Copy
JA Eesti kõige olulisemad uudised ettevõtlushariduse kohta.
View this email in your browser
JA EESTI UUDISED
veebruar 2017

 
Eesti õpilasfirmade laat 2017 purustab kõik senised rekordid!
 

Õpilasfirma programm naaseb talvepuhkuselt juba 11. veebruaril aasta tähtsündmusega, kui Kristiine ja Rocca al Mare keskustes toimub järjekordne Eesti õpilasfirmade laat, mis sel aastal kannab mitteametlikult rekordlaada nimetust.

JA Eestile on saadud juba tavaks iga aasta veebruaris tõdeda, et ka sel aastal on õpilasfirmade laat ennast suuremaks paisutanud ja osalejate arv kümne firma võrra tõusnud. Kuid see õppeaasta on kujunenud tõeliselt enneolematuks. 17. jaanuari varahommikul sai selgeks, et 2017. aastal toimub Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes tõeline rekordlaat, sest laadaliste arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 40 firma võrra üle 230 õpilasfirmani. See on absoluutne maksimum, mida kaks Tallinna üht suurimat kaubanduskeskust mahutada suudavad.

Eesti laat on JA Europe’i poolt taaskord nimetatud ka ametlikuks Euroopa õpilasfirmade laadaks – JA Marketplace 2017. Laadale on selle raames saabumas õpilasfirmad Belgiast, Moldovas, Rootsist, Soomest ja Lätist. Neist viimased kolm osalevad laadal lisaks ka Central Baltic Enterprise without Borders Kesk-Läänemeremaade ühisõpilasfirmade programmi raames. Need on õpilasfirmad, kelle juhtkond on kokku pandud mitme eri riigi noortest. Kokku ootame Eestisse ligi 30 välismaa õpilasfirmat.

JA Eesti direktori Epp Vodja sõnul on seekordne laat organisatsioonile korralduslikus mõttes tõsiseks katsumuseks, kuid on kindel, et tema meeskond saab väljakutsega suurepäraselt hakkama. „Avaliku müügi kogemus on kõige tähtsam osa õpilasfirma programmist ja seetõttu on laadal osalejate arvu piiramine meie kõige viimane abinõu. Kui me 2014. aastal kahte kaubanduskeskusse laadaga laienesime, ei oleks me osanud uneski näha, et juba nelja aasta pärast jääb sellest lisaruumist samuti väheks. Aga kui vaja, siis laieneme järgmisel aastal ka kolmandasse kaubanduskeskusesse!“

Laada suurtoetajad on SEB pank, Interreg Central Baltic, Hasartmängumaksu nõukogu, USA saatkond ja Tallinna Ettevõtlusamet. Info laadal osalevate Eesti õpilasfirmade kohta on kättesaadav leheküljel opilasfirma.ee/laat2017. Noorte ettevalmistusi laadaks saab lisaks jälgida ka sotsiaalmeedias viidete #oflaat2017 ja #rekordlaat2017 alt.
Eesti entusiastidest ettevõtlusõpetajaid ei takista ka rahapuudus
 
Eelmisel sügisel algas neljas Eesti koolis Euroopa ettevõtlushariduse uuring, kus võrreldakse õpilasfirma programmis osalevate noorte hoiakute ja suhtumiste muutumist nende noortega, kes sellist praktilist ettevõtluskogemust koolis ei saa. JA Eesti on väga tänulik Ida-viru Kutsehariduskeskuse Narva õppekohale, Kuressaare Ametikoolile, Võru Gümnaasiumile ja Tallinna 21. Koolile, kes nõustusid ergutama vähemal pooli oma ühe lennu õpilasi õpilasfirmas osalema. Samuti oleme tänulikud Tallinna Tööstushariduskeskusele, kes nõustus olema kontrollkooliks.

Nende koolide õpilased täidavad enesehinnangutesti õpilasfirma alustades ning pärast programmi läbimist. Samuti vaadeldakse nende vanemate, õpetajate ning ettevõtlusharidusest huvitatud äriinimeste suhtumisi ning uuritakse nende mõju noortele. Kuna Eestist on uuringuga hõlmatud neli kooli ja lisaks sellele veel kontrollkool, on valim vägagi usaldusväärne. Lisaks viisid Norra uurijad eelmisel kevadel Tallinna 21. Koolis õpilaste, õpetajate ja koolijuhtidega läbi kvalitatiivuuringu ning selle aasta jaanuaris korrati seda Kuressaare Ametikoolis.

Praeguseks on esimesed tulemused juba selgunud, kuid lõplikke järeldusi veel teha ei saa, kuna teine uuringuperiood lõpeb sellel kevadel. Siiski on uuring juba nüüdseks toonud välja mitmeid huvitavaid seiku. Kõigi viie riigi (lisaks Eestile veel naaberriigid Läti ja Soome ning Itaalia ja Belgia) õpetajad räägivad, et esimesel aastal saatis neid õpilasfirmat juhendades ebakindlustunne, mis aga protsessi käigus järjest vähenes. Siiski soovivad kõik õpetajad rohkem koolitusi ning kurdavad, et peamine takistus nende töös on ajapuudus. Nüüd aga võib teha suure komplimendi Eesti õpetajatele: nad on ainsad, kes ei ütle, et rahapuudus takistab neil ettevõtlust koolis õpetamast. Veelkord leiab kinnitust fakt, et maailm või vähemalt Eesti püsib entusiastide tugevatel õlgadel. JA Eesti ei väsi imetlemast meie tõelisi tarkusesambaid-maailmatalasid! Uuri lisa.

Kevadeks võib oodata veelgi huvitavamaid fakte, mida loodame teile JA Eesti 25. sünnipäeval ette kanda.
 
 
Majandus- ja ettevõtlusõpetajad tähistavad juubelit
 

Tänapäeval räägime sageli uuest õpikäsitusest, mis arvestaks õpilast, tema võimeid, soove ja huvisid, süstiks noortele kõrgemat enesehinnangut ja aitaks õppida ning koolirõõmu säilitada kogu pika kooliaja jooksul.

Majandus- ja ettevõtlusõpetajad on sellist aktiivset õpilasekeskset õpetust jaganud rohkem kui 20 aastat. Oleme algusest peale järginud õpilasi kaasavat, läbi tegevuste õpetamise metoodikat ning jaganud oma teadmisi ja oskusi kolleegidega. Hiljuti muutsime Eesti Majandusõpetajate Seltsi nimegi veidi pikemaks, lisades sinna ka ettevõtlusõpetajad. Seda ikka selleks, et kaasata veelgi rohkem neid ettevõtlikke inimesi - õpetajaid, mentoreid ja õpilasfirmade juhendajaid -, kes õpilastes ettevõtlikkust kujundavad ja neile vastavaid oskusi jagavad.

Igatahes on majandusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisel möödunud pikk teguderohke aeg. Sel puhul 5. jaanuaril kokku kutsutud juubelikonverentsil „20 aastat õpetajate koostööd ja uuenenud õpikäsitust majandus- ja ettevõtlusõppes“ tehti kokkuvõtteid, ent jagati ka kogemusi ja õpiti üksteiselt.

Tallinna Reaalkoolis toimunud konverentsi peaesineja, TÜ professor Urmas Varblane iseloomustas Eesti majanduse peamisi kasvutegureid - inimvarasid, finantsvarasid, loodusvarasid, ettevõtlust ja innovatsiooni - ning selgitas, kuidas neid rakendada majanduse ja heaolu kasvuks, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise ühiskonna saavutamiseks tulevikus.

Professori sõnul on Eesti langemas keskpärasuse lõksu, millega on hädas olnud ja on ka praegu paljud arenenud ühiskonnad. Majanduskasvu allikate osakaal muutub, sest tootmistegurite (tööjõud, kapital, loodusvarad) mahuline juurdekasv on piiratud ja vaja on nende tootlikumat kasutamist. Kuid kuidas tootlikkust suurendada? Selleks tuleb kasvatada majanduse teadmusmahukust - teaduse ja ettevõtluse koostööd, ettevõtete innovatsiooni, ühist arendustegevust ülikoolidega. Teadmus ühendab tööjõu, kapitali ja loodusvarad ning on ainus ressurss, mis kasutamisel ei vaja uuendamist, vaid muutub paremaks. Loe edasi.


Konverents sai teoks koostöös seltsi parima sõbra Junior Achievement Eestiga, üritust toetas Innove ESF programmi „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ kaudu.
 
SEB pank pakub õpilasfirmadele võimalust luua pangakonto
 
Esimese õpilasfirma pangakonto napsas endale EBS Gümnaasiumi ÕF Jepriis
 
JA Eesti on koostöös oma suurima toetaja SEB pangaga astunud viimasel poolaastal jõulisi samme toomaks õpilasfirmade tööd veel lähemale tegelikku ettevõtlusmaailma. Selle koostöö esimesi vilju saavad õpilasfirmad alates tänasest maitsta isikliku ja ametliku õpilasfirma pangakonto näol. Esimese magusa õuna noppis endale EBS Gümnaasiumi õpilasfirma Jepriis!

Kui varasemalt tuli õpilasfirmadel pangatoiminguid tehes kasutada ühe firma liikme või oma vanemate isiklikku pangakontot, siis nüüd avaneb noortel võimalus õpilasfirma rahaasjad eraldi selleks ettenähtud konto alla tuua ning teha makseid ning esitada arveid enda loodud õpilasfirma nime alt. See peaks tunduvalt lihtsustama õpilasfirma raamatupidamist ning üldist rahaga majandamist. Lisaks suurendama usaldusväärsust nii õpilasfirma siseselt kui ka klientidele väljaspoolt. Küll aga märgime, et pangakonto omamine ei tee õpilasfirmat seaduse mõistes juriidiliseks isikuks.

SEB pakutav pangakonto loomise võimalus on õpilasfirmadele tasuta ning ka selle kasutamine on teenustasu vaba. „SEB toetab ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet. Meil on väga hea meel olla JA suurtoetaja, kes on aastaid panustanud ettevõtlusõppe propageerimisse ja ettevõtluse mõttelaadi edendamisse. Pangana on meie eesmärk luua võimalikult mugavad ja kiired võimalused klientidele oma ettevõttega seotud pangatoimingute teostamiseks. Hiljuti tulime välja ka võimalusega avada ärikliendikonto läbi veebikohtumiste,“ ütles SEB väike ja keskmise suurusega ärisegmendijuht Edward Rebane. Loe lisa.
Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus põhikoolile on avatud!
Koolitused õpetajatele
3.03.2017 - Mini-minifirma programm ja IKT vahendite kasutamine I-II kooliastmes (varem 7 sammu koolituse läbinud õpetajatele) Tallinnas
22.03 - 23.03.2017 - 7 sammu (eesti keeles) Põlvas 
23.03 - 24.03.2017 - Mina, majandus ja ettevõte (eesti keeles) Põlvas
24.04.2017 - Mini-minifirma programm ja IKT vahendite kasutamine I-II kooliastmes (varem 7 sammu koolituse läbinud õpetajatele) Tartus
27.04 - 28.04.2017 - 7 sammu (eesti keeles) Pärnus 
08.06 - 09.06.2017 - Mina, majandus ja ettevõte (vene keeles) Jõhvis
08.06 - 09.06.2017 - 7 sammu  (eesti keeles) Rakveres
12.06 - 13.06.2017 - Mina, majandus ja ettevõte (eesti keeles) Rakveres

Lisaks broneeri aeg õpetajate suvekooliks, mis toimub juba 15.-17. juunil Raplamaal Toosikannus!

Rohkem koolitusi ja lisainfot koolituste kohta leiad siit.
 
Copyright © *2017 JA Eesti, All rights reserved.

Võta meiega ühendust: junior@ja.ee

unsubscribe from this list    update subscription preferences  


This email was sent to <<E-maili aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Junior Achievement Eesti · Lauteri 3 · Tallinn 10114 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp