Copy
JA Eesti kõige olulisemad uudised ettevõtlushariduse kohta.
View this email in your browser

JA EESTI UUDISED

juuni 2015

____________________________________________________________

 

Eesti üliõpilasfirmad tõid kaks võitu koju

 

Juunikuus toimus Riias Baltimaade üliõpilasfirmade võistlus, kus olid esindatud ka kaks Eesti start-up'i Wolfprint 3D ning Elcons. Kahest auhinnast napsasid eestlased mõlemad!

10. juunil korraldas Junior Achievement Läti koos Hunday Motor Corporationiga JA üliõpilasfirmade võistluse "Baltic Brilliant Young Entrepreneurs". Eesti, Läti ja Leedu valisid välja kaks parimat oma riigi esindajat, kellele langes au võistlusel osaleda. Eestis oli kokurents tihe ja võistlusele pürgijaid mitmukümmend, kuid valitutes osutusid kaks kõige tugevamat - Elcons ja Wolfprint 3D.
Lõppvõistluse kolme vooru jooksul hinnati startupide aruandeid, lavaesinemisi ning vesteldi ka žüriiga. Žürii esimehe, Hyundai Motor Baltic OY Balti regiooni direktor Erkki Otsa sõnul osutus võitjaks firma, kelles kohtunikud nägid suurt potentsiaali, kelle tulevikuvisioon oli maailmamuutev ja siiras ning kelles žürii ei kahelnud investeeringut tehes.

Riga Business School'i eripreemia võitis  Wolfprint 3D, kelle äriidee ning senised saavutused jäid žüriile silma. Wolfprint 3D on ettevõte, mis loob ultraheli andmete abil 3D mudeleid lootest. Samuti on nad hetkel Baltikumis ainsad, kes suudavad luua inimesest elutruu 3D-kuju. Tudengifirmal on tihe koostöövõrgustik juba üle Euroopa. Ühtlasi pidas žürii antud ettevõtet kõige tugevamaks konkurentide hulgast.

 
Wolfprint 3D; photos by: JA Latvia

Junior Achievementi ja Hyundai Motor Corporationi startupidele mõeldud võistluse Brilliant Young Entrepreneurs võitjaks kuulutati Eestist  tudengifirma Elcons, kes toodab harivaid elektroonikakonstruktoreid noortele, mis on hinnaklassilt kättesaadavad nii õpilastele, hariduasutustele kui ka huviringidele. Toode näitab õpilastele kuidas erinevad detailid töötavad mitmesugustes elektroonikaseadmetes. Idee sai alguse  juba 3 aastat tagasi õpilasfirmas Õun, kus Jaanus Erlich ja Rauno Saar oma ideesse uskumisega meeldivalt silma paistsid.
Võitja valikul sai määravaks ettevõtte sotsiaalne aspekt ning arengupotentsiaal. Aastaid tagasi polnud taoline õppimismeetod firmaliikmetele kättesaadav, kuid nüüd, olles ise targemad, pakuvad nad noorematele õpilastele võimalust näha, proovida ja avastada.      
Elcons; photos by: JA Latvia

Mõlemad Eestit esindanud startupid on EBSi tudengifirmad. Soovime õnne ning edu ja kordaminekuid edaspidiseks!

__________________________________________________________________

Suvekool kogub tuure

 

Junior Achievement Eesti pikkade traditsioonidega suvekool toimub aastase pausi järel taas! Sel korral kogunevad tulevased noored mentorid ning ettevõtlus- ja majandusõpetajad, et jagada kogemusi ning valmistuda uute õpilasfirmade juhendamiseks.

JA Eesti mentorite metsakool toimub sel aastal 26.-28.juunil Voorel. Osalejateks on JA Eesti programmide vilistlased (gümnasistid) ning majandus- ja ettevõtlusõpetajad.

Selle aasta õpilaste suvekool meenutab oma olemuselt 24H ettevõtluslaagreid, kuid on siiski täiesti uues võtmes. Äriideede genereerimise asemel lahendavad noored kõikvõimalikke õpilasfirma programmi jooksul tekkivaid probleeme, et saada suurepärasteks mentoriteks tulevastele õpilasfirmadele. Erinevate koolitusteemade kõrval murravad tulevased mentorid päid ka mitmete loovülesannete kallal ning osalevad erinevates töötubades. Omandatud teadmisi saavad nad rakendada reaalselt juba järgmisel aastal.

Õpetajate suvekool on väga mitmekülgne. Esmalt läbivad õpetajad simulatsioonimängu Factory in the seminar room (FIS). FIS-metoodika on mõeldud tootmisettevõttes toimuvate protsesside ja info liikumise juhtimiseks ning optimeerimiseks. See sobib hästi noorte karjäärivalikute suunamiseks, praktikantide ning noorte töötajate koolitamiseks. Selle simulatsiooni kaudu on hea õpetada töövõtteid ja kasulikke oskusi (iseseisev õppimine, meeskonnatöö, analüüsi- ja suhtlusoskus, kultuuride vaheline suhtlemine) looval ja mängulisel moel. Omandatud teadmisi annab üle kanda ka kontorilaua taha ja klassiruumi. FIS-metoodika kasutuselevõttu toetab Cosima projekt, milles JA Eesti on osaline.
 
Peale protsesside optimeerimise saavad õpetajad muidki kasulikke teadmisi: õpitakse Canvase ärimudeli metoodikat ja investeerimist Cashflow mängu kaudu. Olulisel kohal on ettevõtlusõppe valikainekavade rakendumine erinevates koolides, ettevõtluse õpetamine läbiva teemana, mentorite kasutamine õppetöös, ettevõtlikkuse arendamine õppeainete vahelises lõimingus. Samuti tutvustatakse rahvusvahelistes projektides osalemise võimalusi järgmisel hooajal.
 
Õpilaste ja õpetajate suvekooli rahastavad EAS Euroopa Sotsiaalfondist, Innove samuti Sotsiaalfondist üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmist, Cosima projekt ja Peeter Pärtel.

Kui kellelgi on jäänud suvekooli registreerimata, siis ootame viimaseid registeerijaid esmaspäevani (22.06.15). Võtke julgelt ühendust!


Voore puhkekeskus

_________________________________________________________________

Tulemas

 

Juulikuus JA Eesti uudiskirja küll ei ilmu, kuid anname teada saabuvatest sündmustest ja väga olulistest koolitustest.


Juuli:

  • 28.-31.juulil toimub Berliinis 26. Euroopa õpilasfirmade võistlus. Eestit sõidab esindama ÕF Wooch Tartu H.Treffneri Gümnaasiumist! Kuidas poistel läks, saab lugeda juba augustikuu uudiskirjast või jälgides JA Eesti Facebooki lehte.
JA Eesti toetab Välisministeeriumi humanitaar- ja arenguabi projekti rahastusel Gruusia parima õpilasfirma osavõttu Euroopa õpilasfirmade võistlusest Saksamaal. Soovime neilegi nende ajaloo esimeseks suurvõistluseks edu!


August (koolitused):

  • 18.-19.august toimub "7 sammu" koolitus I-II kooliastme õpilastega tegelevatele õpetajatele. Registreeruma ootame 13.augustini.
  • 25.-26.august toimub "Mina, majandus ja ettevõtlus" koolitus põhikooli kolmandas kooliastmes töötavatele õpetajatele. Registeerimine toimub 19.augustini.
  • 27.augustil toimub "Õpilasfirma, minifirma" koolitus gümnaasiumi ja III kooliastme õpetajatele. Registreerimine toimub 19.augustini.
  • 28.augustil toimub koolitus "Majandusõpe" gümnaasiumi astme õpetajatele. Registreerimine 19.augustini.
Lisainfo koolituste ja registreerimise kohta leiate klikkides koolituse nimel või külastades JA Eesti kodulehekülge.
 
__________________________________________________________________
 
JA Eesti kollektiiv soovib kaunist ja ettevõtlikku suve ning kohtumiseni juba augustis!
Copyright © 2015 JA Eesti

Võta meiega ühendust: junior@ja.ee


unsubscribe from this list    update subscription preferences