Copy
Nieuwsbrief Zelfzorg Ondersteund editie 4
Klik hier om deze e-mail online te bekijken

GLI in de praktijk: "We kijken naar alle factoren die van invloed zijn op hoe gezond of fit je je voelt"


"De combinatie van gedrag, voeding en beweging in plaats van alleen voeding of beweging zorgt voor andere leerprocessen bij de deelnemers." Geert van Dijk en Helga Maatkamp van het Centrum voor Bewegen - Leefstijl expertisecentrum in Veenendaal vertellen in deze nieuwe video over de inzet van de Gecombineerde leefstijlinterventie in de praktijk.

Meer lezen?
Persoonsgerichte diabeteszorg: van onderzoek naar implementatie

Koepelorganisaties zetten in op de transitie richting persoonsgerichte diabeteszorg. Tijdens het NDF Symposium Persoonsgerichte diabeteszorg op 2 april werden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig onderzoek naar de toepassing van het diabetes-jaargesprek als alternatief voor de gebruikelijke jaarcontrole. De conclusie van onderzoeksleider prof. dr. Guy Rutten was duidelijk: de zorg voor mensen met diabetes kan verder verbeterd worden door zorg op maat.

Meer lezen?
Spelenderwijs praten en leren over zelfmanagement en zelfredzaamheid

“Normaal is er minder interactie tijdens de bijeenkomsten, nu had iedereen wel wat te vertellen en kwamen er volop reacties binnen”, vertelt Cees van Loon als hem gevraagd wordt naar zijn ervaring met het Kom Verder Spel. Het is de eerste keer dat het spel, gericht op het voeren van een gesprek over zelfredzaamheid, bij het Longpunt gespeeld wordt.

Meer lezen?
Samenhang tussen Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg

Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg zijn initiatieven die vanuit verschillende gezichtspunten mensen ondersteunen bij het versterken van zelfregie. Elk van de initiatieven doet dat vanuit een eigen filosofie en aanpak, maar met gedeelde visie: passend bij de behoefte en het potentieel van mensen. Met dit document maken de gezamenlijke partijen duidelijk hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken.

Meer lezen?
Zorgstandaard diabetes onder de loep

Tien jaar na de introductie van de NDF Zorgstandaard diabetes is volgens de Nederlandse Diabetesfederatie de tijd rijp om de Zorgstandaard onder de loep te nemen. De koepelvereniging wil vooruit kijken, naar een nieuwe toekomstbestendige, persoonsgerichte standaard voor diabetes. Daarbij roept de NDF actief op om uw ideeën te delen.

Meer lezen?
Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering

Op 11 april vond het Nederlands Congres Volksgezondheid plaats. Ruim 450 mensen namen deel aan het programma, bezochten de Inspiratiemarkt en waren getuige van de prijsuitreikingen van de PH Proefschriftprijs en de Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018. Dit beeldverslag op de website van NCVGZ geeft een goede indruk van het congres.

Meer lezen?
Agenda

Dinsdag 21 mei: Online kennissessie InEen, thema ‘Samen Beslissen’ 

Maandag 27 mei: Bijeenkomst Kom Verder ambassadeurs te Utrecht.

Donderdag 13 juni: de Jaarconferentie Alles is Gezondheid 2019.Bekijk alle evenementen via zelfzorgondersteund.nl/agenda.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2019 Zelfzorg Ondersteund, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp