Copy
JA Eesti kõige olulisemad uudised ettevõtlushariduse kohta.
View this email in your browser
JA EESTI UUDISED
veebruar 2016

 


Ühisõpilasfirmad Soome innovatsioonilaagris

 

Jaanuarikuu teisel nädalavahetusel toimus Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projekti jätkuüritus Soomes, kus käisid kohal Soome enda, Rootsi ja Läti partnerriikide esindajate seas ka Eesti õpilased oma äripartneritega kohtumas ja ühistegevuse jaoks tähtsaid teemasid arutamas.


Õpilased said loengute käigus teadmisi  rahvusvahelisest turundusest ja infotehnoloogilistest abivahenditest ning kuulasid inspireerivaid edulugusid rahvusvahelises keskkonnas tegutsemisest Soome õpilasfirmade vilistlastelt ja partneritelt. Teine päev oli väga praktiline - esmalt oli õpilasfirmadel ülesanne koguda kesk-raudteejaamas võõrastelt inimestelt oma toote kohta tagasisidet ning päeva teises pooles tuli pitchingu-võistlusel veenda kaaslasi oma tooteidee suurepärasuses. 
Õpetajatele oli oma programm, kus nad said omavahel rohkem tuttavaks, harjutasid samuti ideede esitlemist ning Microsofti spetsialistide abil tutvusid uuemate infotehnoloogiliste vahenditega ning proovisid kätt programmeerimises.

Soome innovatsioonilaagris osalesid õpilasfirmad, kes olid  projekti avaüritusel Tallinnas juba partnerid leidnud ning koostööd alustanud. Soome innovatsioonilaagris said nad oma koostööplaane üheskoos edasi arendada. Projekti kaasati ka mitmeid uusi õpilasfirmasid. Hetkel  tegutseb programmis aktiivselt üle 20 ühisõpilasfirma. 
Projekti rahastab Interreg Central Baltic programm Euroopa Regionaalarengufondist.

 

Eesti õpilasfirmade laat 2016

 

Sel aastal toimub juba 20. korda Eesti õpilasfirmade laat, kus osaleb rekordarv õpilasfirmasid. Laupäeval, 13. veebruaril kell 12 - 17 on võimalik tutvuda õpilasfirmadega Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist ja Türgist nii Kristiine kui Rocca al Mare kaubanduskeskustes.

Laadale on oodata ligi 200 õpilasfirmat, minifirmat ja rahvusvahelist ühisõpilasfirmat Eesti, Läti, Soome ja Rootsi õpilasfirmade koostöös. Lisaks osalevad laadal ka kaks õpilasfirmat Türgist.

Õpilasfirmade tegevusvaldkond laieneb iga aastaga. Sel aastal on näiteks mitmeid õpilasettevõtteid, kes pakuvad põnevaid toidukaupu: tehakse kitsejäätist, pakutakse komplekti koduseks juustuvalmistamiseks, šokolaadilusikaid mõnusa kakao tegemiseks ja šokolaadimälumängu, vahendatakse talutooteid jm. Ka teenuseid on aasta-aastalt rohkem ja põnevamaid, näiteks vahendatakse Eesti disainerite tooteid, teatripileteid, jätkatakse mitmel aastal edukalt tegutsenud õpiabi teenusega, pakutakse mitmesuguseid koolitusi.
Laadal osalevate õpilasfirmade kataloogiga saate tutvuda aadressil  www.ja.ee/laat2016.
Tulge tutvuge õpilasfirmade toodetega ning ehk leiate põnevate toodete hulgast ka sõbrapäevakingi!

Eesti õpilasfirmade laata toetab ja Kesk-Läänemere õpilasfirmad toob laadale Interreg Central-Baltic programm Euroopa Regionaalarengu fondist. Laata rahastavad Fast Track Education, Tallinna Ettevõtlusamet, SEB pank ning 27 eraannetajat. Aitäh!

Õpilasfirmadel on tänavu rekordaasta. Eesti põhi-, kesk- ja kutsekoolides tegutseb tänavu rohkem kui 280 õpilasfirmat, mis on 50 võrra mullusest enam. Rohkem kui 1000 noort saab riskivabalt ettevõtjaks olemist proovida.

Kevadel on ligi 800 Eesti ettevõtlusõpilasel võimalus teha ESP eksamit

 

Kõigi sel õppeaastal tegutsevate õpilasfirmade liikmed sooritasid tegevuse alustamisel enesehinnangu testi enda ettevõtlusteadmiste ja -kogemuste kohta. Oleme veendunud, et õpilasfirma programmi läbimine, oma toote või teenuse loomine ja müügitegevus annavad tegutsemise jooksul rohkelt uusi oskusi ja arendavad iga noort ettevõtjat.

Sellist enesehindamist teevad ettevõtlusõpilased paljudes Euroopa riikides. Sel õppeaastal on testi sooritanud ligi 10 000 õpilast tervest Euroopast. Eestis on testi sooritanud üle 95% (üle 750 õpilase) õpilasfirmade liikmetest.

Tagasisidet arengu ja ettevõtluskogemuse kohta annab enesehinnangu testi teise osa sooritamine pärast õpilasfirma lõpetamist. Igale testitegijale väljastatakse tulemused võrkdiagrammi kujul, mis näitab tema erinevate pädevuste arengut programmi läbimise jooksul. Samuti on enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimine eelduseks õpilasfirmade võistlusel osalemiseks või õpilasfirma tunnistuse taotlemiseks.
                    
Õpilasfirma programmi läbinud ja enesehinnangutestid sooritanud õpilased saavad soovi korral sooritada tasulist rahvusvahelist ettevõtluseksamit. Kõigile eksami edukalt sooritanud õpilastele väljastab JA Europe rahvusvahelise ettevõtlusteadmiste tunnistuse -  Entrepreneurial Skill Pass’i, mis tõendab, et gümnaasiumi või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ning praktilised majandus- ja finantsteadmised ja kogemused ettevõtlusest.

Eksam on otseses seoses õpilasfirmast saadud ettevõtluskogemustega. Küsimused on rohkem suunatud oskuste arengu, majandusest arusaamise ja praktilise meeskonnatöö hindamisele kui teadmiste ja faktide hindamisele. Eksamil on neli osa:


http://www.entrepreneurialskillspass.eu/images/site18/learningresources_syllabus.jpg I Arusaamine ettevõtlusest ja firma tegevusest- ettevõtlus, ettevõte, tegevuse missioon ja visioon, juhtimine ja meeskonnatöö, isiklik areng jne

II Ettevõtluse peamised etapid ja juriidilised nõuded-  ettevõtte tegevuse etapid asutamisest ja tegutsemisest kuni lõpetamiseni, intellektuaalomandi kaitse.

III Ideest turule - ideede genereerimine, ärivõimalused, innovatsioon, turundus- ja müügistrateegiad, rahvusvaheline ettevõtlus, äriplaan.

IV Rahastamisallikad ja eelarve - rahastamisvõimalused, kulude arvestus ja hinnakujundus, eelarve ja finantsanalüüs, võtmeterminid.Eksam toimub online ja Moodle veebikeskkonnas. Selleks tuleb end õpetaja kaudu JA Eestis registreerida eksamile, mis avatakse kokkulepitud ajal. Sel kevadel saab ESP eksamit teha alates aprillist.  Õpilased vastavad eksamil ühe tunni vältel kuni 28 erinevat tüüpi küsimusele. Sooritamiseks tuleb vastata õigesti vähemalt 70%. Vastata saab eesti, inglise või vene keeles. Vastavalt valitud keelele väljastatakse rahvusvaheline tunnistus samas keeles.

ESP eksam on tasuline. Osalemistasu 25 eurot tuleb tasuda JA Eestile. Eksam pole kohustuslik. Kellel tõsisem huvi eksam hästi sooritada, saab harjutada proovieksami abil veebiaadressil SIIN.

ESP tunnistus tõendab, et õpilasel on olemas teadmiste pagas ettevõtluse kohta ja praktiline ettevõtluskogemus, mis annab juurde konkurentsivõimet tööturul! Soovitame kindlasti osaleda!

Rõõmustame koostöö üle Maksu- ja Tolliametiga!

 

Kutsume 7.-9. klassi õpilasi osalema maksuteemalises reklaamvõistluses!

 

Eelmise aasta lõpust on JA Eesti alustanud tihedamat koostööd Maksu- ja Tolliametiga. Maksuameti soov on, et teave maksude maksmise olulisusest jõuaks võimalikult varakult noorte teadvusesse. Oluline samm selleks on õpetajate koolitamine, kelle kaudu teadmised kõige paremini ka õpilasteni jõuavad.


5.-6. jaanuaril läbi viidud õpetajate talvekooli teine koolituspäev toimus maksuameti ruumides. Õpetajad kohtusid maksuameti peadirektori Marek Helmiga ning koolitaja Jaan Krinal arutas õpetajatega, millised maksuteemad neid huvitavad ning milliseid koolitusi nad tulevikus ootaksid.
Koostöös maksuametiga kuulutasime jaanuaris välja Creatloni võistluse III etapi – maksuteemalise reklaamivõistluse. Võistluses saavad osaleda nii Creatoni mängus osalenud kui ka teised  7.-9. klassi õpilased.

Creatloni III etapi ülesandepüstitus SIIN
Reklaamivõistluse väljakuulutamine SIIN.

Ootame rohket osavõttu ja õpilastelt huvitavaid lähenemisi maksude maksmise olulisuse teemal.

JA Eesti on programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine kõigil haridustasemetel" partner

 

Sellest aastast käivitus Haridusministeeriumi juhitud ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine kõigil haridustasemetel“.  Programm on suunatud õpilastele, üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele ja ettevõtjatele, et kujundada ja süvendada ettevõtlikku hoiakut. 


Ettevõtlusõppe arendamise programmist saavad toetust ka JA Eesti mitmed tegevused kahes põhilises suunas: õpilasfirma programmi arendamine ja leviku laiendamine ning põhikooli programmide arendamine. Käesoleval õppeaastal arendame õppematerjale põhikooli kõigile astmetele, valminud materjalid tõlgime ja anname välja ka vene keeles. Aasta jooksul korraldame vähemalt kuus tasuta koolitust uutele õpetajatele.

Õpilasfirma programmi arendamisel on põhirõhk mentorite ja õpilasmentorite kaasamisel programmi tegevustesse, õppematerjalide viimisel internetikeskkonda ning elektroonse registreerimissüsteemi loomisel. Samuti püüame õpilasfirma programmi kohandada kutsekoolidele sobivamaks. Rahastust saavad ka mitmed programme toetavad õpilasüritused – minifirmade ja õpilasfirmade võistlus, Creatlon jm.

Põhikooli III astme programmide „Mina ja majandus“ ja „Mina ja ettevõtlus“ koolitused õpetajatele toimuvad:

  • 31. märtsil – 1. aprillil Võrus
  • 18.-19. aprillil Haapsalus

Koolitused on tasuta. Õppematerjali hind on 18 eurot.

Ettevõtlusõppe arendamise programmi kohta saate lähemalt lugeda SIIT.

 

Copyright © *2016 JA Eesti, All rights reserved.

Võta meiega ühendust: junior@ja.ee

unsubscribe from this list    update subscription preferences