Copy
Kom Verder, samenwerken aan je gezondheid
Bekijk deze email online

Nieuwsbrief Kom Verder

Welkom bij de nieuwsbrief voor en door de Kom Verder Ambassadeurs. We praten u graag bij over de afgelopen maanden.
Zorgen over 'wildgroei' gezondheidsapps

Kom Verder ambassadeur Angela de Rooij werd geïnterviewd door de NOS over medische apps. Angela werkt voor Diabetes Vereniging Nederland en heeft zelf diabetes type 2. 'Patiënten nemen steeds meer medische handelingen op zich die eerder door de arts of huisarts gedaan werden. Zo hoeven patiënten voor sommige botbreuken in het OLVG in Amsterdam sinds afgelopen week niet terug te komen voor standaard controlebezoek en een röntgenfoto. Ze kunnen met behulp van een app zelf de rest van de medische handelingen verrichten.'
Lees het volledige NOS item hier.
Het Zelfmanagement Web, een echt gesprek helpt!
Door Bertha Maat, Kom verder ambassadeur

Binnen de zorg voor chronische zieken is 'zelfmanagement' een toverwoord. Maar wat houdt zelfmanagement in? Is het gericht op de zorg, de medische aspecten, de therapietrouw? Is het gericht op zelf de regie houden in je leven met een chronische ziekte? Is het gericht op je dagelijkse leven met een chronische ziekte? Ja zeker, en meer!

Het gaat er vooral om hoe je als zorgvrager en zorgverlener in gesprek gaat. Uit een behoeftenpeiling blijkt dat patiënten beter hun chronische ziekte het hoofd kunnen bieden als ze naast ondersteuning bij de medische aspecten ook ondersteuning bij de wisselwerking tussen ziekte en de dagelijkse ‘problemen’ van het leven krijgen.

Naar aanleiding van diverse onderzoeken naar zelfmanagement hebben het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, het ErasmusMC en de Erasmus Universiteit het Zelfmanagement Web bedacht. Een kleurrijk web, als concreet gesprekshulpmiddel met levensthema’s waarop de chronische ziekte mogelijk invloed heeft. Het Zelfmanagement Web vertelt indirect ook dat ik als zorgvrager over al deze onderwerpen in gesprek mag en kan gaan met mijn zorgverlener. Of dit nu de gespecialiseerd verpleegkundige of de POH is. 
 

Dat een chronische ziekte niet meer alleen over absolute fysieke uitkomstmaten en laboratoriumwaardes gaat, maar ook over de door mij ervaren gezondheidswinst, past helemaal in de opkomende trend in de geneeskunde: waardegedreven zorg. Ik krijg er misschien niet perse een beter functionerend hart, nieren of gewrichten van, maar kan wel beter functioneren als mens en patiënt. Een handreiking om het web te gebruiken vind je hier. Voor professionals biedt het Erasmus ook scholingen aan hoe het gesprek aan te gaan of patiënten te coachen. 
EPAP European Patient Ambassador Programme
Door: Betty Frankemölle, Kom Verder ambassadeur

Zorgverleners en onderzoekers zijn zich steeds meer bewust dat het belangrijk is om de ervaring van de patiënt mee te nemen in verbetering van de zorg en voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom is in Engeland de cursus European Patient Ambassador Programme, kortweg EPAP, ontwikkeld. Deze cursus geeft snel inzicht in de mogelijkheden voor een ervaringsdeskundige om als patiëntenvertegenwoordiger aan de slag te gaan.

Ikzelf heb deze cursus enkele jaren geleden gedaan en een paar keer herhaald. Tegenwoordig is deze in verschillende talen beschikbaar waaronder in het Nederlands. Ik heb er veel aan (gehad) en heb meer zelfvertrouwen gekregen in het contact met zorgverleners en onderzoekers. Een groot voordeel is ook dat het niet heel veel tijd hoeft te kosten, u kunt steeds nagaan of de stof begrepen is. Het is niet altijd nodig om alle modules te volgen, dus pak eruit wat u aanspreekt.

Het programma bestaat uit 8 modules:
1.    Aan de slag
2.    Beter op de hoogte zijn
3.    De bewustwording onder de bevolking vergroten
4.    De zorg en behandeling verbeteren
5.    Een bijdrage leveren aan onderzoek en ontwikkeling
6.    Invloed uitoefenen op het beleid
7.    Samenwerken met de media
8.    Deelnemen aan wetenschappelijke congressen

De laatste module, 8, is alleen in het Engels beschikbaar. Deze module gaat over internationale onderzoeksprojecten en is specifiek gericht op patiëntenvertegenwoordigers met interesse in internationale projecten. 

De e-learning voor patiëntenvertegenwoordigers is online te volgen op uw eigen tijd en plaats. Ben je ook geïnteresseerd? Neem een kijkje op de website van EPAP (registratie vereist). 
Het Leefstijlplein - alle vragen en antwoorden over een gezonde leefstijl

Het Leefstijlplein is door Zelfzorg Ondersteund ontwikkeld en bedoeld voor zorgverleners die "Leefstijl als medicijn" onderschrijven en die deze boodschap krachtig en helder willen overbrengen. Het bestaat uit 10 presentaties waarin de essentie van een gezonde leefstijl wordt uiteengezet. Maar vooral ook de manier waar op je dat kunt doen.

De presentaties zijn uitgeschreven in begrijpelijke taal en worden digitaal beschikbaar gesteld. Zo zijn deze te gebruiken als fysieke presentaties in huisartsenpraktijken, zorgcentra, ziekenhuizen, bijeenkomsten van patiëntenverenigingen of gemeentes. De presentaties zijn aansprekend, helder en overtuigend voor de toehoorder, en ontzorgen de organisatie. 

Het Leefstijlplein moet de wereld over en wij hopen dat u ons daarbij kunt helpen! Aan Kom Verder ambassadeurs wordt gevraagd het Leefstijl bespreekbaar te maken bij zorgverleners die u kent.
•    Vertel hen over het gemak om de boodschap over te brengen met behulp van Het Leefstijlplein;
•    Stuur hen een korte introductie van Het Leefstijlplein op
•    Vertel hen dat u zelf graag iedereen wil vertellen wat een goede Leefstijl met u gedaan heeft.    

Als een zorgverlener het Leefstijlplein wil gebruiken, kan dat altijd zonder kosten. Wij vragen alleen een kilometer vergoeding voor de Kom Verder ambassadeur die in de eerste module zijn of haar ervaringsverhaal komt vertellen. Meer informatie over het Leefstijlplein en het verspreiden hiervan? Lees meer op Zelfzorgondersteund of neem contact op met Denis Janssen. 
Zelfregietool
Tijdens de Kom Verder bijeenkomst op 27 mei heeft Wim Venhuis een presentatie gegeven over de Zelfregietool. De Zelfregietool is een website waar mensen terecht kunnen wanneer ze een vraag willen stellen aan een ervaringsdeskundige over een bepaald onderwerp. Ook wordt praktische informatie gegeven over meer dan zeventig thema’s als COPD, depressie, verslaving of kanker.

Daarnaast vind je op de website – al is dat nog niet Nederland breed geïmplementeerd – een overzicht van allerlei zelfhulpgroepen, waar je terecht kunt als je in gesprek wilt gaan met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit laatste richt zich nu nog op bepaalde regio’s in Limburg en Brabant.  

Tijdens de inspirerende presentatie van Wim werd aan de aanwezige Kom Verder ambassadeurs gevraagd of zij zich aan wilden melden om als ervaringsdeskundige hun ervaring te delen als er een vraag binnen zou komen. Op deze wijze ontstaat er een netwerk, waarvan gebruik gemaakt kan worden. Zou u het ook leuk vinden om hieraan een bijdrage te leveren? Aanmelden kan via deze link.

Op dit moment zijn ze bezig met het ontwikkelen van een draaiboek. Met een dergelijk draaiboek zou een regionale variant van deze site – met groepen uit die betreffende regio – in andere regio's kunnen worden opgepakt. Wim Venhuis zal tegen die tijd op zoek gaan naar regionale kartrekkers die dit mede vorm willen geven. 
Meer informatie?
Voor nadere informatie, vragen, feedback of ideeën kunt u contact opnemen met Ellen Struijcken via
e.struijcken@zelfzorgondersteund.nl of 06 - 43 26 70 40.
Copyright © 2019 Zelfzorg Ondersteund, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Meldt u dan af van onze mailinglijst

Email Marketing Powered by Mailchimp