Copy
Behandeling van kanker is teamwerk geworden
Bekijk deze mail in je browser
BRAVO Nieuwsbrief
Behandeling van kanker is teamwerk geworden

Na 10 jaar Multidisciplinair Oncologisch Consult
maakt het KCE de balans op

Bron: Artsenkrant (Dr. Jacques Ninane)

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen. Sinds een tiental jaren worden de deelnemende artsen hiervoor ook vergoed door de ziekteverzekering. Op vraag van het RIZIV maakte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de balans op van de MOCs en ging het na hoe hun werking nog kan worden verbeterd.

De bevindingen zijn in de eerste plaats positief: de behandeling van een dossier in een MOC is (bijna) routine geworden in het zorgtraject van elke nieuwe kankerpatiënt, wat bijdraagt tot een verhoging van de zorgkwaliteit. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo blijft het fysiek samenbrengen van de drukbezette specialisten een moeilijke zaak. Een ander minpunt is het kleine aantal huisartsen dat deelneemt. Vaak worden ze niet geïnformeerd over de organisatie van een MOC. Daarnaast zijn er ook praktische belemmeringen. Het KCE beveelt daarom het gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals videoconferenties, aan.

Bezoek de website voor het volledige artikel >>

Concentratie van medische (radiotherapie) apparatuur
Prostaatkanker : Tabak + radiotherapie = groot gevaar

Bron: De Specialist

Bekijk een interview met de Vlaamse minister van Welzijn Jo Van Deurzen over de concentratie van medische apparatuur, ook op het gebied van radiotherapie.

Klik hier voor het interview.

Bron: Artsenkrant (Dr. Christian Cottriau)

Een studie wijst op de gevaren van roken bij patiënten met prostaatkanker die worden behandeld met radiotherapie. Sigaretten roken zou niet alleen de toxiciteit van de behandeling verhogen, maar zou ook het risico op recidief, ontwikkeling van metastasen en de sterfte aan prostaatkanker verhogen.

Meer informatie >>

Concentratie van zeldzame ziekten:
wat met RT?
Thoraxbestraling bij kleincellig longcarcinoom

Bron: De Specialist

Jean-Paul Joris, lid van het VBS-directiecomité, schetste op het VBS-congres van afgelopen zaterdag het standpunt van een perifeer ziekenhuis. Veranderingen in concentratie bij de aanpak van zeldzame ziekten moeten passen in een globaal radiotherapieplan, vindt hij.

Vooraf waarschuwde dr. Jean-Paul Joris dat hij geen oncoloog is (hij is radioloog, n.v.d.r). Hij stond dus wat afstandelijker tegenover de concentratieproblematiek van de behandeling van zeldzame ziekten (vooral kanker) in sommige ziekenhuizen. De medisch directeur van de Clinique Saint-Luc (Bouge) is ervan overtuigd dat de gezondheidssector snel naar een nieuw model evolueert.

Lees verder >>

Thoraxbestraling, bovenop profylactische craniale radiotherapie zou overwogen moeten worden voor alle patiënten met kleincellig longcarcinoom in een uitgebreid stadium (ES-SCLC) die goed reageerden op chemotherapie. Dat schrijven de auteurs van een internationale fase 3-studie waaraan ook een Belgisch centrum deelnam.

Bron:
Ben J Slotman et al. Use of thoracic radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer: a phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2015; 385: 36-42

Lees verder >>

Over BRAVO

BRAVO is de Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization. Radiotherapie-oncologie is een medische specialiteit die hoofdzakelijk gebruikt wordt om kanker te behandelen. Het is belangrijk om radiotherapie te onderscheiden van radiologie, nucleaire geneeskunde en productie van nucleaire energie. Klik hier om meer te weten te komen over wat radiotherapie is, en even belangrijk, wat het niet is.

De Belgische radiotherapie-oncologie diensten (artsen, medische fysici en verpleegkundigen) werken nauw samen met de medische industrie die de middelen en systemen ter beschikking stellen om behandelingen van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden aan patiënten. De medische en industriële partners binnen BRAVO beslisten om samen meer kenbaarheid te geven aan radiotherapie-oncologie als een veilige en zeer moderne vorm van kanker behandeling. Het hoofddoel van deze samenwerking is deze boodschap uit te dragen naar patiënten, collegae, politici en pers.
Bezoek de website >>

Copyright © 2015 BRAVO, All rights reserved.

Contact us:
http://www.bravo-radiotherapie.be/en/contact/

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp