 20-aastaseks!

Selle sündmuse tähistamiseks korraldab selts 5. jaanuaril 2017 Tallinnas piduliku seminari. Kutsume üles kõiki seltsi liikmeid endast ja endistest liikmetest ruttu teada andma aadressil elbe.metsatalu@gmail.com
Rahvusvahelise õpilasfirma programmi noored kohtusid taas koostöökonverentsil Tallinnas
 
JA Eesti korraldas 11. – 13. novembril Tallinna 21. Koolis rahvusvahelise Kesk-Läänemeremaade õpilasfirmade konverentsi. Koostöökonverentsi nime kandnud üritusel olid kohal õpilased Rootsist, Soomest, Eestist ja Lätist. Üheskoos astuti samm edasi rahvusvaheliste ühisõpilasfirmade arendamise ning uute firmade loomise suunas.

Konverentsi esimesel päeval tervitasid kohalolijaid Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond ja JA Eesti direktor Epp Vodja. Taxify üks asutajatest Martin Villig rääkis rahvusvahelistele turgudele sisenemisest ning EBSi lektor Ester Eomois tutvustas õpilastele lähemalt Canvase ärimudelit. Õpilased tutvustasid kõigile oma senist tegevust ja said päeva lõpus ülesandeks oma meeskonnad üle vaadata ja vajadusel uusi inimesi enda õpilasfirmasse kaasata. Samal ajal lõbutsesid nelja riigi õpetajad Oliver Kallase juhendamisel OÜst Nortek Simulations ärisimulatsiooni mängu mängides.

Teist päeva alustasid noored fotojahiga Tallinna Vanalinnas. Jõudes tagasi kooli, jätkus konverents Hanno Jarveti naerust pakatava ettekandega riikidevahelisest suhtlusest ning Taavid Mikomägi andis õpilast ülevaate digitaalturundusest. Viimaks õpetas Rode Luhaäär noortele praktilisi müügitehnikaid. Seejärel järgnes tõsisem tööaeg, kus juba tekkinud ja töötavad firmad vaatasid üle oma ärimudeli, panid paika turunduse 4Pd oma firma positsioneerimiseks ning töötasid selle alusel välja müügiargumendid oma toote või teenuse edukaks turustamiseks.

Viimasel päeval vaadati üle oma tööplaan ja pandi paika edasine tegevuskava. Vahepeal jõudis Tšiili aukonsul Eestis Henton Figueroa anda noortele humoorika ülevaate sellest, kuidas erineb äritegevus Tšiilis ja Eestis. Konverentsi lõpetuseks presenteerisid õpilased kõigile oma kolme päeva edusamme ning üritusele anti pidulik lõppakord.

Järgmine Kesk-Läänemere maade ühisõpilasfirmade suurüritus toimub Tallinnas, kus õpilasfirmad võtavad osa Eesti õpilasfirmade laadast ning eelneval päeval toimuvast minikonverentsist.
Kaks eelmise aasta õpilasfirmat olid FoodFestl väljas juba edukate ettevõtjatena
 
Eesti parim õpilasfirma 2016 võistluse esikohaomanik Spoony ja võistlusel napilt esikolmikust välja jäänud kitsepiimajäätise tootja Jätsu on tänaseks loonud päris enda firma OÜ kujul. Noored olid oma ühisboksiga väljas 27. – 29. oktoobril Eesti näituste messikeskuses toimunud toidumessil FoodFest 2016. FoodFestile pääsesid eelmise aasta parimad toiduaineid tootvad õpilasfirmad messi koordinaatori Kennet Sarve (Proexpo OÜ) lahkel kutsel.

 Spoony OÜ kommunikatsioonijuhi Kaspar  Kuuse sõnul osutus FoodfFest firma jaoks  äärmiselt edukaks. Sõlmiti mitu olulist  koostöölepingut Eesti tuntuimate  jaemüügikettidega ning koos Jätsuga pandi  samuti paika edasisi ühiseid tegevusplaane.  Ka Jätsu OÜ meeskond ei leppinud  vähemaga ja pidas üritust firma jaoks igati  kordaläinuks.

„Õpilasfirmade väljakasvamine pärisfirmaks on järjest tavapärasem,“ sõnas JA Eesti direktor Epp Vodja, kes peab Spoony ja Jätsu saavutust lihtsalt asjade loomulikuks käiguks. „Eelkõige näitab see õpilasfirma programmi tugevust ja pidevat arengut ja mul on väga hea meel, et oleme noortele eelmise õppeaasta jooksul andnud piisavalt inspiratsiooni ja julgust päris enda firma loomiseks.“

 
Colorado Ülikooli õppejõud John Brock koolitas Eesti majandusõpetajaid
 
Majandus- ja ettevõtlusõpetajate kolmepäevane sügiskool tõi kokku kõikide kooliastmete majandusõpetajad, haridusametnikud ja ettevõtjad. Kohtumise eesmärgiks oli jagada osalejatele taustateadmisi mikromajandusest, anda oskusi ettevõtlusteemade innovaatilisemaks õpetamiseks ja viia kokku õpetajad ning ettevõtjad-mentorid. Peaesinejaks oli USA Colorado Ülikooli õppejõud Dr John Brock, kelle esinemisele tegi otsetõlke JA Eesti juhataja Epp Vodja.

Seminari teooria osas leidsid käsitlemist paljud teemad, teiste hulgas nõudlus ja pakkumine, piirprintsiip, majanduse ja ettevõtluse sotsiaalsed eesmärgid, turgude toimimine, ettevõtluse riskid. Loengud vaheldusid rühmatöödega, näiteks turgude toimimisest, ja põnevate simulatsioonimängudega. Hariva arvutisimulatsiooni tootmisprotsesside juhtimisest viis läbi Oliver Kallas Nortek Simulations OÜst.

Selliseid koolitusi on õpetajatele väga vaja, neist ammutavad õpetajad suuremat enesekindlust ja laiemat vaadet klassis õppetöö korraldamiseks ning enda metoodikate täiustamiseks. Praktiliste ülesannete lahendamine ja tegevuste sisu mõistmine on õpetajale ülioluline. Õpilastele on kasuks majandus- ja ettevõtlusteadmiste omandamine eluliste aktiivõppe tegevuste kaudu.

Koolituse praktilist poolt väärtustas õpetajate kohtumine ettevõtjatega. Kohtumisest oli palju kasu õpilas- ja minifirmasid juhendavatel õpetajatel. Kindlasti saadi omavahel suheldes praktilist nõu erinevate kitsaskohtade lahendamiseks. Loodetavasti leidsid mõnedki majandusõpetajad, eriti kaugemaist kantidest tulnud, uusi ettevõtjaid-mentoreid.
 
Sügiskooli kultuuriprogramm Estonia talveaias pakkus intensiivseid ingliskeelseid loenguid jälginud majandushuvilistele võimaluse lülitada end õhtuks hispaania muusika ja luule lainele.
 
Üle-eestiline töövarjupäev toimus 20. korda

Eesti suurim ettevõtlushariduse pakkuja JA Eesti korraldas koostöös JA Alumni Estoniaga kahekümnendat korda töövarjupäeva Eesti gümnaasiumiõpilastele. 17. novembril varjutas oma ala spetsialiste ligi 3000 noort üle terve riigi.

JA Alumni korraldatud Töövarjupäeva Krooni konkursi kaudu leidsid endale noore järgija mitmed riigimehed ja poliitikud nagu näiteks Riigikogu esimees Eiki Nestor või õiguskantsler Ülle Madise. Gümnasistidele tutvustasid oma tööd teiste seas ka Tallinna lennujaama, Eesti Energia, Swedbanki ja Skype’i juhatuse esimehed. Töövarjupäev tippjuhtidega aga ei piirdu. Töövarju sai endale võtta iga ettevõtja ja spetsialist, kes ise vastavat huvi üles näitas.

Töövarjupäeva traditsioonile pandi JA Eesti poolt alus 1998. aasta kevadel kui klassitäis katsejäneseid Jakob Westholmi Gümnaasiumist varjutas esmakordselt riigi tööandjaid. Töövarjupäev jõudis Eestisse Ameerikast, kahekümne aasta taguses Euroopas ei olnud see üldlevinud tavaks saanud. Toonasest avaüritusest sai Eestis aga tõeline edulugu ning järgneval aastal toimus üritus suisa kaks korda. Seejärel jätkus töövarjupäev intervalliga kord aastas, igal sügisel. Tänaseks on töövarjupäevast saanud justkui kalendritähtpäev, mille saabumist ootavad igal aastal nii õpilased kui ka ettevõtjad.

„Eelkõige on päev noorte jaoks võimalus tutvuda oma potentsiaalse ametikohaga tulevikuks, et saada aimu, kas reaalsus kohtub tema eelarvamustega“, sõnas JA Eesti direktor Epp Vodja. „Ideaalis ei muuda juht oma tööpäeva varju tõttu huvitavamaks, vaid noor jälgibki kogu tööprotsessi tema kõige argipäevasemas rutiinis. Päeva lõpuks mõistavad varjud tõenäoliselt paremini töökoha sisu, on saanud vastused nõutava hariduse osas ning ära näinud töö kergemad ja raskemad pooled. On ka juhtunud, et töövari on saanud ettevõttelt reaalse tööpakkumise.“

Sihtasutus Junior Achievement Eesti on 25 aastat olnud suurim ettevõtlushariduse pakkuja Eesti koolides. Ettevõtte programmide alusel omandab ettevõtlusharidust aastas rohkem kui 12 000 õpilast 181 Eesti koolis algklassidest gümnaasiumini.

 
Töövarjupäeva esseekonkursi võitis Geily Lipp Rakvere Reaalgümnaasiumist
 
JA Eestil on suur rõõm kuulutada välja töövarjupäeva esseekonkursi võitja, kelleks osutus meie ühishääletuse tulemusena Rakvere Reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilane Geily Lipp. Suurepärase kirjatüki tunnustuseks paneb Exit Room talle välja kinkekaardi väärtusega 65€!

Meie parim esseekirjutaja varjutas 17. oktoobril Ekspress Meedia Publiku reporter-toimetajat Marianne Ubalehte. Tema loo tõstis teiste seast esile siiras rõõm ja sära, millega ta töövarjupäeva kogemust kokku võttis. Essee oli mahlakas ning tõi välja huvitavaid telgitaguseid oma varjutatava igapäevatööst.

JA Eesti soovib tänada kõiki konkursil osalenud õpilasi! Ühtekokku laekus meile 16 erinevat kirjatükki, mis kõik pakatasid reaalse tööelu kogemusest. Soovime omalt poolt ära märkida veel kahe õpilase kirjatükid. Nendeks olid Karl Rapuri lõbusa ja omanäolise keelekasutusega essee pealkirjaga "Pole mitte halligi" ja Merylin Kruusmaa sisukas kirjeldus tööpäevast kinnisvaramaakleri varjuna, mis pakkusid Geily esikohale tugevat konkurentsi.

Võidutööd saad lugeda siit.
 
Ida-Viru noortele toimus esimene mentorklubi

Ida-Virumaa koolinoorte ettevõtlusõppe edendamise projekt kogub tuure ning 24. novembril viis JA Eesti läbi Ida-Viru noortele esimese mentorklubi. Kokku on mentorklubide sarjas viis silmaringi avardavat üritust. Lisaks saavad Ida-Viru noored projekti käigus osa võtta Eesti ja välismaa õpilasfirmade laatadest.
 
Esimeses mentorklubis osales üle 30 Ida-Virumaa koolinoore. Alustavate õpilasfirmade liikmed said ülevaate õpilasfirmade olemusest, selle registreerimisest ning olulisi näpunäiteid, kuidas õpilasfirmaga alustada.
 
Noortele rääkis oma kogemusest TNC Components OÜ tehase direktor Marko Melter. Aktiivse loengu kaudu said õpilased küsida asjakohaseid küsimusi ja nõuandeid kogenud ettevõtjalt ja juhilt.
Tule laadale! Õpilasfirmade laadad toimuvad jõulukuul ja veebruaris üle Eesti
 
Juba möödunud laadad:

26. november - "Üle piiri turundus" Värskas, Värska kultuurikeskuses.

3. detsember - "Jäärmark", Pärnu Kaubamajakas.

2.-3. detsember - „Pärnumaa Jõulud“ Pärnus. 

Eesootavad laadad:

10. detsember - õpilasfirmade laat Narvas, Narva Astri Keskuses. Kutse laadaleKava ja registreerimisleht. Registreerimine on avatud!

17. detsember - õpilasfirmade laat Tartus, Tartu Kaubamajas. Registreerimisleht. Registreerimine on avatud!

17. detsember - õpilasfirmade laat Raplas, Rapla Konsumis. Kutse laadaleKavaRegistreerimisleht
Registreerimine on avatud kuni 12. detsembrini või kuni kohti jätkub!

11. veebruar - Eesti õpilasfirmade laat Tallinnas - Kristiine ja Rocca al Mare Keskuses. Registreeri siin. Registreerimine on avatud kuni 16. jaanuarini.

Copyright © *2016 JA Eesti, All rights reserved.

Võta meiega ühendust: junior@ja.ee

unsubscribe from this list    update subscription preferences  


This email was sent to roger@ja.ee
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Junior Achievement Eesti · Lauteri 3 · Tallinn 10114 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp