Copy
Nieuwsbrief Zelfzorg Ondersteund editie 6
Klik hier om deze e-mail online te bekijken

“Een persoonsgerichte aanpak werkt, ook bij collega’s”


Anna Bruns werkt bij de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) aan het inzetten van persoonsgerichte zorg bij de huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars in de regio. Na een positieve start in 2017 is de nieuwe lichting praktijkondersteuners, huisartsen en doktersassistenten overtuigen van de werkwijze nog best een opgave. Anna Bruns deelt de ervaring en successen uit de regio Almelo.

Meer lezen?
Terugblik: inspirerende bijeenkomst ‘Patiënt als verbeterpartner’

Donderdag 24 mei organiseerde Zelfzorg Ondersteund een bijeenkomst die in het teken stond van de patiënt als verbeterpartner. De bijeenkomst was bedoeld voor projectleiders, beleids-medewerkers en programmamanagers die bezig zijn met het implementeren van ondersteunde zelfzorg én betrokken ervaringsdeskundigen, en werd goed ontvangen door de deelnemers.

Meer lezen?
Kom Verder spel ontwikkelt om gedragsverandering te ondersteunen

Binnen ZO! werken patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om zelfredzaamheid een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland. Om deze gedragsverandering te ondersteunen, ontwikkelde ZO! het 'Kom Verder-spel'. Dit spel helpt om mensen te inspireren anders te gaan denken en handelen én om inzicht te krijgen in aspecten waarin mensen de eigen regie kunnen nemen, belemmerende en bevorderende factoren voor een volgende stap, maar ook concrete handvatten en ondersteuning.

Meer lezen?
“Regelmatig spreek ik met andere hartpatiënten"

In 2001 kreeg Koos van Staveren een nieuwe hartklep. Het revalidatietraject was lang en vooral psychisch zwaar. Inmiddels zet Koos zich in, onder andere via de patiëntenvereniging, om zijn ervaringen te delen met anderen. “Ik hoop dat ik met mijn verhaal lotgenoten kan inspireren: het komt goed.”

Meer lezen?
Gezondheidsverschillen verminderen: eenvoudige communicatie en tips voor in de praktijk

In westerse landen komt diabetes type 2 meer voor onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Velen van hen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor te weinig kennis over de ziekte en inadequaat zelfmanagement. Het themanummer van Bijblijven april draait om thema's gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg.

Meer lezen?
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start

Het zal u niet ontgaan zijn: eind mei is de nieuwe Europese privacy wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - ingegaan. De bescherming van en de regie over de data van gebruikers van zelfzorgtoepassingen wordt met deze nieuwe wetgeving nog beter dan voorheen gewaarborgd. Zelfzorg Ondersteund heeft aan alle leveranciers van zelfzorgtoepassingen verzocht om aan te geven hoe zij AVG compliant zijn, en geeft hier volgende maand een uitgebreide update over.
 
Agenda

Donderdag 13 september: Kennissessie bijeenkomst Zelfzorg Ondersteund: uitnodiging en save the date volgt.

Zaterdag 29 september: Finale van de Nationale Diabetes Challenge, georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2018 Zelfzorg Ondersteund, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp