Copy
See on JA Eesti igakuine uudiskiri, kust leiab kõige olulisemat ja põnevamat, mis hetkel ettevõtlushariduse vallas toimub.
View this email in your browser
JA EESTI UUDISED
märts 2015

Euroopa riikide keskmised palgad

Epp Vodja, JA Eesti direktor


Minuni jõudis hiljuti kirjatükk Euroopa keskmistest palkadest. See oli Taani ülikooli reklaamiv artikkel, kus välismaalasi meelitatakse Taanisse esmalt õppima ja siis ka tööle jääma. Peamiseks argumendiks olid Taani kõrged palgad.
Artiklit vaatama jäädes tekkisid mitmedki mõtted, sest ilmselt on pangakonto hetkseis üsna hea eestlaste optimismi-pessimismi mõõdik.
Kas rõõmustada või kurvastada? Riikide arvestuses jääme keskele: Portugali palgatase on vaid kukesammu kaugusel. Edukatest lääneriikidest oleme endiselt taga, kuid endisest idablokist edestab meid vaid Sloveenia.
Ühendatud anumate seadus ütleb, et kui lasta veel vabalt voolata, siis voolab see sinna, kus on sügavam, kuni tasemed võrdsustuvad. Tööjõu vaba liikumise juures on naiivne arvata, et välismaalt paremaid palku otsima ei minda. Ikka minnakse, on alati mindud. Kinni hoiavad vaid juured ja lootus peatsele paremale olukorrale. 
Kus on siis mõtlemiskoht? Minu arvates peitub see küsimuses "kes teeb Eesti riigi paremaks ja kes tõstab tootlust nii, et ka siin saaksid palgad tõusta, kui inimesed vaid parema töötasu järele jooksevad?" Eelkõige käib jutt andekatest inimestest, kellel on ka siin võimalusi küllaga. Aastaid tagasi ütles noorelt surnud näitleja Urmas Kibuspuu, et anne (tuleb sõnast "andma") on eelkõige kohustus, sest kui inimesele on juba palju antud, võib temalt ka palju nõuda ning võib eeldada, et ta ka teistele midagi tagasi annab.

ESP

Paari kuu pärast on õpilastel võimalik soovi korral sooritada ESP eksamit.

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mille väljastamise põhimõtted on töötanud välja Junior Achievement - Young Enterprise (JA-YE) Europe võrgustiku liikmed ühiselt. Tunnistus tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud tänapäeval vajalikud teoreetilised ja faktilised ettevõtlus- ja finantsteadmised ning omandanud neis valdkonnis ka kognitiivseid ja praktilisi kogemusi.
Eelmisel õppeaastal katsetati ESP programmi mõnes Eesti koolis ning tulemused olid väga head. ESP eksami sooritas umbes 85% testi teinud õpilastest, samas kui Euroopa keskmine oli vaid 26%. See näitab, et Eesti õpilased suudavad hästi oma praktilisi ettevõtlusalaseid teadmisi seostada ka teooriaga.

Lisainfot ESP kohta leiad http://www.ja.ee/esp või http://www.entrepreneurialskillspass.eu

Põhikooliõpetajate koolitus

Õppeprogrammid - olgu nad kui head tahes - vajavad ikka periooditi uuendamist. Viimane uuenduskuuri läbinud programm on suunatud põhikooliõpetajatele. Milles seisnevad muudatused, sellest allpool:

JA Eesti pakub EASi toel uut põhikooli majandus- ja ettevõtlusõppe programmi „Mina, majandus ja ettevõte“. Programm koosneb kahest osast. Esimene keskendub eelkõige rahatarkusele ja suunab noori inimesi mõtlema eelkõige, kuidas muuta oma tulevane elu turvalisemaks ning rohkem võimalusi pakkuvaks.
Teine osa on ettevõtlusest, näidates rohkete tegevuste kaudu ettevõtluse võlu, aga ka sellega kaasnevaid riske ja kohustust. Kaasavad tegevused äratavad noortes ettevõtlikkust ja loovust. Mõlemad programmid on Eesti õppekavadele esialgselt kohandanud Kristel ja Urve Rannaääre ning Elbe Metsatalu on neisse lisanud uusi ja huvitavaid elemente. Sellel aastal on toimunud õpetajate koolitused juba Pärnus koostöös Pärnu Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega ning Tallinnas. 22. ja 23. aprillil koolitab Elbe Metsatalu Viljandi õpetajaid, aga koolitusele on oodatud ka teised soovijad.
Uuendatud programm on saanud hulgaliselt positiivseid hinnanguid koolitusel osalenutelt. Õpetajad on kiitnud kõrgelt uue programmi mängulisust ja sealt saadavaid eluks olulisi teadmisi.
Programmi arendamist ja õpetajate koolitust toetab EAS Euroopa struktuurifondide vahenditest.

Copyright © 2015 JA Eesti

Võta meiega ühendust: junior@ja.ee


unsubscribe from this list    update subscription preferences